Knusende kritikk av sykehusreformen

Sykehusreformen fikk det glatte lag da Folkebevegelsen for lokalsykehusene la fram sin alternative evaluering av reformen på en konferanse i dag.

2007090314045020131216020407

Rapporten konkluderer med at reformen ikke har klart å skape ro rundt sykehusene. Den har tvert imot ført til svekket tillit hos befolkningen, og tallrike demonstrasjoner og aksjoner som følge av usikkerhet når det gjelder akuttberedskap, fødetilbud og lokalsykehusene framtid.

– De framtidsutsiktene som ti legers motmelding advarte mot i 2001 er langt på vei blitt dagens virkelighet, sa Bente Øien Hauge og Gunnvald Lindseth som presenterte den alternative evalueringen.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har formulert fem hovedkrav på bakgrunn av evalueringen:

- Sykehusene må omorganiseres fra forretningsforetak og inn i forvaltningen igjen.

- Sykehusene må inn under demokratisk kontroll.

- Sykehusene må ikke underlegges regnskapslovens kontroll.

- ISF (innsatsstyrt finansiering) må minimaliseres.

- Sentraliseringen må stanses, spesielt når det gjelder distriktenes akuttberedskap og fødetilbud.

Forretningsmessig

Sykehusreformen er også offisielt evaluert, men dette har ikke beroliget skeptikerne. Egil Marstein, førsteamanuensis ved handelshøyskolen BI er fascinert av hvordan arkitektene bak reformen også er arkitektene bak evalueringene, og hvordan de peker på alt som ikke fungerer slik det var tenkt, men som samtidig konkluderer med at rerformen er vellykket.

Marstein har skrevet en av artiklene i den alternative evalueringene, og konkluderer blant annet med at prinsippene bak sykehusreformen bryter med velferdsstatens likhetsidealer. Etter hans mening er vi på vei mot et etterspørselstyrt helsevesen, der forretningsbaserte spesialistklinikker vil overta for sykehusenes funksjonsfordeling.

Revisor og nestleder i næringspolitisk avdeling i LO, Fanny Voldsnes, har skrevet en artikkel om hvordan forretningsmessige prinsipper i stadig større grad er blitt en del av den offentlige forvaltningen. Regnskapsloven krever at sykehusforetakene går i balanse, og de regnskapsmessige prinsippene som er lagt til grunn, er de samme som for vanlig forretningsdrift. Det vil si at de er innrettet mot inntjening og overskudd.

– Hvordan går det med sykehusene når de må vise til resultater, det vil si overskudd, og må tenke mer på hva som lønner seg for dem enn på det som burde være den egentlige oppgaven deres; nemlig å hjelpe og behandle syke mennesker, spurte Voldsnes på konferansen.

– Må avvikles

Rådgiver i Fagforbundets samfunnspolitiske avdeling, Unni Hagen, har bidratt med to artikler der hun dokumenterer at det ikke er samsvar mellom funnene i de offisielle evalueringene og deres konklusjon om at reformen var vellykket. Hun målbærer også Fagforbundets ønske om en kursendring ved at sykehusene kommer inn under folkevalgt kontroll, at markedstilpasningen stanses, og at foretaksmodellen og bestiller/utførermodellen avvikles.

Dag Johansen, overlege i kirurgi og ortopedi ved helgelandssykehuset Rana og Gunnvald Lindset konkluderer i sin artikkel med at hele foretaksmodellen må avvikles før den gjør mer skade på det norske sykehusvesenet, mens Bente Øien Hauge til slutt stiller det retoriske spørsmålet:

– Hvis helseforetak er svaret, hva er da spørsmålet?

MEST LEST:
God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

God stemning mellom Mette Nord og Tor Arne Gangsø som hilser på korrekt koronavis. Men forhandlingene i kommuneoppgjøret blir krevende. Rettigheter for mer heltid er et av de viktigste kravene fra Fagforbundet og LO Kommune.

Per Flakstad

Lønnsforhandlingene er i gang: Her finner du alle kravene fra LO

Colourbox.com

Disse skal få ny lønn nå: Lønnsforhandlingene for 190.000 ansatte i kommunene er i gang

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy