Deltid: Prosjekt heltid i Oslo

På Grenda bolig i Oslo har 7 av 35 ansatte fått økt stillingsbrøk. Erfaringene fra Østensjø skal spres til andre tjenestesteder og bydeler.

2008012614485220131216034519

Ufrivillig deltid er spesielt utbredt innen skolefritidsordningen, hjemmetjenesten og på sjukehjemmene. To virksomheter i Østensjø bydel i Oslo går foran og viser at det er mulig å få has på problemet. Abildsø bo- og rehabiliteringssenter og Grenda bolig har arbeidet systematisk for å øke stillingsbrøken blant de ansatte.

Markant bedring

– Selv har jeg gått opp fra 60 til 80 prosent stilling, forteller omsorgsarbeider Carmen Sande. Hun legger til at det er etter eget ønske. Inntil videre ønsker hun ikke å arbeide full tid. Sande er varaverneombud på Grenda og har sittet i den lokale prosjektgruppa sammen med Hilde Bakker, som er nestleder i Fagforbundet i bydelen.Grenda bolig huser 14 brukere fordelt på to etasjer. I Sandes etasje er de til sammen 35 ansatte fordelt på 20 stillingshjemler. Hittil har sju av dem fått økt stillingsbrøken sin. Blant dem er Simin Goudarzi og Isabel Costa som har gått opp fra henholdsvis 80 og 90 til 100 prosent. Når de til neste år også er ferdig utdannet hjelpepleiere, vil de ha betraktelig mer å leve for enn de har hatt tidligere.

Mappa blir brukt

– Det som er så fint med dette prosjektet, er at det ikke bare er blitt ei mappe som står i hylla, sier Goudarzi og Costa. Sande legger til at økte stillingsbrøker bare er én av gevinstene ved prosjektet. – Boligen er forholdsvis nyopprettet, og det var mye som trengte å komme på plass. Da vi satte i gang dette prosjektet, kom arbeidsplassen i fokus. På den måten ble flere sider ved driften tydeligere. Vi så for eksempel at rutinene for skademeldinger ikke var gode nok, og vi har nå fått orden på det også.

Engasjert tillitsvalgt

De mange ringvirkningene gir seg ikke selv. Forutsetningen er trolig en tillitsvalgt som gjerne kommer og som tar seg bryet med å undersøke alle sider ved virksomheten. Hilde Bakker er ikke bare engasjert i deltidsprosjektet. Hun kjenner mange av brukerne og samtlige ansatte på Grenda. Derfor er hun ikke vanskelig å be hvis hun er ønsket. – Vi har rundt 100 tjenestesteder i bydelen. Snart er tida inne for å spre våre erfaringer til andre tjenestesteder og andre bydeler, sier Bakker. Hun tror det skal gå bra fordi deltidsprosjektet er forankra i personalavdelingen både i bydelen og i Oslo kommune. I tillegg til at Bakker er med i prosjektgruppa på Grenda, sitter hun i bydelens prosjektgruppe sammen med en plasstillitsvalgt, verneombudet i bydelen, to tjenesteledere og en personalkonsulent.

SFO og omsorg

Bakker er særlig opptatt av å få redusert uønsket deltid innen SFO i tillegg til renhold og pleie- og omsorgssektoren. – Jeg er overbevist om at problemet er stort på alle disse feltene, men tror det blir mest krevende å løse det for ansatte som arbeider i skolefritidsordningen, sier Bakker. – Mange har for eksempel en 40 prosent stilling på SFO, og det er vanskelig å fylle den på samme arbeidsplass. Løsningen kan være å arbeide de resterende 60 prosent et helt annet sted. Jeg har selv en kollega i SFO som tar helgevakter i hjemmetjenesten. Det kan fungere for noen.

Bedre kvalitet

De ansatte på Grenda er fornøyd med at de har fått økte stillingsbrøker, men syns det er dumt at det må et prosjekt til. – Det er jo ikke bare vi som tjener på mindre deltid, sier de. – Også for brukerne er det viktig at de har få mennesker å forholde seg til, sier Isabel Costa. – Vi merker at noen blir utagerende og andre blir stressa hvis det er for mange ukjente mennesker her, tilføyer Simin Goudarzi.

Fakta om uønsket deltid i Oslo

Om lag 42.000 personer arbeider i Oslo kommune. 30.000 av dem er fast ansatt. Av disse arbeider 11.000, eller omtrent 37 prosent, deltid. Ved mellomoppgjøret i 2003 inngikk partene en avtale om å prøve å redusere uønsket deltid. Fafo er engasjert for å kartlegge bruk av deltid samt ønsker om økt stillingsbrøk. Foreløpig er to tjenestesteder i Østensjø bydel kartlagt. På grunnlag av kartlegginga er det satt i gang et praktisk utviklingsarbeid ved disse to arbeidsplassene. Høsten 2006 ble erfaringene fra pilotprosjektene i Østensjø bydel spredt til resten av kommunen.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Private barnehager for dekket alt, mens over 200 kommuner går i minus etter at barnehagene måtte stengte 12. mars. (Illustrasjonsfoto)

Private barnehager for dekket alt, mens over 200 kommuner går i minus etter at barnehagene måtte stengte 12. mars. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Private barnehager får dekket alt de tapte da de måtte stenge, mens over 200 kommuner går i minus

SUPERBUD: – Når Amanda Dahlgren slutter, mister vi ett av våre superbud. Det er synd at man ikke har tatt seg råd til bedre seniortiltak i nedbemanninga, slik at vi kunne beholde flere av de yngre, mener plasstillitsvalgt Werner Lorentsen.

SUPERBUD: – Når Amanda Dahlgren slutter, mister vi ett av våre superbud. Det er synd at man ikke har tatt seg råd til bedre seniortiltak i nedbemanninga, slik at vi kunne beholde flere av de yngre, mener plasstillitsvalgt Werner Lorentsen.

Alf Ragnar Olsen

Nå kommer post-kuttene: «Superbud» Amanda og 956 andre mister jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy