Ønsker mer mangfold i brannvesenet

Økt mangfold blant de ansatte vil gi bedre kvalitet på branntjenestene, mener en arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

2011070509001020131216163226

per.flakstad@fagforbundet.no

Arbeidsgruppen har kartlagt dagens status. Under fire prosent av brannkonstablene er kvinner, og under én prosent har innvandrerbakgrunn.

Dette ønsker nå DSB å gjøre noe med. Arbeidsgruppen, som også har hatt representanter fra flere brannvesen rundt om i landet, har funnet det de mener er seks barrierer mot økt mangfold i brannvesenet. Det er:

· Måten brannvesenet er organisert på

· Utdanningen

· Rekrutteringssystemet

· Fysiske krav

· Forhold på arbeidsplassen

· Myter, tradisjon og holdninger

Ut fra disse funnene foreslår arbeidsgruppen flere tiltak for å øke mangfoldet.

Ønsker ordinær utdanning

Blant annet foreslår den å se på utdanningssystemet. Gruppen mener Norge i dag har en etatsutdanning der søkermassen består av brannkonstabler og feiere som allerede er ansatt i et brannvesen. Arbeidsgruppen mener det er viktig å få en bredere sammensetning av studiekullene, og at utdanningen bør legges inn under det tradisjonelle utdanningssystemet.

I tillegg mener arbeidsgruppen at større brannvesen vil gi økt mangfold. Det vil bety et større fagmiljø på hvert enkelt sted og dermed rom for å bygge opp spesialkompetanse, og til å gi rom for større mangfold både når det gjelder kjønn og etnisk opprinnelse.

Arbeidsgruppen ønsker også at de fysiske kravene til yrket gjennomgås, og at blant annet differensiering av testene ut fra kjønn bør vurderes.

Pilotkommuner

Arbeidsgruppen foreslår at det settes av penger til å utpeke to eller tre pilotkommuner som skal arbeide bevisst med å øke mangfoldet i sine brannvesen. Målet er å vise at dette er praktisk mulig og inspirere andre brannvesen til å følge etter, skriver DSB på sin hjemmeside.

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Brian Cliff Olguin

Samfunnskritisk jobb, men lav lønn: Hvem bestemmer hva jobben din er verdt?

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy