Fagskolene må anerkjennes

Studentene i landets fagskoler vil bli tatt inn i varmen og bli en del av begrepet «høyere utdanning». I dag var alle enige om det, fra Høyre til Arbeiderpartiet.

2013100711041020131217000443

sissel.rasmussen@lomedia.no

LO arrangerer utdanningskonferanse på Sørmarka, hvor det diskuteres om fagskoler og høyere utdanning er i ferd med å bli for akademisk styrt.

– Her finner du oversikt over fagskoler i Norge

– Vi er ikke skikkelige studenter. Vi blir ikke omtalt som «høyere utdanning». Vi får ikke være med i studentsamskipnaden. Vi får ikke studiepoeng, og dermed ikke pensjonspoeng. Det gjør oss selvfølgelig til mindreverdige studenter. Men jobb får vi.

Tydeligere kan det ikke sies, enn det det Malin N. Vangsnes, leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) klarte å fortelle sine meddebattanter og tilhørere. Dette er en del av den virkeligheten som fagskolestudentene møter i dag. De tar en fullverdig utdanning, kan gå rett ut i en jobb næringslivet ønsker, men så å si uten rettigheter underveis i utdannningsløpet.

Akademisk statusjag

LO-sekretær Renée Rasmussen lover at LO skal snakke mer om høyere utdanning og dro opp problemstillingene i sin innledning:

– Akademisk drift er et begrep som brukes for å beskrive en utvikling med økt tendens til akademisering ved de høyere utdanningsinstitusjonene – og i samfunnet. Satt på spissen kan man hevde at vi har en utvikling preget av at høyskoler vil bli universiteter og at fagskoler vil bli høyskoler.

Rasmussen satte fram tre påstander om utviklingen: At vi har for mange og for middelmådige universiteter, at når det har blitt flere universiteter og flere høyskoler prøver å bli universiteter, fører dette til en utvanning og dårligere kvalitet. Og at det er for mange som tar en akademisk utdannelse.

– Når vi nå ser tendenser til den samme utviklingen ved fagskolene gjør det at de også mister sitt særpreg som en alternativ og ikke-akademisk tertiærutdanning – altså utdanning etter videregående skole. Fagskolene oppfattes fremdeles som en stygg andunge, sa Renée Rasmussen.

Utdanning har et samfunnsoppdrag

Frode Janborg fra FLT slo fast at om vi er mer opptatt av hvor kunnskapen kommer fra, enn av selve kunnskapen, havner samfunnet ut i «produktivitetsmessig skjørbuk», noe som i hvert fall høres dårlig ut

– Fagskolene gir en utdanning som næringsliv og arbeidsliv spør etter, sa Janborg.

Alle debattantene var enige i at det er kompetanse og kunnskap vi skal leve av, ikke høyere utdanning.

Høyres Kristin Vinje vil sørge for at det skal bli mange mulige veivalg, og videreføring til akademisk utdanning.

– Det er viktig at folk ikke redd for å velge fagutdanning for å bli låst i en retning. Valgene tas i ung alder. Kompetanse er viktig, men den blir ikke nødvendigvis bedre og bedre jo høyere opp i hierarkiet du kommer. De ulike løpene må ha sin egenart, sa Vinje.

Mye kjærlighet

Malin N. Vangsnes gikk fra paneldebatten som en lykkeligere person.

– Nå er jeg bare glad. Her var det mye kjærlighet, smilte Vangsnes da hun skulle holde sluttappell.

– Høyre og Arbeiderpartiet er enige om noe så sjeldent som utdanning. Vi er blitt hørt og tatt hensyn til. Nå spørs det bare hvor lang tid det tar, lurer hun.

Det går 16. 000 studenter på fagskolene rundt om i landet, som ikke har de samme rettighetene som andre studenter. Det er én av grunnene til at en del fagskoler ønsker å bli høyskoler, for å få anerkjennelse og bli inkludert.

– Ved å endre ordlyden i lovverket, slik at fagskolene inkluderes i høyere utdanning, får vi plutselig rett til studiepoeng, pensjonspoeng, studentboliger, barnehageplass, ramser Vangsnes opp.

Fagskolene ukjente

Fremdeles er fagskolene ukjente blant folk. De har heller ingen beskyttede titler, noe som gjør at mange forveksler fagbrev fra fagskole og videregående skole, selv om du må ha studiekompetanse fra videregående for å gå videre til fagskole.

– Et sammensurium som trenger å ryddes opp i, mener Malin N. Vangsnes.

Hun oppfordrer alle til å snakke om fagskolene, gjøre dem kjent. Selv ble hun engasjert da hun gikk på Bårdar Akademiet, en to-årig fagskole i dans. Hun visste ikke at hun gikk på en privat fagskole, eller at broren gikk på en fagskole på en maritim linje i Bergen.

– Her må noe gjøres, forteller hun.

Nå skal LO og OFN gi ut informasjon om fagskolene sammen.

Nytt utvalg

– Universiteter og høyskoler stadig er gjenstand for diskusjoner i offentligheten, mens fagskolene får liten oppmerksomhet. Dette gjelder både i den politiske debatten og når det gjelder forskningsinteresse. Vi er glade for at regjeringen, i tillegg til utvalget som skal se på universiteter og høyskoler, også har satt ned et utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren, med mål om å øke kvaliteten i og synligheten og statusen til fagskolene. sa LO-sekretær Renée Rasmussen.

LO-sekretær Trude Tinnlund vil representere LO i utvalget.

Fagskoleutdanninger eller fagskoler, er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Utdanningene har et omfang på et halvt til to studieår og på nivået etter videregående opplæring.

Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning ved at det for eksempel ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak. I motsetning til universiteter er heller ikke krav om at de som underviser skal være forskere (forskningsbasert undervisning). Fagskoler reguleres av fagskoleloven[1] og godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Enkelte fagskoler er offentlige og drives av fylkeskommunene, mens andre er private.

Mange fagskoler har også deltids- og nettbaserte studier, slik at det er mulig å kombinere fagskoleutdanning med jobb og familie.

Opplæringen består av felles allmenne fag, fellesfag (økonomi og ledelsesfag), linjefag (felles linjefag og fordypningsfag) og valgfag.

MEST LEST:
Regjeringen får kritikk av Ap for sammensetningen av folk i Koronakommisjonen.

Regjeringen får kritikk av Ap for sammensetningen av folk i Koronakommisjonen.

Ole Palmstrøm

Ingen sykepleiere eller helsefagarbeidere er med på å granske håndteringen av krisa. Nå svarer Erna Solberg

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy