Kompromissløse om AFP

LO kan ikke inngå noen kompromisser i forandlingene om avtalefestet pensjon, krever flere forbundsledere.

2007091316240420131216021457

– Hvis ikke alle LOs AFP-krav blir innfridd, må forhandlingene brytes! Forbundsleder Hans O. Felix i EL&IT Forbundet la ikke fingrene imellom da aksjonen "Forsvar AFP" avholdt konferanse på LOs konferansesenter på Sørmarka utenfor Oslo torsdag.

Felix fikk støtte fra forbundslederne Per Østvold i Transportarbeiderforbundet og Randi Reese i Fellesorganisasjonen. – Ansatte i offentlig sektor har ikke råd til at AFP-ordningen svekkes, istemte Reese

Det murrer på grunnplanet i LO. Tidligpensjonens framtid engasjerer. Over 230 personer var påmeldt konferansen til pensjonsaktivistene, som krever at LO slåss med nebb og klør for å videreføre dagens AFP-ordning. – LO må ikke gi aksept for at AFP på noen som helst måte blir svekket i de sentrale trepartsforhandlingene. En ordning med AFP til alle som i sum gir lavere pensjon livet ut er absolutt uakseptabelt, slo Felix fast.

– Feil utgangspunkt

Et regjeringsoppnevnt utvalg er nå i ferd med å utforme et opplegg for framtida til tidligpensjonen AFP i privat sektor. Dette skal danne grunnlag for forhandlingene i tariffoppogjøret i 2008, og vil ventelig legge sterke føringer også for de offentlige AFP-ordningene. Utvalget skal utarbeide et opplegg for en tilpasset AFP som støtter opp om målene for reformene i folketrygden, blant annet at det lønner seg å stå i arbeid etter fylte 62 år, heter det i utvalgets mandat. – LO burde ha sagt at vi ikke aksepterer mandatet for AFP-utvalget, mente Østvold. Han viste til pensjonsvedtaket fra LO-kongressen i 2005. Der vedtok LOs høyeste organ at det er en absolutt forutsetning at AFP skal opprettholdes, at levealderjusteringens avkortingseffekt ikke skal komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende. Dette innebærer at AFP-utvalget allerede i utgangspunktet bryter med hva fagbevegelsen ønsker, sier forbundslederen. – Man starter ikke forhandlinger ved å forlate det mandatet man har med seg fra sine medlemmer, nikket Felix, med adresse til LOs sjeføkonom Stein Reegård.

Vil vente og se

Spesialrådgiver Klemet Rønning-Aaby fra Fagforbundet var mer tilbakeholden. Han mente det var for tidlig å komme med noen bastant koklusjon i AFP-spørsmålet. – Jeg synes det er vanskelig å si nå hva vi skal mene om AFP, når det er så mange løse tråder og så dårlig utgangspunkt som det er. Det er også vanskelig for oss å se AFP isolert fra de offentlige tjenestepensjonene, mente Aaby. Samtidig uttalte han at offentlig sektor må finne sin egen løsning for AFP-ordningen dersom løsningen i privat sektor viste seg å være for dårlig.

Ganske store muligheter

– Jeg ser ikke så svart på det. Det som kan føre fram, er at vi nå konsentrerer oss ikke om folketrygden, men om å gjøre AFP-ordningen så god som mulig, sier LOs sjeføkonom Stein Reegård. Reegård er LOs representant i arbeidsgruppen som skal forberede grunnlaget for diskusjonene i AFP-utvalget. Han framholdt at det også innenfor AFP-utvalgets mandag ligger ganske store muligheter til å lage et treffsikkert AFP-system. – Det er riktig at mandatet ikke er sånn at vi ville skrevet det selv, men innenfor mandatet er det mange ting som skal diskuteres. Utfordringen er særlig knyttet til de som ikke har mulighet til å fortsette i arbeid etter 62-63 års alder, mente Reegård. Et kjernespørsmål er hvorvidt AFP skal gå til alle som har rett til det, slik regjeringen har antydet. I dag er det om lag halvparten av de som har rett til AFP som faktisk velger å benytte seg av det. – Dersom alle skal få betyr det at den samme potten, fordelt på alle, blir omtrent halvparten, sa Reegård.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy