RenoNorden i samme spor

Renovasjonsgiganten RenoNorden får igjen påpakning for flere brudd på arbeidsmiljøloven. De fleste forhold er de samme som i fjor.

2011081517364420131216164013

ola.tommeras@fagforbundet.no

Arbeidstilsynet ga i fjor RenoNorden syv pålegg etter tilsyn ved deres avdelinger i Oslo, Akershus og Vestfold. Nå har Arbeidstilsynet gjennomført nytt tilsyn i selskapet. Denne gangen i Drammen, Ålesund og Oslo.

Tilsynet viste at lite hadde endret seg siden i fjor. RenoNorden, som er markedsledende i innsamling av husholdningsavfall, er nå gitt varsel på nytt om de samme pålegg som i fjor.

Ikke gjennomført

Etter tilsynet i fjor dokumenterte RenoNorden at de hadde rettet seg etter påleggene fra Arbeidstilsynet. Nye systemer ble skissert, men det viser seg at de ikke er etterlevet i avdelingene.

I fjor ble det påpekt mangelfulle arbeidskontrakter. RenoNorden svarte med å framvise en ny standard arbeidsavtale i tråd med loven. Men denne var ukjent ute i avdelingene Arbeidstilsynet besøkte.

"Verken arbeidstakere eller lederne vi møtte under tilsynet i april 2011 hadde kjennskap til innholdet i Arbeidstilsynets rapport fra 2010, eller at arbeidsgiver har gjort endringer i arbeidsavtalene", skriver Arbeidstilsynet i sin rapport.

Manglende kontroll

Arbeidstilsynet mener videre at RenoNorden bryter loven ved mangelfull kontroll av arbeidstid. Som i fjor, får de varsel om at de pålegges å innføre entydige rutiner for føring av reell arbeidstid.

Arbeidstakere Arbeidstilsynet har vært i kontakt med, hevder at det ikke utbetales overtidstillegg selv om det skulle være utbetalt.

"På grunn av at RenoNorden i praksis ikke har et fungerende system for registrering av reell utført arbeidstid, har vi ikke mulighet til å kunne kontrollere dette nærmere", skriver Arbeidstilsynet i sin rapport.

Videre i varselet fra Arbeidstilsynet, pålegges RenoNorden å regne pausene som en del av arbeidstiden når de ikke kan tilby renovatørene tilfredsstillende pauserom. Dette fikk de også pålegg om i fjor.

Pålegges rutiner

Arbeidstilsynet mener selskapet må lage rutiner for å utarbeide arbeidsplaner når det arbeides til ulike tider på døgnet eller praktiseres gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Arbeidstilsynet forlanger at arbeidsgiver sørger for å føre kontroll med, og aktivt følge opp at alle ansatte i virksomheten ikke arbeider utover grensen for lovlig arbeidstid.

I år som i fjor, varsles det pålegg om å innføre rutiner for utbetaling av overtidstillegg.

Arbeidstilsynet reagerer også på RenoNordens bonussystem. De krever i år som i fjor, at selskapet utarbeider en risikovurdering i forhold til eventuelle helse- og sikkerhetsmessige konsekvenser av systemet.

Frist 26. august

RenoNorden har fått frist til å svare på varslene om pålegg til 26. august. Konsernsjef i RenoNorden, Svein Tore Aurland, sier til Fagbladet at han ikke ønsker å kommentere den nye tilsynsrapporten før selskapet er klare med sitt tilsvar.

Arbeidstilsynets inspektør Øystein Eriksen sto for inspeksjonene i RenoNorden både i fjor og i år. Han er relativt overrasket over å finne at lite var endret siden i fjor.

– Det er ikke veldig spesielt at pålegg ikke er etterlevet. Men dette tilsynet var varslet. Da er det litt overraskende at de ikke kontrollerer selv først, sier han.

I løpet av 2011 er RenoNorden vokst til et av Skandinavias aller største renovasjonsselskap.

Selskapet sørger for innsamling av husholdningsavfall i en lang rekke norske kommuner.

Nye oppkjøp av to selskaper i Danmark gjorde RenoNorden markedsledende i Danmark tidligere i år.

RenoNorden anslår selv at de vil omsette for mer enn en milliard kroner i 2011.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy