JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ambisiøs bestilling fra Barnevernpanelet til barnevernet

Barnevernpanelet ønsker at ingen barnevernkontorer har færre enn fem ansatte. Og saksbehandlere bør ha maks 18 saker på bordet.

2011092916123720131216170929

vegard.velle@fagforbundet.no

Klare krav til antallet ansatte og arbeidsbelastningen, såkalte bemanningsnormer, er den største nyheten fra det regjeringsoppnevnte Barnevernpanelet. Kommuner som ikke klarer kravet på egen hånd, må inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner innen 1. januar 2014, foreslår Barnevernpanelet.

– Alt for mange barn lider for lenge, før de får hjelp. Og dessverre er hjelpen ofte ikke god nok. Noe av problemet er knappheten på ressurser, påpeker Barnevernpanelets leder, Helen Bjørnøy.

Uverdig for asylsøkerbarna

Barnevernpanelet ble oppnevnt for under ett år siden, men har i løpet av kort tid laget en omfattende rapport, med mange og til dels omfattende forslag til endringer i barnevernet. Barnevernpanelet vil vingeklippe Bufetat. En annen sak panelet har grepet fatt i er kaoset rundt asylsøkerbarn.

– Det er uverdig og uriktig at barnevernet fremdeles ikke har ansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, mener Helen Bjørnøy.

Barnevernpanelet foreslår at FNs barnekonvensjon må gjelde. Det betyr at barnevernets tilbud også må omfatte enslige, mindreårige asylsøkere fra 15-18 år.

Styrende biologi

Barnevernpanelet stiller også spørsmål ved de sterke biologiske premissene som ligger under barnevernets tenkning, noe barneminister Audun Lysbakken slutter seg til.

– Jeg mener vi trenger en debatt om hensynet til biologi noen ganger går for langt i barnevernet.

Små barn som har vært under omsorg i to år skal som en hovedregel bli boende. De foresattes adgang til anke innsnevres, og fosterforeldre bør få partsrettigheter, foreslår Barnevernpanelet.

Barnevernet skal avklare med mulige fosterforeldre om de er villige til å adoptere, mens adopsjonsforeldrene får en godtgjørelse og fortsatt støtte fra barnevernet.

Skeptiske barnevernsbarn

Adopsjonsforslaget ble ikke bare positivt mottatt.

– Umiddelbart merker jeg at jeg blir skeptisk. To år er veldig kort tid. De biologiske foreldrene bør jo få en sjanse til å rette opp feilene sine, mener Ruzzel Abueg, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Hun er skeptisk til at adoptivforeldre får en godtgjørelse.

– Adoptivforeldre får jo ikke normalt penger, påpeker hun.

Heller ikke forslagene til brukermedvirkning mener Abueg er gode nok.

– Det som står om medbestemmelse er veldig løst. Her er det mye snakk og lite konkrete tiltak, synes hun.

Må bli mer kultursensitive

Blant utfordringene Barnevernpanelet har grepet fatt i, er det økte antallet brukere med minoritetsbakgrunn, ikke minst i storbyene. Barnevernet må forplikte seg til kultursensitive praksiser, sier rapporten.

– Siden brukerprofilen i barnevernet har endret seg, og mange flere enn før har minoritetsbakgrunn, er det viktig med en språklig og kulturelt tilpasset tjeneste, påpeker Elvis Chi Nwosu, medlem av Barnevernpanelet og tillitsvalgt for Fagforbundet i Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Med kultursensitiv mener Barnevernpanelet at barnevernet må gripe inn i familien med respekt og uten å stigmatisere den. I motsatt fall ødelegger barnevernet den nødvendige dialogen med familien, og det blir vanskeligere for barnet å klare seg.

– Barnevernet må tenke nytt og ikke-vestlig. Det betyr at de må trekke inn utradisjonelle hjelpere – slekta, moskeen, menigheten, venner og familieråd, mener han.

Strid rundt utdanningen

Et forslag det ble strid rundt, handlet om barnevernarbeideres kompetanse. Her foreslår utvalget at barnevernsarbeideres utdanning bør utvides til totalt fem år, inkludert mastergrad, innen 2025. Fem av tjue representanter, inkludert Fagforbundets Elvis Chi Nwosu og Kristin Skogli, tok ut dissens.

– Vi tror ikke hovedutfordringene som barnevernet står overfor i dag vil løses ved å forlenge barneverns- og sosionomstudiene med to obligatoriske år. Et krav om dette vil kunne bidra til å begrense bredden i den kompetansen som trengs for å hjelpe barn, unge og familier, anmerker de.

Lovendringer underveis

Statsråd Audun Lysbakken planlegger lovendringer allerede i den nåværende stortingsperioden. En kombinert stortingsmelding og lovproposisjon fremmes for Stortinget i 2012/2013. Barnevernpanelets rapport har levert viktige innspill til dette arbeidet, framholdt han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy