Hudflettet av sine egne

Statssekretær Jan-Erik Støstad hadde en tøff jobb med å forsvare endringene i pensjonssystemet foran et 500-talls aktivister i fagbevegelsen.

2008012708451620131216034542

Støstad kom til regjeringen fra en stilling i LOs samfunnspolitiske avdeling. Men deltakerne på Trondheimskonferansen la likevel ikke fingrene imellom da Bjarne Håkon Hanssens våpendrager argumenterte for regjeringens pensjonsreform. Kampen for avtalefestet pensjon var et hovedtema på konferansen, som samler tillitsvalgte og faglige aktivister fra forbund i og utenfor LO.

Skepsis

Skepsisen var stor til den rødgrønne regjeringens pensjonsopplegg, og mange signaliserte at de var villige til å streike for å bevare en Afp-ordning som er like god som i dag.

- Dette er ikke rødgrønn politikk slik vi har forsto det da vi jobba for å endre regjering. Hvis dere vil vinne valget i 2009, må dere endre politikk, formante fagforeningsleder Lill Sæther fra NTL.

- skal vi godta en svekkelse av Afp og samtidig stille opp i valgkampen i 2009? spurte Rolf Bersås, leder i LO i Stavanger og fylkesleder i EL&IT-forbundet.

- Jeg tror valget av det nye pensjonssystemet vil skape store forskjeller ved å omfordele fra de som har lite til de som har mye. Trusselen mot velferdsstaten løses ikke ved å adoptere Frps politikk, mente Ståle Johansen.

- Det er ubegripelig for meg at regjeringen ikke har ressurser nok til å skaffe seg rede på hvordan norsk arbeidsliv ser ut. Dette er en pensjonsreform som seiler under falsk agenda, tordnet Ebba Wergeland, overlege i Arbeidstilsynet.

Vil demme opp - Store ting skjer med velferdsstaten i de årene vi nå gjennomlever, sa statssekretæren.

Han mente pensjonsutgiftene må strammes inn for å demme opp for kommersialisering av andre deler av offentlig sektor i fremtiden.

- Pensjonsutgiftene legger beslag på seks prosent av verdiskapningen i dag. i 2050 vil det være 15 prosent med dagens system, med det nye systemet vil det være tolv prosent. Det vil skape vil skape rommet vi trenger for å bevare velferdstjenestene offentlige.

Dette er bakteppet, sa statssekretæren, for pensjonsforliket som regjeringspartiene inngikk med de borgerlige (minus Frp) før stortingsvalget 2005.

Verdig avgang

Neste skritt er reform av avtalefestet pensjon. En ny Afp-ordning skal på plass i vårens tariffoppgjør. Men utvalget som skal legge grunnen forhandlingene kommer neppe til enighet om noen ordning før den tid. Pensjonsreformens prinsipp om at du skal få mer igjen for hvert ekstra år du står i arbeid står mot Afp-ordningens prinsipp om at slitere ikke skal tape på å gå av tidlig.

Statssekretæren gjorde sitt beste for å dempe skepsisen i salen.

- Vi vil ikke være med på noen ny Afp-ordning hvis den ikke skal gi en verdig avgang for 62-åringene. Dette ikke noe regjeringen motvillig godtar, men forutsetning vi stiller, bedyret han.

Prinsipper

Han gikk imidlertid lite inn på detaljene i Afp-ordningen. Det gjorde derimot Stein Aamdal, klubbleder på Aker Verdal og leder for aksjonen "Forsvar Afp." 163 klubber og foreninger landet over har sluttet seg til aksjonen, som ikke er innstilt på å gi ved dørene i tariffoppgjøret.

Prinsippet er for Aamdal enkelt: en framtidig AFP-pensjonist skal ikke tape ved å gå av som 62-åring, framfor å jobbe fram til han er 67 år. Også deltidsarbeidende og lavtlønte sikres like gode muligheter for å bruke Afp.

- I tariffoppgjøret kommer ikke dette til å handle om tall, men prinsipper. Disse prinsippene er vi villige til å streike for, sa Aamdal.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy