Fagforbundet klager inn kvikksølvsak til Sivilombudsmannen

Fagforbundet har klaget inn Nav og Arbeidsdepartementet til Sivilombudsmannen fordi erstatningssakene for kvikksølvskadde er stanset. – Folk har krav på en rask og trygg saksbehandling, skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

2011063015020320131216163148

per.flakstad@fagforbundet.no

Klagen gjelder i første omgang en av sakene som Nav har satt på vent etter at Arbeidsdepartementet ønsket en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Lang behandlingstid

Saken gjelder en tannlegesekretær som krevde å få godkjent sine helseplager som yrkessykdom allerede i oktober 2007. Både spesialist og rådgivende lege har konkludert med at kvikksølvskader er årsaken til plagene hennes. Men på grunn av at saken flere ganger er blitt stanset i påvente av utredninger og rapporter, har hun ennå ikke fått noen avklaring på om hun vil få erstatning eller ikke.

I det siste brevet fra Nav blir hun lovet en ny orientering hvis hun ikke kan få svar innen 1. september.

To positive kjennelser

I desember kom det to kjennelser i trygderetten der kvikksølvskadde fikk godkjent sine helseplager som yrkesskade. Kjennelsene er ikke anket, og derfor rettskraftige.

Likevel ble ikke flere kvikksølvsaker behandlet fordi Nav ønsket å vente på en rapport med gjennomgang av Navs behandling av kvikksølvskader og bruk av spesialister.

Rapporten var klar 1. februar, men i april fikk tannlegesekretæren beskjed om at saken hennes på nytt var stanset. Grunnen var at Arbeidsdepartementet ønsker en tredje rettsavgjørelse for å få en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Lovstridig

«Etter vår mening er dette i strid med forvaltningslovens bestemmelser», skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i klagen til Sivilombudsmannen.

«Den enkelte må kunne forvente å få sin sak behandlet på en rask og trygg måte. Saksbehandlingen i Nav er urovekkende lang til tross for at den er godt dokumentert medisinsk, og den skulle være godt nok opplyst til å kunne behandles», skriver hun videre.

Derfor mener Fagforbundet at behandlingen av saken bryter med de kravene som må kunne stilles til forvaltningen.

Kritisk til tredje kjennelse

Rønning-Aaby stiller også spørsmål om hva slags tredje sak som skal behandles av trygderetten, og hvordan det skal komme en ny sak til retten, når samtlige saker er stilt i bero.

«Vi mener det er betenkelig at det eventuelt skal velges ut en konkret sak som vil innebære en prinsippavgjørelse førende for alle andre kvikksølvskader i trygdesystemet. Det vil også være betenkelig at Nav skal instruere trygderetten, som er forutsatt å være en uavhengig domstolliknende instans», skriver forbundsadvokaten.

Hun ber derfor Sivilombudsmannen vurdere den konkrete saken, og samtidig se generelt på saksbehandlingen av kvikksølvskader i trygdesystemet.

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy