Fagforbundet klager inn kvikksølvsak til Sivilombudsmannen

Fagforbundet har klaget inn Nav og Arbeidsdepartementet til Sivilombudsmannen fordi erstatningssakene for kvikksølvskadde er stanset. – Folk har krav på en rask og trygg saksbehandling, skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

2011063015020320131216163148

per.flakstad@fagforbundet.no

Klagen gjelder i første omgang en av sakene som Nav har satt på vent etter at Arbeidsdepartementet ønsket en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Lang behandlingstid

Saken gjelder en tannlegesekretær som krevde å få godkjent sine helseplager som yrkessykdom allerede i oktober 2007. Både spesialist og rådgivende lege har konkludert med at kvikksølvskader er årsaken til plagene hennes. Men på grunn av at saken flere ganger er blitt stanset i påvente av utredninger og rapporter, har hun ennå ikke fått noen avklaring på om hun vil få erstatning eller ikke.

I det siste brevet fra Nav blir hun lovet en ny orientering hvis hun ikke kan få svar innen 1. september.

To positive kjennelser

I desember kom det to kjennelser i trygderetten der kvikksølvskadde fikk godkjent sine helseplager som yrkesskade. Kjennelsene er ikke anket, og derfor rettskraftige.

Likevel ble ikke flere kvikksølvsaker behandlet fordi Nav ønsket å vente på en rapport med gjennomgang av Navs behandling av kvikksølvskader og bruk av spesialister.

Rapporten var klar 1. februar, men i april fikk tannlegesekretæren beskjed om at saken hennes på nytt var stanset. Grunnen var at Arbeidsdepartementet ønsker en tredje rettsavgjørelse for å få en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Lovstridig

«Etter vår mening er dette i strid med forvaltningslovens bestemmelser», skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i klagen til Sivilombudsmannen.

«Den enkelte må kunne forvente å få sin sak behandlet på en rask og trygg måte. Saksbehandlingen i Nav er urovekkende lang til tross for at den er godt dokumentert medisinsk, og den skulle være godt nok opplyst til å kunne behandles», skriver hun videre.

Derfor mener Fagforbundet at behandlingen av saken bryter med de kravene som må kunne stilles til forvaltningen.

Kritisk til tredje kjennelse

Rønning-Aaby stiller også spørsmål om hva slags tredje sak som skal behandles av trygderetten, og hvordan det skal komme en ny sak til retten, når samtlige saker er stilt i bero.

«Vi mener det er betenkelig at det eventuelt skal velges ut en konkret sak som vil innebære en prinsippavgjørelse førende for alle andre kvikksølvskader i trygdesystemet. Det vil også være betenkelig at Nav skal instruere trygderetten, som er forutsatt å være en uavhengig domstolliknende instans», skriver forbundsadvokaten.

Hun ber derfor Sivilombudsmannen vurdere den konkrete saken, og samtidig se generelt på saksbehandlingen av kvikksølvskader i trygdesystemet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy