JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Endrer arbeidsmiljøloven

Endring i arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid, normerte sykmeldingsperioder og søndagsåpne butikker, det er noe av innholdet i den 75 sider lange regjeringserklæringen til den kommende H+Frp-regjeringen.

2013100807424220131217000530

torgny.hasaas@lomedia.no

morten.hansen@lomedia.no

hanne.kullerud.nielsen@lomedia.no

Når det gjelder arbeidslivet er punktene regjeringa vil endre, først og fremst knyttet til arbeidsmiljøloven, arbeidstid og åpne for midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven

Et av underpunktene regjeringa vil gjennomføre:

«Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.»

I et annet underpunkt skriver de:

«Legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten.»

Men de legger i erklæringen stor vekt på å jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid, høy produktivitet og høy trivsel blant arbeidstakerne.

Sykelønnsordningen

Litt overraskende sier regjeringen at noen bransjer er preget av sosial dumping og uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Dette er uakseptabelt, både for arbeidstakerne som rammes og for konkurrerende bedrifter som følger loven. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet mot sosial dumping. Men de vil også evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen skal videreføres.

Når det gjelder sykelønn lover de i den ene setningen å videreføre dagens sykelønnsordning, mens de i neste punkt legger føringer for den nye IA-avtalen, og de vil også innføre normerte sykemeldingsperioder og at ingen kan sykemeldes lenger enn seks måneder av sin egen fastlege.

Tiltak som det bør være enighet i arbeidslivet er Arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet.

De påtroppende regjeringspartiene lover å effektivisere offentlig sektor. I regjeringsplattformen stadfester de dette. Det legges opp til å «profesjonalisere og effektivisere offentlige innkjøpsordninger, herunder utvikle en veileder for offentlig-privat-innovasjonssamarbeid».

Offentlig sektor

De to partiene skriver at de skal gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratiseres.

Et første innblikk hva de legger i det får vi når regjeringen presenteres i løpet av neste uke – hvor det ventes at antallet departement vil bli slanket

- Vi er langt på vei ferdig med strukturen. Hvordan vil vi vise når det vi kaller Høyre-Frp-regjeringen presenteres, sier den påtroppende statsministeren.

Kriminalomsorg

Regjeringspartnerne vil øke soningskapasiteten ved å bygge flere fengselsplasser. I tillegg skal det etableres flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet, samtidig som de skal jobbe for at flere kriminelle utlendinger skal sone straffen i hjemlandet. Den påtroppende regjeringen er villig til å finansiere kostnadene ved å få soningen til å foregå i utlandet.

Jernbane

De borgerlige partiene har lovet at de vil privatisere offentlige selskaper, og la private gjøre oppgaver det offentlige gjør i dag. NSB og Jernbaneverket er to av organisasjonene som vil merke nye folk i regjeringskontorene. I regjeringsplattformen legges det opp til en større reform av jernbanesektoren. Jernbaneverket og NSB skal omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy