Vant jobben tilbake

FULL SEIER: Anita Tjæreberget ble oppsagt fra barnehagejobben, men ville ikke gi seg uten kamp. Nå har lagmannsretten slått fast at oppsigelsen er ugyldig

FULL SEIER: Anita Tjæreberget ble oppsagt fra barnehagejobben, men ville ikke gi seg uten kamp. Nå har lagmannsretten slått fast at oppsigelsen er ugyldig

Antia Arntzen

Anita ble oppsagt mens hun var sykmeldt. Nå har to rettsinstanser dømt oppsigelsen ulovlig, og Anita kan fortsette i jobben som barnehageassistent.

2014051512000020140411081939

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Hver eneste arbeidsdag gledet Anita Tjæreberget seg til å gå på jobb i Sandvoll barnehage. Hun hadde jobbet i den private barnehagen i Bø siden den åpnet for ti år siden, hun trivdes med kollegene og hadde et godt forhold til ledelsen.

Problemene startet etter et dødsfall i Anitas nærmeste familie for fem år siden. Dette ble langt mer enn en privat sorgprosess; dødsfallet utløste også smerter og utmattelse, og etter hvert sykmeldinger.

Anita jobbet 30 prosent, 40 prosent, 70 prosent – alt etter hvor mye krefter hun hadde. Etter hvert kom spørsmålene fra arbeidsgiver: Hva skjer framover? Kommer du tilbake i full jobb?

– Det kunne jeg ikke svare på, rett og slett fordi jeg ikke selv visste hvor mye jeg ville være i stand til å jobbe, sier Anita.

Uformell oppsigelse?

Etter ett år på sykmelding, gikk Anita over på arbeids­avklaringspenger fra Nav mens hun fortsatte å jobbe så mye som hun klarte. Målet var ifølge Navs vedtak «å avklare arbeidsmengden i din nåværende jobb».

Noen avklaring ble det ikke. Derimot ble Anita innkalt til et «frivillig, uformelt møte» med daglig leder og barnehageeier, og trodde de skulle diskutere hvordan jobben kunne tilrettelegges framover.

– Barnehageeier startet med å si «Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette…», og jeg fortsatte spøkefullt: «Du har vel ikke tenkt å si meg opp?» Da eier svarte bekreftende på det, fikk jeg helt sjokk.

– Jeg har fått sparken, sa jeg da jeg kom ut i gangen og møtte søsteren min, som også jobber i barnehagen. Og så begynte jeg å grine.

Men Anita tørket tårene, fikk med seg tillitsvalgt i barne­hagen og dro rett til Fagforbundet i Bø. Derifra rullet snøballen videre. Kompetansesenteret i Skien ble umiddelbart koblet inn, og kort tid etter Fagforbundets

advokater.

– Jeg var veldig langt nede etter oppsigelsen. Jeg hadde hele tida jobbet litt, men nå klappet jeg helt sammen.

Til tingretten

I samarbeid med Fagforbundets advokat Børge Benum bestemte Anita seg for å reise søksmål mot barnehagen for å få kjent oppsigelsen ugyldig.

– Heldigvis hadde jeg spart på alt, sier Anita og klapper hånda på en velfylt ringperm på stuebordet.

Utskrift av egen legejournal var et viktig dokument. Da Anita under rettssaken ble konfrontert med sykmeldinger fra flere år tilbake, kunne hun punkt for punkt tilbakevise at disse sykmeldingene hadde sammenheng med nåværende sykmeldinger.

Skriv til kollegene

Ledelsen i barnehagen jobbet på sin side fortsatt for å avslutte arbeidsforholdet til Anita. Mens saken var for retten, ble de ansatte innkalt til personalmøte og presentert for et skriv som redegjorde for ledelsens syn på saken. Her heter det blant annet at «uansett hvordan vi ønsker å løse dette, så vil det få konsekvenser for personalet».

Om barnehagen taper rettssaken, vil konsekvensen ifølge skrivet være at barnehagen «må stramme inn på det meste, og vi må ta en ny runde med personkabal». Kopiene som de ansatte fikk utdelt, var nummererte, og de ble samlet inn igjen av ledelsen før møtet var slutt.

Kollegastøtte

Men kollegene sto fast på Anitas side, og deres uforbeholdne støtte var avgjørende for at hun fortsatte å gå på jobb.

– Jeg var aldri fullt sykmeldt, gikk på jobb selv om jeg noen ganger følte at jeg måtte krabbe meg dit. Jeg var så sinna over urettferdigheten i dette.

– Tenkte du noen gang på å gi opp kampen?

– Nei, jeg hadde ikke noe å tape, jeg hadde jo allerede mista jobben. 

Full seier

I desember 2012 fikk Anita fullt medhold i Aust-Telemark tingrett: Sandvoll Barnehages oppsigelse var ugyldig, og arbeidsgiver ble dømt til å betale Anita erstatning på 35.000 kroner. Rettens begrunnelse var at barnehagen ikke hadde fulgt opp sin tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven.

Men seiersgleden ble kortvarig: Barnehagen anket dommen, og et halvt år senere kom neste rettsrunde. Denne gang i Agder lagmannsrett.

Lagmannsretten la også avgjørende vekt på barnehagens tilretteleggingsplikt, og mente det var et brudd på denne at Anita ble oppsagt før arbeidsevnen hennes var utprøvd, og Anita kunne innkassere en endelig seier: Oppsigelsen er ugyldig, hun tilkjennes erstatning på 35.000 kroner, og barnehagen må betale saksomkostningene.

Betal kontingenten

Anita understreker at hun ikke hadde hatt sjanse til å vinne fram i en slik sak uten Fagforbundet i ryggen. I dag jobber hun 50 prosent i barnehagen, og har 50 prosent avklaringspenger.

– Påkjenningen med rettssakene har satt meg litt tilbake, men nå går det framover, og jeg skal opp igjen i stillingsandel.

– Nå er jeg er stolt over å ha tatt denne fighten, og håper det også kan være nyttig for andre, sier Anita, som har ett klinkende klart råd til andre ansatte:

– Meld deg inn i Fagforbundet og betal kontingenten din!

Anitas råd til sykmeldte

1. Betal fagforeningskontingenten din

2. Ta vare på alle papirer.

3. Skaff deg utskrift av din egen legejournal.

Arbeidsmiljøloven om tilrettelegging – § 4-6

• Har du fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette tiltak for at du skal kunne beholde jobben.

• Du skal fortrinnsvis få fortsette i din vanlige jobb, eventuelt etter tilrettelegging av arbeid eller arbeidstid, endring i arbeidsutstyr e.l.

• Hvis det er aktuelt å overføre deg til annet arbeid, skal du og dine tillitsvalgte tas med på råd.

• Arbeidsgiver skal i samråd med deg lage en oppfølgingsplan. Planen skal senest være klar når du har vært helt eller delvis borte fra jobb i fire uker.

• Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av dine arbeidsoppgaver og arbeidsevne, hvilke tiltak som kan gjøres og en plan for videre oppfølging.

MEST LEST:
Mannen må møte i retten for anklagene. Ifølge advokaten nekter han straffskyld for handlingene han er tiltalt for. (Illustrasjonsfoto)

Mannen må møte i retten for anklagene. Ifølge advokaten nekter han straffskyld for handlingene han er tiltalt for. (Illustrasjonsfoto)

Svein Tofteng

Barnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av sitt eget fosterbarn

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy