Ny avtale om bedre kommunale tjenester

Nå får kvalitetskommuneprogrammet sin etterlengtede oppfølger. «Sammen om en bedre kommune» er en ny avtale som skal gi bedre tjenester og forhåpentligvis lavere sykefravær i kommunene.

2011031414282420131216153721

per.flakstad@fagforbundet.no

Den nye avtalen ble signert i dag av kommunalminister Liv Signe Navarsete, lederne i forhandlingssammenslutningene i kommunal sektor og kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS.

Egne ansatte

– Vi ønsker å bygge på de samarbeidserfaringene som ble gjort under kvalitetskommuneprosjektet og videreføre dette arbeidet, sa kommunalminister Navarsete.

– Gjennom trepartssammarbeidet skal kommunene bli i stand til å løse utfordringer før de blir et problem, fortsatte statsråden. Hun mener det også vil gjøre det mer attraktivt å søke seg til kommuner som satser på de ansattes kunnskap og som kan tilby faglig utvikling gjennom etterutdanning og annen form for kompetanseheving.

– Kommunene trenger ikke bare varme hender, men også de beste hodene, sa Navarsete, som ønsker at det skal være attraktivt for kommunene å ha egne ansatte, og ikke leie inn folk fra vikarbyråer, med tanke på alt som er blitt rullet opp gjennom Adecco-skandalen.

Den nye avtalen, som løper fram til 2015, har fire hovedsatsingsområder:

· Redusert sykefravær

· Kompetanse og rekruttering

· Omdømme

· Heltid/deltid

– Målet må være at kommune blir enda mer robuste og attraktive som arbeidsplasser. Flere heltidsstillinger er et viktig tiltak for å klare det. Men det betinger også at både kommunen som arbeidsgiver og de ansatte og deres tillitsvalgte er villige til å se mer fleksibelt på vaktlistene for å fylle dem med hele stillinger, sa Navarsete.

Økonomisk og faglig støtte

Nå går det ut invitasjoner til alle landets kommuner om å komme med prosjektsøknader. Senere i år skal det velges ut hvilke kommuner som får være med i programmet, og de vil få både faglig og økonomisk støtte.

Det er satt av mellom fem og ti millioner kroner ut 2011. Navarsete ønsket ikke å gi noen eksakt økonomisk ramme for prosjektet fram til 2015. Ifølge henne vil det avhenge av kommunenes interesse og antall søknader. Men på direkte spørsmål om økonomien, er hun villig til å legge opp til 20 millioner i året på bordet for dette programmet.

I motsetning til kvalitetskommuneprogrammet, vil ikke «Sammen om en bedre kommune» få noe eget sekretariat, men et sekretariat i Kommunal- og regiondepartementet. Navarsete forsikret imidlertid om at den kunnskapen som finnes gjennom kvalitetskommuneprogrammet, er viktig å ta med seg og bruke videre.

Finne løsninger sammen

Fagforbundets leder, Jan Davidsen, var glad for at en ny avtale nå er på plass.

– Utviklingen de siste årene med vikarbyråenes inntogsmarsj i kommune, sier at kommunes egne ansatte ikke er blitt tatt på alvor i den grad de burde. Derfor er det veldig viktig å få på plass et forpliktende samarbeid mellom partene, slik at både politikere, ansatte og administrasjon sammen kan finne gode løsninger på kommunens mange utfordringer, sa han.

KS-leder Halvdan Skard understreket at kommunene må forankre sine prosjekter lokalt, og sa at de kommer til å trenge alle de gode ideene som forhåpentligvis vil poppe opp i framtidige prosjekter.

Omdømme

Alle er enige om at kommunene trenger å bli mer attraktive for unge mennesker på jakt etter en interessant og spennende jobb. I den sammenheng er både Navarsete, Davidsen og Skard opptatt av at lokalpolitikere må være bevisst på arbeidsgiveransvaret sitt og bygge opp omdømme rundt kommunens egne ansatte ved å behandle dem med respekt.

– Hvordan reagerer dere på at en lokalpolitiker i Ski omtalte kommunens egne renholdere som «ansatt i en vernet bedrift» i en debatt om konkurranseutsetting?

– Det er aldeles uhørt å si noe slikt om mennesker du har et arbeidsgiveransvar for, sa Liv Signe Navarsete.

KS-leder Halvdan Skard reagerte også svært negativt: – Vi kjører en opplæring og bevisstgjøring om blant annet arbeidsgiveransvaret for nyvalgte lokalpolitikere etter hvert kommunevalg, men vi har tydeligvis fortsatt en jobb å gjøre, sukket han.

– Respekten for hverandre må være grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt, slo han fast.

– Noe av årsaken til at lokalpolitikere fraskriver seg ansvar for ansatte på denne måten, bunner i den nye kommuneloven på 90-tallet, der politikk og administrasjon bli sterkere atskilt enn tidligere. Dermed blir ikke arbeidsgiveransvaret så synlig som det burde være for politikerne. Det blir definert som rådmannens ansvar, sa Davidsen.

- Uansett er det helt forkastelig å omtale kommunens ansatte på denne respektløse måten, la han til.

Mer kunnskap

Sammen med Skard og Navarsete håpet han at den nye samarbeidsavtalen mellom partene også skal bidra til å gjøre politikerne bedre kjent med driften i sine kommuner, slik at de får bedre kunnskap som grunnlag for vedtakene de fatter.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy