Menn i omsorg: Gi meg en maskulin øy!

Menn fristes ikke av feminine arbeidsplasser. De foretrekker å arbeide sammen med andre menn eller i kjønnsbalanserte miljøer.

2008012614092420131216034518

Uten økt rekruttering av menn til omsorgsyrkene eller økt import av arbeidskraft, vil vi om få år oppleve en dramatisk mangel på helsepersonell, ifølge Erling Steen, seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet. Steen var en av innlederne da prosjektgruppa MIO (Menn i Omsorgsyrker) nylig møttes til arbeidsseminar i Skien. Han mener skikkelige lønns- og arbeidsvilkår er en av betingelsene for at menn skal trekkes mot pleie- og omsorgssektoren. – Helsefagarbeiderne har like god lønn som andre fagarbeidere, men små stillingsbrøker fører likevel til lave inntekter. Yrket virker også lite attraktivt på menn fordi omsorgssektoren ikke kan tilby utsikt til en livslang karriere.

Ingen likestilling

Steen pekte også på forskjellen mellom tradisjonelle kvinne- og mannsyrker når det gjelder videreutdanning. Han minnet om at det fremdeles er slik at hver elevplass på de typiske guttelinjene på fagskolene blir subsidiert med 80.000 kroner, mens jentene ikke får noen støtte. Seniorrådgiveren oppfordret Fagforbundet til å bruke sin påvirkningskraft i retning sentrale politiske myndigheter til å rette opp denne ulikheten.– Til tross for all likestilling ellers i samfunnet, er dette ren forskjellsbehandling.

Utfordring til kvinnene

Pia Friis, daglig leder ved to Kanvas-barnehager i Oslo, har i mange år arbeidet for å øke rekruttering av menn til barnehagene. En av hennes brannfakler er at kvinner må gi fra seg definisjonsmakten for å gi mennene rom i kvinnedominerte yrker. – Kvinner er ikke alene om å forstå barnas eller brukernes behov, eller å vite hvordan mennesker skal trøstes. Friis understreket at vi ikke bare skal rekruttere menn. Vi skal også beholde dem. – For ikke å miste mennene, må vi gi slipp på husmorkulturen, mener hun. – Kvinner som ønsker å åpne opp for mannlige kolleger, må spørre seg selv om hvordan de samhandler, hva slags møtestrukturer de har, hvilke aktiviteter de velger, og ikke minst ikke velger, og hvordan interiøret er i barnehagen. Er det et liksom-hjem eller en tydelig læringsarena? Eller pauserommet: Hvordan er det møblert, hvilke blader og tidskrifter ligger der og hva snakker de om i pausene?

Maskulint handlingsrom

Det norske arbeidsmarkedet er blant Europas mest kjønnsdelte. I barnehagene arbeider bare ni prosent menn. I de to barnehager Friis er styrer for, er 50 prosent menn. – Skal vi ha en vikar, ber vi om en mann. Og når skolene trenger en praksisplass i en av barnehagene våre, sier vi at vi kan ta imot en gutt. Vi tar også imot mannlige studenter fra høgskolen slik at de møter mannlige førskolelærere. Dette kan gi dem en maskulin identitet til yrket. Vi lar aldri en mann arbeide sammen med bare kvinner. Slik greier vi å beholde mange menn.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

BEDRE ARBEIDSHVERDAG: Mange islendinger jobber færre timer i uka etter to prosjekter med firedagersuke. Arbeidstakerne, som jobber i offentlig sektor, oppga blant annet at de følte mindre stress og i mindre grad ble utbrent, mens produktiviteten og tjenesteytelsen angivelig ikke ble dårligere.

BEDRE ARBEIDSHVERDAG: Mange islendinger jobber færre timer i uka etter to prosjekter med firedagersuke. Arbeidstakerne, som jobber i offentlig sektor, oppga blant annet at de følte mindre stress og i mindre grad ble utbrent, mens produktiviteten og tjenesteytelsen angivelig ikke ble dårligere.

iStockphoto

Islendingene jobber mindre etter vellykkede forsøk med firedagersuke

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy