Kjemper mot privatisering

Hvis politikerne bruker fornuft og ikke tar på seg de ideologiske brillene, har Fagforbundet i Kristiansand ingenting å frykte. Uansett hvem som vinner valget.

2011083108525320131216164857

karin.svendsen@fagforbundet.no

Konkurranseutsetting er det store spøkelset i Kristiansand som i mange andre kommuner. All erfaring viser at lønna går ned, arbeidsforholdene blir dårligere og pensjonene redusert når kommersielle selskap overtar.

Konkurranse under like vilkår

-Det er den eneste måten private selskap kan få fortjeneste, sier Gudrun Lundal og Pål Tjøm, henholdsvis fagforeningsleder og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune. Tjøm understreker at han ikke har noe imot konkurranseutsetting under forutsetning av at lønn, pensjon og arbeidsvilkår ikke blir rørt.

-Men med den forutsetningen er det kanskje ikke så interessant å overta tjenestene, for da er det jo lite å tjene på det, legger han til.

De to tillitsvalgte i Kristiansand er klar på at hvis tjenester skal legges ut på anbud, kan det ikke være slik at private får de letteste oppgavene og kommunen beholde de mest ressurskrevende – for eksempel i helsesektoren.

Begrenset valgfrihet

Gudrun Lundal, som selv har bakgrunn fra helsesektoren, opplyser at hjemmehjelpstjenestene i Kristiansand ble konkurranseutsatt for et år siden.

-Men det er nesten ingen av brukerne som velger den private leverandøren, sier hun.

Og valgfriheten er ikke blitt vesentlig større selv om brukerne nå kan velge mellom en privat og en kommunal leverandør.

-Brukerne har vedtak på hvilken hjelp de skal ha. Leverandørene av tjenestene må følge vedtakene, altså innholdet i hjelpa de kan få, forteller hun.

Står sterkt med evaluering

Politikerne i Kristiansand, hvor flertallet består av Høyre, Fremskrittspartiet og Kr.F, har hyret inn et privat konsulentfirma for å evaluere ressursbruk og kvalitet på tjenestene til Kristiansand Byggservice.

-Vi kommer godt ut i rapporten, og har ingenting å frykte, sier Pål Tjøm. Men forutsetningen er ifølge Fagforbundets hovedtillitsvalgt at politikerne ser på saken med kloke øyne, og ikke med ideologiske.

- For da er det ingen argumenter som gjelder, mener han.

God ledelse

Pål Tjøm er overbevist om at grunnen til at etaten fungerer så godt, er godt samarbeidsklima og tillit mellom ansatte og ledelse.

-Folk kan konsentrere seg om å gjøre en god jobb. De behøver ikke kikke seg over skuldra for å se om noen følger med. Og alle er opptatt av resultater, sier han.

Siden virksomheten kommer godt ut av evalueringen, kan ikke Tjøm se noen fornuftig grunn til at tjenestene skal legges ut på anbud.

Kostbart å privatisere

-Vi har et oppsigelsesvern i kommunen, og vi kan risikere at kommunen som arbeidsgiver må betale lønn til mange for å gjøre noe de ikke er best på, sier han. Oppsigelsesvernet innebærer nemlig at kommunen må strekke seg langt for å finne annet arbeid til dem som mister jobben hvis en utenforstående leverandør vinner et anbud.

-Dessuten må jo kommunen da også bygge opp en administrasjon for å bestille tjenester og et kontrollapparat for å håndtere leverandørene, sier han.

Ut til medlemmene

For fire år siden laget Fagforbundet i Kristiansand en brosjyre med oversikt over alle partienes syn på saker som er viktige for medlemmene.

-Sist fikk vi raskt svar fra alle partiene. I år har det vært vanskelig å få svar, så nå purrer vi på de som ikke har svart, forteller Gudrun Lundal. Brosjyre skal de lage i år også, og de planlegger mange arbeidsplassbesøk.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy