Vil ha kvinner til å jobbe mer

Fagforbundets Mette Nord (til høyre) og Spekters Anne-Kari Bratten (til venstre) vil deltidskulturen til livs. Her er de sammen med AFI-forsker Cathrine Egeland (i midten), som har sett på hvorfor kvinner velger deltid.

Fagforbundets Mette Nord (til høyre) og Spekters Anne-Kari Bratten (til venstre) vil deltidskulturen til livs. Her er de sammen med AFI-forsker Cathrine Egeland (i midten), som har sett på hvorfor kvinner velger deltid.

Vidar Ruud, ANB

Fagforbundets Mette Nord og Spekters Anne-Kari Bratten liker dårlig at mange kvinner velger deltid frivillig.

2014031412000020140317103050

– Når deltidsarbeidende kvinner når pensjonsalder, så får de svi. Etterspørselen etter arbeidskraft er dessuten så stor at vi ikke kan ha så mange gående på deltid, slår forbundsleder Mette Nord i landets største forbund, Fagforbundet, fast overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter danner felles front og går til et samlet angrep på deltidskulturen.

– Vår mål er at det skal bli en heltidskultur. Arbeidsgiverne må bidra i mye større grad, og det trengs et taktskifte. Da må arbeidsgiver kunne si at «hos oss jobber vi heltid». Det betyr at man sier nei til folk som vil jobbe deltid hvis man ikke har en begrunnelse som er hjemlet i arbeidsmiljøloven, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten til ANB.

Som en del av det tette samarbeidet mellom Fagforbundet og Spekter, har de fått Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til å se på hvorfor kvinner jobber deltid.

I AFI-rapporten «Frivillig deltid – kun et spørsmål om tid?» kommer det fram at deltid i liten grad er et spørsmål om tid. Dessuten er det meste av deltiden frivillig.

Les alt om rapporten her!

Kvinners deltidsvalg handler mer om spørsmål som familieøkonomi, partners inntekt, forebygging av egen helse, fritid og en kultur som legitimerer at kvinner jobber mindre.

Blant kvinner er det 40 prosent som jobber deltid, blant menn er andelen 14 prosent.

– Når AFI ser på forskjellene på menn og kvinner som arbeider deltid, så er det dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir ønske om mer fritid som begrunnelse. 18 prosent av kvinnene oppgir ønsket om mer fritid som begrunnelse, sier Bratten.

Menn jobber dessuten i større grad deltid i forbindelse med studier, delvis uførhet eller rundt pensjonsalder.

Bratten og Nord mener det eksisterer en bekymringsfull deltidsillusjon blant deltidsarbeidende kvinner. Kvinnene vet om farene, som lav lønn, lav pensjon og mindre likestilling, men de klarer ifølge Bratten og Nord likevel å skape seg en kulturell og moralsk begrunnelse for å jobbe mindre.

– Jobber man heltid får man mye høyere kompetanse, jobben går lettere og tilbudet til brukerne blir langt bedre, slår Nord fast.

Spekter-sjef Bratten mener det er bekymringsfullt at det er større aksept i samfunnet for at nettopp kvinner jobber deltid.

– Går dere i rette med kvinnene som frivillig jobber deltid?

– I arbeidslivspolitikken virker gulrot bedre enn pisk. Vi prøver å forstå hvorfor de gjør det, som med undersøkelsen AFI har gjort for oss. Da kan vi bruke virkemidler for å endre kulturen. Fagforbundet og Spekter har tidligere blitt enige om høyere helgetillegg for å få flere til å ville jobbe helg, for å nevne ett eksempel, sier Bratten.

Les også: NHO-sjefen ber kvinner jobbe mer

Mangel på folk

– Vi kommer til å mangle ekstremt mange helsearbeidere framover. Da kan vi ikke utnytte folks kompetanse 20, 30 eller 40 prosent, legger Nord til.

De to arbeidslivstoppene slår fast at deltid også avler mer deltid, og at jo flere som jobber deltid, desto mer får samfunnet en deltidskultur.

– Én ingeniør gjennom studiene er én ingeniør i arbeidslivet. Da kan vi ikke ha én sykepleier i arbeidslivet for hver to utdannede sykepleiere. Velferdsstaten trenger flere enn to-tre personer per årsverk. (ANB)

Fakta om rapporten:

Rapporten «Frivillig deltid – kun et spørsmål om tid?» er utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved forskerne Cathrine Egeland og Ida Drange.

I denne rapporten utforskes trekk ved deltidsarbeidet som forklares med andre forhold enn manglende tilgang på fulltidsstillinger.

Prosjektet har vært finansiert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fagforbundet og er gjennomført av AFI i løpet av 2012 og 2013.

I prosjektet har man kombinert analyser fra en undersøkelse som heter Norlag, gjennomført av forskningsinstituttet NOVA i samarbeid med SSB, med analyser av intervjuer med ansatte i ulike yrkesgrupper ved norske sykehus.

Deretter har man sett på hvilken betydning helse, arbeidsgivernes innstilling, økonomi, morsrollen og kultur har for kvinners valg av deltid.

(Kilder: AFI/Fagforbundet/Spekter/ANB)

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy