- Bruk vetoretten mot vikardirektivet

Trondheimskonferansen krever at regjering og Storting legger ned veto mot vikarbyrådirektivet.

2011020215241920131216151534

vegard.velle@fagforbundet.no

Det første den rødgrønne regjeringa gjorde etter at den tok over i 2005, var å reversere arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Hvis de innfører vikarbyrådirektivet, vil akkurat disse bestemmelsene i arbeidsmiljøloven oppheves, mener deltakere på konferansen.

Krever faste ansettelser

– Trondheimskonferansen 2011 er av den oppfatning at bruken av vikarbyråer og bemanningsselskaper skal begrenses, og krever i stedet faste ansettelser, står det i en uttalelse vedtatt under konferansen.

Trondheimskonferansen har blitt døpt til venstresidens LO-kongress. En rekke uttalelser om arbeidslivet ble vedtatt på årets konferanse.

– Et rettferdig og forutsigbart arbeidsliv betinger faste ansettelser og gode tilsettingsvilkår. Vikarbyrådirektivet vil føre til den motsatte utviklinga. Det er allerede et altfor stort innslag av midlertidige ansettelser i det norske arbeidslivet, sier uttalelsen.

Fjerner tryggheten

Arbeidsmiljøloven krever at personer som er innleid fra et byrå, skal omfattes av de samme reglene som midlertidig ansatte. Det vil si at innleide bare kan brukes til sesongarbeid, eller ved vikariat for bestemte personer. Med andre ord ikke i bedriftenes kjernevirksomhet.

I svært mange tariffavtaler har de tillitsvalgte forhandlingsrett og kan stanse innleie. Det er disse bestemmelsene i lov og avtaleverk som blir opphevet dersom direktivet blir innført i Norge.

Aksjonsdag

Målet med vikarbyrådirektivet er å fjerne forbud og restriksjoner for bemanningsselskaper og vikarbyråer. Det åpner for at ESA- og EFTA-domstolen kan tvinge Norge til å måtte endre tariffavtaler og lovverk, som i dag støtter opp under arbeidstakeres rettigheter.

LO-kongressen vedtok i 2001, 2005 og 2009 en oppfordring om å bruke veto-retten mot EU-direktiv som undergraver faglige rettigheter.

Fagbevegelsen skal ha aksjonsdag den 14. mars for å markere at regjeringen må benytte vetoretten mot direktivet.

Blir arrangert av LO i Trondheim

561 personer deltok på årets konferanse

Blant innlederne var Gerd-Liv Valla, Harald Berntsen, Arne Byrkjeflot, Roy Pedersen og Lars Johnson.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy