Vant KLPs Arbeidsmiljøpris

Stolte prisvinnere fra Bamble kommune, medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus mottok 100.000 kroner hver på KLPs januarkonferanse.

2008011111000720131216033304

- Arbeidsmiljøprisen er ledd i KLPs arbeid for å rette fokus på økt nærvær på jobben i alle faser av livet. Lykkes man med det, gir det store gevinster for den enkelte ansatte, for arbeidsmiljøet og for velferdsstaten, sa konsernsjef Sverre Thornes som foretok utdelingen.

Myndiggjorte medarbeidere

– Bamble kommune satser på kompetanseoppbygging og kvalitet, myndiggjorte medarbeidere og medarbeiderinitierte tiltak. Overføringsverdien til andre kommuner er stor – både som helhetstenkning og ved enkelttiltak, sier juryleder Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for KLPs kunderettede HMS-arbeid.

Smittsom god helse

– Haraldsplass Diakonale Sykehus viser at det går an å sette i gang tiltak uten store kostnader og satser på at de ansatte skal ha en smittsomt god helse. De er kreative i måten de gjennomfører tiltakene på. Til tross for trang økonomi klarer de å få gjort mye, sier Bratlie.

Støtter kolleger

– Haukeland Universitetssykehus tar på alvor at de ansatte er en stor ressurs for hverandre gjennom kollegastøtte satt i system. Intensivmedisinsk seksjon har en meget spesiell og krevende pasientgruppe med mye sorg og død, understreker jurylederen.

Fremme helse og nærvær

Formålet med arbeidsmiljøprisen er å premiere de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltak i helse- og kommunesektoren.

Juryen har lagt vekt på IA-avtalens målsetting om målbare resultater, forankring, medvirkning av ansatte og overføringsverdi ved tildelingen.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKA

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy