Fagforbundet klager inn kvikksølvsak til Sivilombudsmannen

Fagforbundet har klaget inn Nav og Arbeidsdepartementet til Sivilombudsmannen fordi erstatningssakene for kvikksølvskadde er stanset. – Folk har krav på en rask og trygg saksbehandling, skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

2011063015020320131216163148

per.flakstad@fagforbundet.no

Klagen gjelder i første omgang en av sakene som Nav har satt på vent etter at Arbeidsdepartementet ønsket en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Lang behandlingstid

Saken gjelder en tannlegesekretær som krevde å få godkjent sine helseplager som yrkessykdom allerede i oktober 2007. Både spesialist og rådgivende lege har konkludert med at kvikksølvskader er årsaken til plagene hennes. Men på grunn av at saken flere ganger er blitt stanset i påvente av utredninger og rapporter, har hun ennå ikke fått noen avklaring på om hun vil få erstatning eller ikke.

I det siste brevet fra Nav blir hun lovet en ny orientering hvis hun ikke kan få svar innen 1. september.

To positive kjennelser

I desember kom det to kjennelser i trygderetten der kvikksølvskadde fikk godkjent sine helseplager som yrkesskade. Kjennelsene er ikke anket, og derfor rettskraftige.

Likevel ble ikke flere kvikksølvsaker behandlet fordi Nav ønsket å vente på en rapport med gjennomgang av Navs behandling av kvikksølvskader og bruk av spesialister.

Rapporten var klar 1. februar, men i april fikk tannlegesekretæren beskjed om at saken hennes på nytt var stanset. Grunnen var at Arbeidsdepartementet ønsker en tredje rettsavgjørelse for å få en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Lovstridig

«Etter vår mening er dette i strid med forvaltningslovens bestemmelser», skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i klagen til Sivilombudsmannen.

«Den enkelte må kunne forvente å få sin sak behandlet på en rask og trygg måte. Saksbehandlingen i Nav er urovekkende lang til tross for at den er godt dokumentert medisinsk, og den skulle være godt nok opplyst til å kunne behandles», skriver hun videre.

Derfor mener Fagforbundet at behandlingen av saken bryter med de kravene som må kunne stilles til forvaltningen.

Kritisk til tredje kjennelse

Rønning-Aaby stiller også spørsmål om hva slags tredje sak som skal behandles av trygderetten, og hvordan det skal komme en ny sak til retten, når samtlige saker er stilt i bero.

«Vi mener det er betenkelig at det eventuelt skal velges ut en konkret sak som vil innebære en prinsippavgjørelse førende for alle andre kvikksølvskader i trygdesystemet. Det vil også være betenkelig at Nav skal instruere trygderetten, som er forutsatt å være en uavhengig domstolliknende instans», skriver forbundsadvokaten.

Hun ber derfor Sivilombudsmannen vurdere den konkrete saken, og samtidig se generelt på saksbehandlingen av kvikksølvskader i trygdesystemet.

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy