Bøter til arbeidsgivere som ignorerer sykmeldte

Regjeringen strammer nå opp ordningen med Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for å bekjempe sykefraværet.

2011060615424620131216161936

vegard.velle@fagforbundet.no

10.000 kroner er boten arbeidsgivere kan få for å la være å følge opp sykemeldte arbeidstakere. Sanksjonering og raskere oppfølging av sykemeldte oppsummerer de nye reglene.

Også legene kan få bøter

Men også legene risikerer nå å bli bøtelagt for å unnlate å stille på dialogmøter med arbeidsgiveren og den sykemeldte. I tillegg opprettholdes dagens ris bak speilet mot arbeidstakere som nekter å delta. Disse kan bli fratatt sykepengene.

– Jeg støtter de nye sanksjonene. Men viktigere er det at vi får til en god oppfølging av den sykemeldte på arbeidsplassen, mener Karin Andersen (SV), medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Sykemelder seg selv

Hun trekker fram Mandal kommune som et eksempel. For å få ned sykefraværet blant renholderne investerte kommunen i maskiner som kunne ta det tyngste arbeidet. I tillegg rensket de ut alle kjemikalier som kunne medføre sykdom. Og la til rette for at de som ønsket det kunne prøve seg i en annen jobb i kommunen.

På toppen av det hele innførte kommunen et sykefraværsprosjekt som innebærer at de som er syke ikke trenger å gå til legen for å sykemelde seg. De ansatte sykemelder seg selv og bruker heller tiden sin hos legen til å konsentrere som om hvordan å bli bedre.

Ordningen fikk sykefraværet i Mandal kommune til å stupe. Også i Kragerø kommune har de fjernet taket på egenmeldte sykemeldinger.

Truer sykelønnsordningen

På den motsatte siden står høyresiden, som truer med å innføre karensdager og rasere sykelønnsordningen, dersom sykefraværet ikke går ned.

– De mener tydeligvis det er et stort misbruk av sykelønnsordningen. Jeg er grunnleggende uenig med en slik holdning, sier Karin Andersen.

Representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne har allerede forhandlet og er enige om den nye og strammere oppfølgingen av sykemeldte. De lovmessige endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven trer i kraft 1. juli i år.

De mest sentrale forslagene:

- Oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker, mot seks uker i dag.

- Arbeidsgiver skal sende planen til legen når den er utarbeidet, senest etter fire uker. Videre skal arbeidsgiver sende inn opplysninger og oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten (Nav) innen ni uker. I dag skal arbeidsgiverne sende inn oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten ved uke tolv.

- Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen sju uker, mot i dag innen tolv uker. Dialogmøtet skal avholdes også for arbeidstakere som er delvis (gradert) sykmeldt.

- Legen skal som hovedregel delta i dialogmøte 1 dersom han eller hun er innkalt, med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses hensiktsmessig. I dag skal legen delta i dialogmøte 1 dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene, ønsker det.

- Det synliggjøres i loven at dialogmøte 2 kan avholdes tidligere enn lovens sistefrist på 26 uker, etter initiativ fra arbeidstaker, arbeidsgiver, lege eller Arbeids- og velferdsetaten.

- Det gis mulighet for et tredje dialogmøte i tiden etter dialogmøte 2.

- Ordningen med aktiv sykmelding avvikles.

- Styrkede regler om sanksjoner overfor arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy