Vil fjerne kontantstøtten og ha flere innvandrere i jobb

Inkluderingsutvalget konkluderer med at flertallet av innvandrere i Norge er godt integrert og klarer seg bra. Men en gruppe på ca. 125.000 mennesker lever på en vedvarende lav inntekt og er i ferd med å bli en ny underklasse.

2011061415423420131216162321

per.flakstad@fagforbundet.no

Utvalget har vurdert hvordan integreringsarbeidet i Norge fungerer, og har i tillegg kommet med flere forslag til tiltak i meldingen som barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken fikk overlevert i dag.

Ikke godt nok

Utvalget har analysert områder som arbeid, utdanning, og i hvilken grad innvandrere deltar i demokratiske prosesser og i samfunnet rundt seg. Det har dokumentert at flertallet av innvandrere klarer seg godt, men mener samtidig at det er viktig å sette inn tiltak for den gruppen innvandrere som har lav inntekt og som har hatt det lenge.

En viktig grunn til å sette inn tiltak overfor denne gruppen, er at det kan virke som om barna til innvandrere med vedvarende lav inntekt ser ut til å ha problemer med å oppnå bedre levekår enn sine foreldre.

– Vi mener dagens virkemidler overfor denne gruppen ikke er gode nok, og mener myndighetene må ha et høyere ambisjonsnivå på integreringsarbeidet, sier Osmund Kaldheim som har ledet inkluderingsutvalget.

Rundt 60.000 innvandrere er definert som fattige, og Kaldheim mener det er en fare for at Norge kan få en ny underklasse, der barna arver foreldrerens livssituasjon med dårlig råd, liten utdanning, høy arbeidsledighet og liten deltakelse i samfunnet rundt seg.

Barnehage og arbeid

Et av tiltakene som utvalget foreslår er å avvikle kontantstøtten fordi den har negativ effekt på integreringen. Utvalget har også regnet på hva det vil koste å flytte kontantstøttebarna inn i barnehager med rett og plikt til gratisk språkopplæring, og den samfunnsmessige prisen vil ligge på 4,8 milliarder i året, ifølge Aftenposten.

Samtidig understreker utvalget at et slikt tiltak sannsynligvis vil gi innvandrerbarn bedre språkferdigheter, høyere utdanning og ikke minst føre til lavere arbeidsledighet, og at dette over tid vil spare samfunnet for store utgifter.

I tillegg kan avvikling av kontantstøtten bidra til å få flere innvandrere ut i jobb, og det mener utvalget vil ha en svært positiv effekt.

Ifølge utvalget er arbeid en av de viktigste nøklene til bedre integrering, og det foreslår en tiårsplan med ekstra innsats for å få flere i jobb.

Blant annet ønsker utvalget arbeidsmarkedstiltak som er tilpasset innvandrernes behov, og det vil ha en reform av voksenopplæringen slik at alle voksne lærer seg å lese og skrive.

Mulig å bli enige

– Integrering handler om arbeid, språk og likestilling. Utvalget gir oss kunnskap og forslag til hvordan vi kan skape et samfunn der nye grupper inkluderes. Utvalget er bredt sammensatt av mennesker med ulike synspunkter, og rapporten og forslag viser at det er mulig å bli enige om et grunnlag for en felles integreringspolitikk, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken da han fikk inkluderingsmeldingen overlevert.

Meldingen skal nå ut på høring i løpet av sommeren.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Så lavt kan tillegget bli i år: – Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, men utsatt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy