JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever sosial profil

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraft, kvalitet og rekruttering. Kommunale vikarer i stedet for innled arbeidskraft er også viktig for oss, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune.

2012032909000620131216184717

monica.schanche@fagforbundet.no

Hele og faste stillinger, økt ubekvemstillegg og uttelling for kompetanse. Det var noen av hovedpunktene da LO-forbundene i kommunesektoren i dag la fram sine krav i KS-oppgjøret.

Bedre kvelds – og helgetillegg

KS ønsker et moderat lønnsoppgjør tilpasset en stram kommuneøkonomi. LO Kommune vil sikre at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften, og vil ivareta de lavest lønte gjennom en sterk sosial profil.. Å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er også et viktig mål.

Både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene erkjenner at det er for stort omfang av deltid i kommunesektoren og vil innføre tiltak som kan redusere ufrivillig deltid.

Både LO og KS mener mer helgejobbing kan være et slikt tiltak innenfor pleie og omsorg, og KS er innstilt på at det er nødvendig å gi økt kompensasjon for å få det til.

LO Kommune vil ha en ”betydelig” heving av tillegg for kvelds- og helgearbeid og mener det vil gjøre det lettere å fordele den ubekvemme arbeidstiden på flere.

Krever ryddige arbeidsforhold

– I tillegg til de fast ansatte er vi opptatt av å sikre interessene til ungdom, nyutdannede, deltidsarbeidende, vikarer og midlertidig ansatte, sier Jan Davidsen, leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Han framholder at kommunene har en viktig rolle i velferdsutviklingen, og krever ryddige arbeidsforhold. Omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer er økende og fører til mange midlertidig ansatte. LO Kommune krever økt grunnbemanning, og flere hele og faste stillinger.

Faste kommunale vikarer

I stedet for å leie inn folk fra private bemanningsbyråer, foreslår Jan Davidsen at kommunene satser på egne, faste vikarer.

– Bruk pengene på faste vikarer, og vi garanterer at kvaliteten på tjenestene går opp og sykefraværet ned, sier Davidsen. Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes var overrasket over kravet .

– Min første reaksjon er at det høres dyrt ut, sier Sundnes til Fagbladet. Han framholder imidlertid at intensjonen i forslaget er god.

– Det vil klart være en fordel å ha folk som kjenner arbeidsplassene og oppgavene, medgir Sundnes, som vil se nærmere på de økonomiske implikasjonene.

Davidsen mener dette ikke behøver å koste kommunene en krone.

– Ta lønnsmidlene kommunene bruker på innleie og midlertidig ansatte og bruk dem til faste ansettelser. Dette er også en god måte å få bukt med uønsket deltid på, sier Davidsen til Fagbladet..

Uttelling for kompetanse

I tariffoppgjøret i 2008 ble partene i kommunesektoren enige om lønnsmessig uttelling for kompetanseheving. Kompensasjonen ble anbefalt satt til 20.000 kroner for ett års videreutdanning, 10.000 for et halvt år og 5000 for tre måneder. Forutsetningen var at det skulle forhandles fram lokalt. Men kommunene har praktisert bestemmelsen høyst forskjellig. Noen har gitt kompensasjon, andre ikke. LO Kommune mener det er uholdbart, og vil ha sterkere bestemmelser inn i hovedtariffavtalen.

– Vi må nå ha på plass en sentral bestemmelse som gir alle arbeidstakere med tilleggs- og/eller spesialutdanning den lønnsmessige uttellingen de har krav på, understreker Davidsen.

Må sikre rekruttering

LO Kommune vil også at det gjøres omfattende grep for å fremme rekrutteringen til kommunesektoren.

– Høyere begynnerlønn og faste, hele stillinger vil bidra til dette. Karriereplaner for alle yrkesgrupper kan gjøre det å jobbe i kommunene mer attraktivt, og sørge for at folk kan stå lenger i arbeid, påpeker forhandlingssammenslutningen.

Viderefører lavlønnsgaranti

LO Kommune vil videreføre garantibestemmelsen som sikrer at ansatte med 20 års ansiennitet får regulert lønna i tråd med økningen i folketrygdens grunnbeløp pr. 1. mai hvert år. Det var en landevinning da fagbevegelsen fikk inn denne bestemmelsen i tariffoppgjøret i 2008. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren har beregnet beløpet for 2012 til at ingen med minst 20 års lønnsansiennitet skal ha lavere grunnlønn enn 338.300 kroner i hel stilling.

LO Kommune minner også om enigheten fra fjorårets oppgjør: Det er helt nødvendig at lønnsutviklingen i KS-området kommer bedre i samsvar med lønnsutviklingen i industrien i NHO og i staten i kommende oppgjør.

Fortsetter etter påske

Konkret tallfesting av kravene i kroner og øre skjer etter påske. Neste forhandlingsmøte er fastsatt til 17.april. Resultatet i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (frontfagene) vil legge rammen for hva de ansatte i kommuner og fylker kan vente å få. Partene vil normalt forhandle fram til 30. april. Dersom partene ikke kommer til enighet, går oppgjøret til mekling.

LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av vel 200.000 arbeidstakere og består av FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere) MFO (Musikernes fellesorganisasjon), SL (Skolenes landsforbund), EL&IT, Fellesforbundet og Fagforbundet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy