Kompromissløse om AFP

LO kan ikke inngå noen kompromisser i forandlingene om avtalefestet pensjon, krever flere forbundsledere.

2007091316240420131216021457

– Hvis ikke alle LOs AFP-krav blir innfridd, må forhandlingene brytes! Forbundsleder Hans O. Felix i EL&IT Forbundet la ikke fingrene imellom da aksjonen "Forsvar AFP" avholdt konferanse på LOs konferansesenter på Sørmarka utenfor Oslo torsdag.

Felix fikk støtte fra forbundslederne Per Østvold i Transportarbeiderforbundet og Randi Reese i Fellesorganisasjonen. – Ansatte i offentlig sektor har ikke råd til at AFP-ordningen svekkes, istemte Reese

Det murrer på grunnplanet i LO. Tidligpensjonens framtid engasjerer. Over 230 personer var påmeldt konferansen til pensjonsaktivistene, som krever at LO slåss med nebb og klør for å videreføre dagens AFP-ordning. – LO må ikke gi aksept for at AFP på noen som helst måte blir svekket i de sentrale trepartsforhandlingene. En ordning med AFP til alle som i sum gir lavere pensjon livet ut er absolutt uakseptabelt, slo Felix fast.

– Feil utgangspunkt

Et regjeringsoppnevnt utvalg er nå i ferd med å utforme et opplegg for framtida til tidligpensjonen AFP i privat sektor. Dette skal danne grunnlag for forhandlingene i tariffoppogjøret i 2008, og vil ventelig legge sterke føringer også for de offentlige AFP-ordningene. Utvalget skal utarbeide et opplegg for en tilpasset AFP som støtter opp om målene for reformene i folketrygden, blant annet at det lønner seg å stå i arbeid etter fylte 62 år, heter det i utvalgets mandat. – LO burde ha sagt at vi ikke aksepterer mandatet for AFP-utvalget, mente Østvold. Han viste til pensjonsvedtaket fra LO-kongressen i 2005. Der vedtok LOs høyeste organ at det er en absolutt forutsetning at AFP skal opprettholdes, at levealderjusteringens avkortingseffekt ikke skal komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende. Dette innebærer at AFP-utvalget allerede i utgangspunktet bryter med hva fagbevegelsen ønsker, sier forbundslederen. – Man starter ikke forhandlinger ved å forlate det mandatet man har med seg fra sine medlemmer, nikket Felix, med adresse til LOs sjeføkonom Stein Reegård.

Vil vente og se

Spesialrådgiver Klemet Rønning-Aaby fra Fagforbundet var mer tilbakeholden. Han mente det var for tidlig å komme med noen bastant koklusjon i AFP-spørsmålet. – Jeg synes det er vanskelig å si nå hva vi skal mene om AFP, når det er så mange løse tråder og så dårlig utgangspunkt som det er. Det er også vanskelig for oss å se AFP isolert fra de offentlige tjenestepensjonene, mente Aaby. Samtidig uttalte han at offentlig sektor må finne sin egen løsning for AFP-ordningen dersom løsningen i privat sektor viste seg å være for dårlig.

Ganske store muligheter

– Jeg ser ikke så svart på det. Det som kan føre fram, er at vi nå konsentrerer oss ikke om folketrygden, men om å gjøre AFP-ordningen så god som mulig, sier LOs sjeføkonom Stein Reegård. Reegård er LOs representant i arbeidsgruppen som skal forberede grunnlaget for diskusjonene i AFP-utvalget. Han framholdt at det også innenfor AFP-utvalgets mandag ligger ganske store muligheter til å lage et treffsikkert AFP-system. – Det er riktig at mandatet ikke er sånn at vi ville skrevet det selv, men innenfor mandatet er det mange ting som skal diskuteres. Utfordringen er særlig knyttet til de som ikke har mulighet til å fortsette i arbeid etter 62-63 års alder, mente Reegård. Et kjernespørsmål er hvorvidt AFP skal gå til alle som har rett til det, slik regjeringen har antydet. I dag er det om lag halvparten av de som har rett til AFP som faktisk velger å benytte seg av det. – Dersom alle skal få betyr det at den samme potten, fordelt på alle, blir omtrent halvparten, sa Reegård.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy