Nei til kutt i uførepensjonen

– En ny uførepensjon må ikke svekke kjøpekraften til våre medlemmer som av ulike grunner ikke lenger kan være i arbeidslivet, sier lederen av LO-kommune Klemet Rønning-Aaby.

2011092817064120131216170831

per.flakstad@fagforbundet.no

Regjeringens forslag til ny uførepensjon inneholder en rekke endringer i forhold til dagens ordning. På en konferanse som «Forsvar offentlig pensjon» holdt i Oslo i dag, ble det rettet kraftig kritikk mot en del av endringsforslagene.

Noe positivt

Enkelte deler av regjeringens forslag fikk også positiv respons.

– Vi er fornøyd med at overgangen fra uførepensjon til alderspensjon skjer når folk er 67 år, og ikke 62 slik det ble diskutert. At barnetillegget inntil videre skjermes er også i tråd med våre krav. I tillegg er uførepensjonen en varig ytelse, og ikke en midlertidig ordning som ville gjort folk utrygge, det er også bra, sa Klemet Rønning-Aaby fra LO-kommune og Steinar Fuglevåg som er Fagforbundets pensjonsekspert.

Samtidig har LO-kommune og Fagforbundet innvendinger mot forslaget som etter planen skal behandles av Stortinget i høst.

For lavt fribeløp

– Fribeløpet på drøyt 31.000 kroner som du kan tjene før uførepensjonen din reduseres, er alt for lavt. Vi mener det bør beholdes på 1G, eller 79.000, som i dag, mener Rønning-Aaby og Fuglevåg.

– Vi mener det også er viktig at dagens samordningfordeler mellom uførepensjon og folketrygden opprettholdes. Vi har ingen spesifikke krav til hvordan dette skal skje, men bare at det blir gjort. Samordningsfordelen er spesielt viktig for mange av våre medlemmer som jobber deltid, mener de.

Mer skatt

Regjeringens forslag inneholder en klar skatteskjerping av uføre gjennom å skattelegge dem som arbeidstakere i stedet for pensjonister. Samtidig heter det i forslaget som Stortinget skal behandle at skatteskjerpingen skal kompenseres gjennom økt bruttoinntekt.

Siden det er bruttoinntekten som ligger til grunn for mange kommunale stønader, blant annet bostøtte, forutsetter Rønning-Aaby og Fuglevåg at kommunene følger opp en ny uførepensjon med å justere sine satser, slik at de uføre ikke mister støtte.

– Noe annet ville være helt uanstendig, sier de.

Kritisk til høyere inntekt

Stein Stugu, forsker ved De Facto, har gått gjennom regjeringens forslag på oppdrag fra «Forsvar offentlig pensjon».

Han sa på konferansen at det var viktig å ha et klasseperspektiv på debatten om både ny uførepensjon og generelt på hele pensjonsreformen.

Tallene han presenterte viste gjennomgående lavere pensjonsutbetalinger for uføre som har lav inntekt eller har liten pensjonsopptjening fordi de enten har jobbet deltid eller vært ute av yrket i mange år, eller begge deler.

Han var svært kritisk til at pensjonsopptjeningen stopper ved fylte 62 år for uføretrygdede fordi dette påvirker utbetalingene deres når de går over fra uførepensjon til alderspensjon.

I tillegg var han kritisk til at uføre både skal få høyere bruttoinntekt og høyere skatt.

– Det kan for eksempel bety at unge uføre får høyere egenbetaling for barnehage og SFO uten at de har fått mer penger å leve for, sa Stugu. Han viste også et eksempel der summen at økt skatt og økt bruttoinntekt var null, men der høyere bruttoinntekt samtidig førte til at bostøtten på ca. 11.000 kroner falt bort.

– Dette kan være dramatiske endringer for den det gjelder, sa Stein Stugu.

Ta trygdedebatten tilbake

En av de mest kritiske til både pensjonsreformen og forslaget til ny uførepensjon er lege Ebba Wergeland.

Ifølge henne legger forslaget til ny uførepensjon opp til at det store flertallet av uføre skal få lavere alderspensjon, og er en del av en internasjonal trend der sosialpolitikken i stor grad brukes til å styre arbeidskraften.

– Det skal bli så ufyselig å stå utenfor arbeidslivet at folk forsøker å holde seg i jobb selv om de egentlig ikke har forutsetninger for å klare det, sa Wergeland.

– Det er viktig å ta trygdedebatten tilbake til de som faktisk har bruk for pensjonsytelsene. Dette er et politisk spørsmål og handler i høyeste grad om klassekamp siden det er lavtlønte som både har best bruk for ytelsene, og som ofte kommer dårligst ut. I stedet synes jeg debatten rundt pensjonsreformen har fortont seg som et slags forskerseminar fordi folk flest synes det blir for vanskelig å holde seg oppdatert på alle detaljer.

– Husk at pensjon og trygdeordninger hviler på et rettferdighetsprinsipp, og det er noe som de fleste av oss har et forhold til og mener noe om, sa Ebba Wergeland.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy