Frisørstreiken utvides

Frisørstreiken utvides fra tirsdag.

Frisørstreiken utvides fra tirsdag.

Mette K. Haugen

Arbeidsgiverne påstår de sa nei til meklerens skisse i frisøroppgjøret fordi den gikk ut over frontfagets rammer. Ifølge Riksmekler Nils Dalseide er dette ikke riktig.

2014061212000020140612151648

Mitt inntrykk er at folk flest synes det er hårreisende at fagutdannede og dyktige yrkeskvinner, som i utgangspunktet har de laveste minstelønnssatsene, ikke skal få et oppgjør på linje med frontfaget slik alle øvrige arbeidstakere har fått.

Stein Guldbrandsen

per.flakstad@fagforbundet.no

LO har reagert kraftig på påstanden fra NHO Handel og Norske frisør- og velværebedrifter som har gått langt i å hevde at den skissen som ble lagt fram i frisøroppgjøret ikke holdt seg til frontfagets ramme på 3,3 prosent, og at de derfor måtte si nei til den.

LO har spurt Riksmekler Nils Dalseide om dette, og han svarer at han er ukjent med at meklingsinstituttet i dette oppgjøret har lagt fram skisser som kommer i strid med frontfaget.

Uenig med Riksmekleren

– Er det korrekt forstått at dere mener meklerens skisse i frisøroppgjøret har en høyere ramme enn 3,3 prosent, president i Norske frisør- og velværebedrifter Edel Teige?

– Oppgjøret legger til grunn forutsetninger om lokal lønnsglidning, som i frisørfaget i hovedsak er knyttet økningene i provisjonslønner som følge av forventet prisutvikling. Vi mener dette elementet er beregnet for lavt. På den måten blir det dyrere å oppfylle rammen gjennom økninger kun i garantilønnssatsene.

– Vi er også uenige i forutsetningen om hvor stor andel av lønnsmassen som får effekt av en økning i minstelønnssatsen. Denne er etter våre beregninger satt for lavt, og dette påvirker regnestykket slik at det kreves ytterligere økninger i minstelønnssatsene for å «fylle opp» rammen. Med våre forutsetninger er rammen høyere enn 3,3 prosent.

Lokal forhandlingsrett

– Er det også enkeltelementer i skissen som gjør at dere ikke kan godta den?

– Den viktigste enkeltgrunnen er likevel at det i skissen ble lagt inn en forutsetning om å begrense bedriftenes lokale lønnsutvikling. Lokale prisøkninger en av de to viktigste driverne for økninger i provisjonslønnen. Begrunnelsene for prisøkninger kan likevel være flere, som økte faste kostnader.

Riksmeklerens møtebok inneholder følgende formulering: «Partene er enige om å begrense den lokale lønnsveksten som følge av prisveksten.»

– Denne klausulen er den viktigste årsaken til at vi måtte avvise skissen, og ta streiken.

– Vi mener at dette strider fundamentalt med lokal forhandlingsrett, bedriftenes styringsrett og prinsippene om at lønnsdannelsene i størst mulig utstrekning skal skje lokalt. Vi har heller ingen mulighet sentralt til å kontrollere eller sanksjonere mot noe som helst på dette området. Det kan i tillegg være i strid med konkurranseloven, sier Edel Teige.

Streiken utvides

Fra tirsdag 17. juni utvides streiken med 31 medlemmer i fire salonger i Verdal og to salonger i Notodden. I tillegg er det varslet plassfratredelse i en salong i Oslo og en ytterligere en i Kristiansand fra fredag 20. juni.

Fagforbundet Frisørenes Fagforening er også i gang med å varsle salonger som ikke er tilsluttet NHO, men som bruker NHO-tariffen for sine ansatte gjennom en tilslutningserklæring, om at ansatte i en eller flere av dem også kan bli tatt ut i streik.

God stemning

– Det er god stemning blant dem som streiker i Trondheim og Kristiansand. Støtteerklæringer fra andre avdelinger i Fagforbundet og fra andre forbund renner inn, og de får også mye sympati fra folk som stopper opp og snakker med streikevaktene, sier forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse.

– Mitt inntrykk er at folk flest synes det er hårreisende at fagutdannede og dyktige yrkeskvinner, som i utgangspunktet har de laveste minstelønnssatsene, ikke skal få et oppgjør på linje med frontfaget slik alle øvrige arbeidstakere har fått, fortsetter han.

– 96 prosent av frisørene er kvinner. De er fagarbeidere med en minstelønn på kroner 140,75 per time. Vi kjenner ingen tariffavtaler for mannsdominerte fagarbeidergrupper med minstelønn under 160 kroner timen. I årets oppgjør prioriterte Fagforbundet å heve minstelønnssatsene. Minstelønna eller garantilønna er sikkerhet i en bransje som preges av provisjonslønn.

– Riksmeklerens skisse imøtekom delvis en slik prioritering, og selv om det var langt igjen til nivået for «guttefagene», sa Fagforbundet under tvil ja. NHO kom aldri med forslag om en annen innretning. De ville bare gi mindre – selv når alle andre oppgjør har godtatt ramma fra frontfaget på 3, 3 prosent.

– Frisørene har Norges dårligste tillegg for å jobbe på lørdager. De har 28 kroner ekstra etter klokka 16.00. På sentrene jobber de side om side med ansatte i butikker som har lørdagstillegg etter klokka 13 som er mye høyere.

– Årets tariffoppgjør har alle endt med en ramme på 3, 3 prosent. Når NHO Handel sier nei til meklerens skisse for frisørene, er dette svært provoserende. Det er provoserende at en arbeidsgiverorganisasjon mener at kvinnelige fagarbeidere med de laveste minstelønnene skal få et dårligere lønnsoppgjør enn alle andre, sier Stein Guldbrandsen.

Streikevakter bortvist

Tirsdag ble streikevakter bortvist fra Markens i Kristiansand der Majas salong ligger og til et område beregnet for stands og liknende.

– Jeg ble kontaktet av streikevaktene, og vi ble enige om ikke å provosere fram en krangel, derfor flyttet de seg. Begrunnelsen skulle være at dette var brudd på Kristiansand kommunes ordensregler. Senere har både våre forbundsadvokater og kommuneadvokaten i Kristiansand vurdert dette, og de er enige om at våre streikevakter ikke kan bortvises og flyttes på denne måten, sier Stein Guldbrandsen.

Kommuneadvokaten i Kristiansand skriver følgende: «Streikeretten er beskyttet av Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og FNs konvensjoner om sosiale og politiske rettigheter. Det skal derfor svært mye til før offentlige myndigheter kan gripe inn i en streik… Min konklusjon er altså at kommunen ikke kan kreve at streikevakter benytter standsområdene i Markens.»

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

MEST LEST:
Mannen må møte i retten for anklagene. Ifølge advokaten nekter han straffskyld for handlingene han er tiltalt for. (Illustrasjonsfoto)

Mannen må møte i retten for anklagene. Ifølge advokaten nekter han straffskyld for handlingene han er tiltalt for. (Illustrasjonsfoto)

Svein Tofteng

Barnevernsgründer tiltalt for seksuelt misbruk av sitt eget fosterbarn

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy