Vil ha selvstendig AFP-ordning

Fagforbundet vil videreføre en like god AFP-ordning som i dag. Det skal gjøres ved å løsrive den fra Folketrygdens tidligpensjon.

2007100708190720131216023242

Avtalefestet pensjon må videreføres som en like bra eller bedre ordning enn i dag, slår Fagforbundets landsstyre fast i en uttalelse som ble vedtatt før helgen.

– Retten til å arbeide ved siden av pensjonen uten avkorting, gir liten mening for dem som ikke orker å stå i arbeid lenger. Det vil være urimelig å straffe dem det gjelder, med en dårligere pensjon. Det er også urimelig at det er vanlig arbeidstakere, som skal betalen prisen for et mer brutalisert arbeidsliv, heter det i uttalelsen.

Kampen om tidligpensjonen har har engasjert mange fagorganiserte pg er den store saken på Fellesforbundets landsmøte denne helgen. LO-leder Roar Flåthen uttalte før helgen til Klassekampen at han aldri før hadde sett et så sterkt engasjement på grasrota i LO, og at LO sto samlet mot enhver svekkelse av tidligpensjonsordningen.

Skal lønne seg å arbeide Et regjeringsoppnevnt utvalg er i ferd med å diskutere utformingen av en ny tidligpensjonsordning. Framtidas AFP skal utformes i tråd med pensjonsreformens prinsipper. Det innebærer blant annet at pensjonssystemet skal stimulere til å stå så lenge som mulig i arbeid.

Hensikten med AFP er derimot at slitne arbeidstakere skal kunne gå av tidlig uten å tape på det. Hvordan denne motsetningen skal løses, er en av AFP-utvalgets utfordringer.

Med pensjonsreformen skal det bli mulig å gå av med Folketrygdens pensjon som 62-åring og jobbe ved siden av. Forslaget fra regjeringen innebærer å utforme AFP som et påslag til Folketrygdens tidligpensjon, som skal gis til alle som i utgangspunktet har rett til AFP. Det avviser Fagforbundets landsstyre.

– Hvis AFP skal være for de som virkelig er utslitt, er det ingen mening i å gi dem et slikt tilbud. De må få tibud om en god pensjon, sier spesialrådgiver Rolf Lasse Lund i Fagforbundet.

Vil todele tidligpensjonen Fagforbundet ser heller at tidligpensjonen todeles, slik at AFP rives løs fra Folketrygdens tidligpensjonsordning. Da kan de som ønsker å jobbe ved siden av velge folketrygdens ordning, mens AFP kan gi dem som ikke orker å jobbe lenger mulighet til å gå av med en god pensjon.

– Hvis man har to ordninger blir det et mye mer reelt valg. Hvis du tenker slik, faller også argumentet om at en ny AFP-ordning må stimulere til arbeid. Et slikt system kommer til å virke mer stimulerende til arbeid enn det som ligger i regjeringens opplegg, argumenterer Lund.

AFP er ingen trussel mot arbeidslinja i folketrygden, heter det i vedtaket fra Fagforbundets landsstyre. Tvert i mot gir pensjonsreformen en enestående mulighet til å gjøre ordningen mer treffsikker overfor dem som AFP først og fremst er ment for. En god AFP-ordning kan gjøre den samlede pensjonsreformen bedre. Det kan gjøres ved å fylle det manglende mellomleddet mellom folketrygdens alderspensjon og uførepensjonen.

– Hvis man bare innretter AFP skikkelig, vil AFP og Folketrygden bygge opp under hverandre. Det har ikke kommet skikkelig fram i debatten. Nå tror alle at de står i et sterkt motsetningsforhold, sier Rolf Lasse Lund.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy