JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Omfattende HMS-portal

HMS-rådgiver i Larvik, Kai Gustavsen, står bak en omfattende nettportal med systematisert HMS-informasjon.

2007112309031620131216020614

Nettportalen www.aktivhms.no ble etablert i 2004, og har over to tusen treff daglig. Her vil du kunne finne utfyllende informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen svært mange bransjer og fagfelt i både privat og offentlig sektor. Du vil også kunne finne dokumentasjon og sjekklister som kan brukes praktisk i virksomhetenes eget HMS-arbeid.

Portalen tar deg videre til forskjellige spesialiserte sider, for eksempel finner du miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg og barnehager, med praktiske verktøy ved nybygging og ombygging som skal sikre deltakelse og medvirkning i byggeprosjektet. En egen side for miljøorientert drift og vedlikehold, med støtteverktøy som teknisk personale kan bruke sammen med ledere, er også under utarbeiding.

– Hjelpe hverandre

Initiativtaker til hele nettportalen er yrkeshygieniker og HMS-rådgiver i Larvik kommune, Kai Gustavsen. Larvik kommune eier nettstedet, men resultatet er et samarbeid mellom flere parter, blant andre Kompetanseutviklings-programmet (KUP), KLP-Skadeforsikring, Husbanken, Sintef, Kommunal Kompetanse, Svanen og Miljøfyrtårn.

Gustavsen har hovedansvaret for å drifte portalen, men intensjonen er at det skal være interaktivt. Samarbeidspartnere og brukere som er involvert i utvikling av prosjekter og aktivt HMS-arbeid, skal også kunne bidra med innspill og oppdateringer.

Meningen er at dette skal være en aktiv portal der ansatte i både offentlig og privat sektor skal kunne hente og utveksle informasjon og kunnskap om praktisk HMS.

– Poenget med en slik portal er å bidra til å samle informasjon og erfaringer, slik at vi kan lære gjennom å systematisere kunnskap vi har fått gjennom aktivt arbeid. Ved å spre og dele denne kunnskapen videre, kan vi hjelpe hverandre til å bli stadig bedre på helse, miljø og sikkerhet, sier Kai Gustavsen.

Viktig med gode verktøy

– Intensjonen min var å tilrettelegge verktøy og gjøre dem tilgjengelig slik at flest mulig kunne bli dyktige på HMS, fortsetter han.

– En portal som dette blir selvsagt aldri «ferdig», men slik den framstår i dag, skal det være mulig å finne informasjon og kunnskap både til å utvikle HMS-arbeidet og dokumentasjon til å underbygge de ansattes argumentasjon oppover i systemet, enten til kommunens administrative ledelse eller til politikere, sier Gustavsen.

Han understreker at helse, miljø og sikkerhet er et svært stort felt, som handler om nesten alt – fra inneklima, det fysiske arbeidsmiljøet og konkrete sikkerhetstiltak til det psykososiale arbeidsmiljøet. Godt HMS-arbeid forutsetter at arbeidstakere og arbeidsgivere samarbeider, og derfor er det viktig å ha gode verktøy å arbeide med.

Det er laget mye god HMS-dokumentasjon og gjort mye arbeid på dette feltet i mange år, og Gustavsen mener hans oppgave har vært å systematisere kunnskapen og gjøre den tilgjengelig.

Mange emner

De aller fleste sidene i portalen er åpne og tilgjengelige for alle. Noen få prosjekter er lukket med passordbeskyttelse for andre enn de kommunene som deltar i prosjektet, men dette gjelder et lite mindretall av sidene.

Innholdet på sidene er alt fra innlegg på seminarer og konferanser om HMS til lenker mot lovreguleringer og forskrifter. Det er også laget egne sjekklister for spesifikke bransjer og fagfelt.

I en venstremeny kan du klikke deg inn på forskjellige fagfelt for å undersøke hva som fins spesielt for din arbeidsplass. Fagfeltene er skole, barnehage, pleie og omsorg, boligtjenesten, kommunalteknikk og kontormiljø.

Du kan også lese om konkrete prosjekter som er startet i regi av nettportalen. Blant annet samarbeider elleve vestfoldkommuner og Vestfold fylkeskommune om en felles webbasert kjemikaliedatabase. Det interkommunale samarbeidet har fungert så bra at rådmannsutvalget i Vestfold ønsker å videreføre det.

Du kan også klikke deg inn på spesielle temaer innen HMS-arbeid, som for eksempel internkontroll, brannsikkerhet, ergonomi og renhold.

I tillegg inneholder portalen et lenkearkiv der du kan klikke deg videre til blant annet lover og forskrifter, andre HMS-nettsteder og utdypende litteratur om forskjellige HMS-emner.

HMS ved alle innkjøp

Larvik kommune prioriterer HMS ved alle anskaffelser. Tilbydere uten en HMS-erklæring avvises.

Larvik betrakter HMS-erklæringen som et obligatorisk og ufravikelige krav. Dersom ikke denne foreligger ved tilbudsfristens utløp, avviser kommunen tilbyderen.

Ifølge Lov om offentlige anskaffelser skal det offentlige «under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen».

Tilgir syndere

HMS-erklæringen bekrefter at virksomheten har innført systematiske tiltak for å etterleve HMS-lovgivningen.

Larvik er opptatt av at leverandørene forbedrer seg. Derfor aksepteres også tilbydere som erklærer seg villig til å gjennomføre kommunens HMS- og miljøkrav. Tilbyderen må da synliggjøre forbedringen i løpet av de tre første månedene av avtaleperioden.

Forbedret miljø

Larvik mener en høyere bevissthet omkring HMS vil føre til:

·et bedre arbeidsmiljø ·lavere utslipp ·at miljøgiftene blir borte ·at inne- og uteklima blir mer behagelig for alle.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKA

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy