Alma – demenssykes gode hjelper

Når hverdagslige gjøremål blir vanskelige, er det ikke alltid like enkelt å vite hvilke hjelpemidler som finnes. Det har Geria, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri, gjort noe med.

2008021912015720131216040306

Geria har samlet informasjon om ulike hjelpemidler som de har lagt ut på nettet og samlet i en perm som har fått navnet Alma.

– Alma skal være for alle: for pårørende, for leger, for studenter, og for de som har fått demensdiagnose og gjerne vil ha hjelpemidler, sier Sidsel Bjørneby i Geria, som var ansvarlig for å utarbeide permen.

At permen fikk navnet Alma er ikke tilfeldig. Det er et gammeldags damenavn, som var ment å passe for brukergruppen, men det er også en forkortelse for «Alzheimer-materiell».

– Gode hjelpemidler skal fungere som en støtte. De må aldri bli en erstatning for pleie. Hjelpemidlene skal hjelpe de demenssyke til å klare så mye som mulig, så lenge som mulig, og de kan også bidra til velvære, sier Bjørneby

Permen består av to deler. Den første delen er praktisk informasjon om vurdering av hvilke behov brukeren har, og på hvilket grunnlag hjelpemidlene bør velges. Det gis tips om hva slags oppfølging brukerne bør få når hjelpemidlene har blitt anskaffet, og en samlet oversikt over rettigheter, kontaktinformasjon og nyttig litteratur.

Del to inneholder en oversikt over hjelpemidler sortert etter tema. Alle de 17 leverandørene av hjelpemidler blir bedt om å oppdatere informasjonen. Geria tar vare på adressene til alle som skaffer seg permen, og de kontakter kundene når ny utgave er klar. Permen koster 200 kroner for ansatte og pårørende i Oslo. For andre er prisen 300 kroner.

Sporingshjelpemiddel med GPS og GSM

Liten sender på størrelse med en fyrstikkeske, til hjelp for dem som har lett for å gå seg bort. Senderen har en «panikk-knapp» som, sender SMS til opptil fem innlagte telefonnumre – tekstmeldingen inneholder en anmodning om hjelp, og stedet brukeren befinner seg på oppgis. Det er også mulig å spore hvor senderen befinner seg ved å sende en SMS-melding til den.

Sengevakt

Det finnes mange typer sengevakter, som alle har som mål å varsle pårørende eller hjelpere når brukeren går ut av sengen om natten. Noen kan instilles med en forsinkelsestid, slik at pasienten har tid til å gå på toalettet uten at det sendes alarm. Dersom brukeren legger seg tilbake i sengen, avstilles alarmen. I motsatt fall sendes varsel videre. Typiske brukere er demenssyke som vandrer mye, eller pasienter som har dårlig helse. Alarmen kan bidra til at fall eller illebefinnende oppdages fortere.

Musikkseng

Musikksengen fungerer spesielt fint for de som har nedsatte sansefunksjoner. Lydbølger fordeles jevnt i madrassen, og sengen har regulerbar ryggstøtte, slik at brukeren kan velge mellom å ligge og å sitte. Sengen er fylt med polysterenperler og leveres med forsterker og volumkontroll.

Spesialdukker

Dukkene er 56 centimeter lange, ganske tunge, og illuderer blikkontakt. Alle ser forskjellige ut og er kledd i moter fra tidligere tider. De er tatt i bruk ved et sykehjem i Oslo med stort hell: Dukkene vekker minner, viser seg å være et godt utgangspunkt for samtaler, og kan også virke beroligende på urolige pasienter.

Mobiltelefon EASY 5

En forenklet mobiltelefon med fem taster. Fem telefonnumre legges inn, og hver tast tilsvarer et av de innlagte numrene. Brukeren kan ikke ringe andre numre eller sende eller motta tekstmeldinger, men telefonen er svært enkel å betjene.

COMSYS Picturephone

Telefonen, som har store taster, kan brukes som en vanlig telefon, eller hver tast kan programmeres med et bestemt nummer. Hver tast kan også forsynes med et bilde, slik at brukeren av telefonen kan trykke på bildet til den vedkommende ønsker å ringe til.

Forglemmegei-kalenderen

Kalenderen viser dag og dato på en elektronisk skjerm, og er et nyttig hjelpemiddel for de som kan miste oversikten over hvilken dag det er. Dersom strømmen brytes, kommer likevel riktig dag og dato opp igjen når strømmen på nytt kobles til.

Natt- og dagkalenderen

En liten elektronisk kalender som i tillegg til dag og dato viser om det er morgen, dag, kveld eller natt. Dette er til hjelp for demenssyke som ikke er sikker på om det er dag eller natt, og det kan forebygge at de for eksempel ringer pårørende eller går ut om natten.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy