Ny avtale om bedre kommunale tjenester

Nå får kvalitetskommuneprogrammet sin etterlengtede oppfølger. «Sammen om en bedre kommune» er en ny avtale som skal gi bedre tjenester og forhåpentligvis lavere sykefravær i kommunene.

2011031414282420131216153721

per.flakstad@fagforbundet.no

Den nye avtalen ble signert i dag av kommunalminister Liv Signe Navarsete, lederne i forhandlingssammenslutningene i kommunal sektor og kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS.

Egne ansatte

– Vi ønsker å bygge på de samarbeidserfaringene som ble gjort under kvalitetskommuneprosjektet og videreføre dette arbeidet, sa kommunalminister Navarsete.

– Gjennom trepartssammarbeidet skal kommunene bli i stand til å løse utfordringer før de blir et problem, fortsatte statsråden. Hun mener det også vil gjøre det mer attraktivt å søke seg til kommuner som satser på de ansattes kunnskap og som kan tilby faglig utvikling gjennom etterutdanning og annen form for kompetanseheving.

– Kommunene trenger ikke bare varme hender, men også de beste hodene, sa Navarsete, som ønsker at det skal være attraktivt for kommunene å ha egne ansatte, og ikke leie inn folk fra vikarbyråer, med tanke på alt som er blitt rullet opp gjennom Adecco-skandalen.

Den nye avtalen, som løper fram til 2015, har fire hovedsatsingsområder:

· Redusert sykefravær

· Kompetanse og rekruttering

· Omdømme

· Heltid/deltid

– Målet må være at kommune blir enda mer robuste og attraktive som arbeidsplasser. Flere heltidsstillinger er et viktig tiltak for å klare det. Men det betinger også at både kommunen som arbeidsgiver og de ansatte og deres tillitsvalgte er villige til å se mer fleksibelt på vaktlistene for å fylle dem med hele stillinger, sa Navarsete.

Økonomisk og faglig støtte

Nå går det ut invitasjoner til alle landets kommuner om å komme med prosjektsøknader. Senere i år skal det velges ut hvilke kommuner som får være med i programmet, og de vil få både faglig og økonomisk støtte.

Det er satt av mellom fem og ti millioner kroner ut 2011. Navarsete ønsket ikke å gi noen eksakt økonomisk ramme for prosjektet fram til 2015. Ifølge henne vil det avhenge av kommunenes interesse og antall søknader. Men på direkte spørsmål om økonomien, er hun villig til å legge opp til 20 millioner i året på bordet for dette programmet.

I motsetning til kvalitetskommuneprogrammet, vil ikke «Sammen om en bedre kommune» få noe eget sekretariat, men et sekretariat i Kommunal- og regiondepartementet. Navarsete forsikret imidlertid om at den kunnskapen som finnes gjennom kvalitetskommuneprogrammet, er viktig å ta med seg og bruke videre.

Finne løsninger sammen

Fagforbundets leder, Jan Davidsen, var glad for at en ny avtale nå er på plass.

– Utviklingen de siste årene med vikarbyråenes inntogsmarsj i kommune, sier at kommunes egne ansatte ikke er blitt tatt på alvor i den grad de burde. Derfor er det veldig viktig å få på plass et forpliktende samarbeid mellom partene, slik at både politikere, ansatte og administrasjon sammen kan finne gode løsninger på kommunens mange utfordringer, sa han.

KS-leder Halvdan Skard understreket at kommunene må forankre sine prosjekter lokalt, og sa at de kommer til å trenge alle de gode ideene som forhåpentligvis vil poppe opp i framtidige prosjekter.

Omdømme

Alle er enige om at kommunene trenger å bli mer attraktive for unge mennesker på jakt etter en interessant og spennende jobb. I den sammenheng er både Navarsete, Davidsen og Skard opptatt av at lokalpolitikere må være bevisst på arbeidsgiveransvaret sitt og bygge opp omdømme rundt kommunens egne ansatte ved å behandle dem med respekt.

– Hvordan reagerer dere på at en lokalpolitiker i Ski omtalte kommunens egne renholdere som «ansatt i en vernet bedrift» i en debatt om konkurranseutsetting?

– Det er aldeles uhørt å si noe slikt om mennesker du har et arbeidsgiveransvar for, sa Liv Signe Navarsete.

KS-leder Halvdan Skard reagerte også svært negativt: – Vi kjører en opplæring og bevisstgjøring om blant annet arbeidsgiveransvaret for nyvalgte lokalpolitikere etter hvert kommunevalg, men vi har tydeligvis fortsatt en jobb å gjøre, sukket han.

– Respekten for hverandre må være grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt, slo han fast.

– Noe av årsaken til at lokalpolitikere fraskriver seg ansvar for ansatte på denne måten, bunner i den nye kommuneloven på 90-tallet, der politikk og administrasjon bli sterkere atskilt enn tidligere. Dermed blir ikke arbeidsgiveransvaret så synlig som det burde være for politikerne. Det blir definert som rådmannens ansvar, sa Davidsen.

- Uansett er det helt forkastelig å omtale kommunens ansatte på denne respektløse måten, la han til.

Mer kunnskap

Sammen med Skard og Navarsete håpet han at den nye samarbeidsavtalen mellom partene også skal bidra til å gjøre politikerne bedre kjent med driften i sine kommuner, slik at de får bedre kunnskap som grunnlag for vedtakene de fatter.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy