Befolkningsvekst gir kostnadssmell

Arbeidsinnvandring og fødselsoverskudd gir Kommune-Norge 400 millioner kroner i uforutsette ekstrakostnader.

2008010410042720131216032924

Rett før jul la Statistisk sentralbyrå fram prognoser som viser at befolkningen vokser raskere enn tidligere antatt. Dermed vokser også kommunenes utgifter.

– Isolert sett betyr ikke dette all verden, men det er jo noen penger. 400 millioner kroner tilsvarer opp mot tusen årsverk, sier spesialrådgiver Bjarne Haslund i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS til Fagbladet.

Prognosen bygger på faktiske tall for befolkningsendring ved utgangen av november i år, og viser at befolkningen har økt med 55.700 personer i løpet av 2007 - 15.000 flere enn tidligere antatt.

– Effektivisering eller lavere standard KS anslår at kommunene får rundt to milliarder kroner i merkostnader fra 2007 til 2008 som følge av befolkningsendringen.

Dette er nær 400 millioner mer enn hva Teknisk beregningsutvalg anslo i april i fjor, og som som er lagt til grunn ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008.

Sammen med renteøkninger, økte pensjonskostnader, lønns- og prisvekst er befolkningsøkningen med på å trekke dette i retning av strammere rammer for kommunene.

– Vi oppfattet i utgangspunktet statsbudsjettet som ganske stramt. Med en gang de demografiske forutsetningene ryker, betyr det enten innsparinger og effektivitetspress eller å gå ned på dekningsgrader og standarder, sier KS-rådgiveren.

Skole og barnehage Det bodde 4.736.900 personer i Norge var årsskiftet, ifølge SSB. Dette er den høyeste veksten i befolkningen som er registrert i Norge. En tredel av befolkningsveksten skyldes fødselsoverskudd, mens to tredeler skriver seg fra innvandring, særlig fra de nye EU-landene i Øst-Europa.

Det er særlig i aldersgruppene 0-5 år, 16-19 år og 19-66 år det er sterk befolkningsvekst. Befolkningsveksten merkes dermed særlig i skolen og barnehagene.

– I det alt vesentlige dreier det seg om voksne, gjerne unge voksne som har med barn. Dette er på den ene siden positivt i forhold til arbeidsmarkedet. På den annen side må kommunene sørge for at de får det samme tilbudet som alle andre som bor i Norge, sier Bjarne Haslund.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy