JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

God Vakt: Pålegg som ikke smaker på Sandviken

Helse Bergen har siden nyttår 2007 daglig betalt 10.000 kroner for manglende oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg. Dette er den eneste bøtelegging etter God Vakt-kampanjen.

2007022209512420131216040707

Helse Bergen fikk flere pålegg for å bedre arbeidsmiljøet etter Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje. Tilsynet var ikke fornøyd med oppfølgingen av pålegget om å kartlegge det psykososiale miljøet ved Den regionale sikkerhetsenheten (RS) ved Sandviken sjukehus. Det har kostet Helse Bergen 10.000 kroner per virkedag siden 2. januar 2007.

Massiv kritikk

Sandviken og RS ble ettertrykkelig satt på kartet da Arbeidstilsynets rapport ble kjent på tampen av 2005. Et par ansatte gikk ut med kritikk av sikkerheten, og TV2 formidlet inntrykk av at tilstandene ved RS var under enhver kritikk. NRK, Bergens Tidende og Bergensavisen fulgte i samme spor. Medieoppslagene skapte inntrykk av at ledelsen ved RS måtte være inkompetent og de fleste ansatte nesten like udugelige. Og på tampen av 2006 toppet det seg med dagsmulkten fra Arbeidstilsynet. Etter å ha lest rapportene etter God Vakt-kampanjen er det en del ansatte som stiller spørsmålstegn ved grunnlaget for å bøtelegge akkurat RS og bare RS.

Bedre sikkerhet

Mange ansatte var og er fremdeles fornøyd med egen og andres innsats på RS. De kjenner seg ikke igjen i det negative mediebildet som er skapt gjennom intervjuer med enkelte ansatte og Arbeidstilsynets rapport. Disse forteller mer enn gjerne om det som er gjort for å bedre sikkerheten for pasienter og ansatte. Geir Olsen, spesialrådgiver for HMS på Sandviken, minner for eksempel om et annet pålegg og oppfølgingen av det. – Tilsynet var bekymret for sikkerheten til de ansatte på RS samt avviksbehandlingen, og gransket derfor denne siden ved arbeidsmiljøet. I tilbakemelding til avdelingen skriver tilsynet at de er fornøyd med oppfølgingen av pålegget som gjelder sikkerheten for de ansatte på RS.

Sprer kompetanse

HMS-rådgiveren ramser opp mange viktige tiltak som har bidratt til økt sikkerhet ved RS, og synes det er påfallende at media ikke har vært interessert i annet enn manglende ved enheten. – Vi har blant annet utarbeidet en manual for hvordan våre ansatte skal møte aggresjon på en konstruktiv måte, og alle som arbeider her, trener ukentlig nettopp på dette, opplyser Geir Olsen. Han føler seg også bekvem med at han og andre fra RS for tida er engasjert i opplæring av instruktører aggresjonsmestring for hele Stockholms sjukvårdområde.

Høyt sjukefravær

Tilsynsleder Kåre Askvik var ikke selv med på tilsynsrunden, men er den i Arbeidstilsynet som skal uttale seg. Han har naturlig nok ikke saken helt present, men ifølge mediene var ett av tilsynets ankepunkter mot RS at sjukefraværet var høyt. Geir Olsen kan bekrefte at sjukefraværet i perioder har vært høyt. I 2003 var det åtte prosent, i 2004 lå det på ni prosent. – Men i 2005 var mye på plass, og vi kom ned i 6,2 prosent, noe som var lavere enn gjennomsnittet for divisjon psykiatri og for Helse Bergen totalt. Året etter var imidlertid sjukefraværet steget til nesten 12 prosent. Olsen er ikke i tvil om grunnen. – Mange ansatte er slitne på grunn av mediedekningen av arbeidsplassen, og spesielt det faktum at media har fått tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Fra konflikt...

Mens Arbeidstilsynet i 2005 fikk fram uheldige sider ved arbeidsmiljøet over hele landet, var det på RS at konfliktene ble tydeligst. Arbeidstilsynet vil ikke oppgi hvem de har møtt. Men referatene fra tilsynets møter er ikke vanskelig tilgjengelige. Av disse går det fram at de som er mest kritiske til ledelsen og måten enheten blir drevet på, har vært hyppig til stede for å informere tilsynet og gi uttrykk for sine bekymringer og sin misnøye. Når media etterpå brukte Arbeidstilsynets rapport og fant ansatte som kunne bekrefte funnene, ble konfliktlinjene både mellom noen ansatte og resten av arbeidsstokken og mellom enkelte ansatte og ledelsen tydelige. Disse konfliktene satte sitt preg på avdelingen gjennom hele fjoråret. – Kanskje bunner motsetningene på RS i faglig uenighet og ulike kulturer som over tid har utviklet seg til personlige motsetninger, sier Frank Mohn, hovedverneombudet for psykiatri innen Helse Bergen.

... til dialog

Helse Bergen har nå engasjert Administrativt Forskningsråd (AFF) for å få kartlagt RS. – Grunnen til at vi har lagt oppdraget ut, er at alle skal ha tiltro til den rapporten som kommer i begynnelsen av februar, og som skal ligge til grunn for videre tiltak, sier Leif Johnsen, foretaksverneombud i Helse Bergen. Johnsen er en av dem som sitter i tiltaksgruppa for dette arbeidet. Han mener dagmulkten til RS absolutt var på sin plass. – Det er ingen tvil om at det var et stort arbeidsmiljøproblem på avdelingen, og at påleggene ikke ble fulgt godt nok opp, sier han. Leif Johnsen tror at viljen til å få til løsninger er stor på alle nivåer, men at det likevel blir en krevende prosess.

Regional sikkerhetsenhet (RS)

Sandviken sjukehus er en del av det psykiatriske behandlingstilbudet i Hordaland. RS er en av flere enheter. Hit kommer pasienter fra hele Vestlandet, og flere av dem er for sjuke til å sitte i fengsel. Tilsvarende enheter fins på Brøset i Trondheim og Dikemark i Oslo.

Arbeidstilsynets kampanje God vakt

Arbeidstilsynet gjennomførte 875 avdelingsvise tilsyn i helseforetak over hele landet i forbindelse med God Vakt-kampanjen. Alle helseforetakene og de private sykehusene som ble undersøkt i forhold til arbeidsmiljø, fikk pålegg etter tilsynene. Tilsynene viser at helseforetakene har mangler i det systematiske HMS- arbeidet knyttet til temaene det er ført tilsyn med. Hovedgrunnen til påleggene er at de ansatte føler seg presset i arbeidssituasjonen, og at ressursene som er til rådighet, ikke står i forhold til de oppgavene som skal løses.

Utdrag fra Arbeidstilsynets pålegg

For organiseringen av arbeidet på RS anser Arbeidstilsynet at det haster å gjennomføre kartlegging av samarbeidsforhold (psykososiale arbeidsmiljø). Blant annet for å ha et best mulig grunnlag for utarbeidelse av tiltak (....). På de fleste områder er rutinene i orden. Men på de samme områdene får Arbeidstilsynet melding om at rutinene ikke blir fulgt. Arbeidstilsynets budskap er at denne motstridende oppfatning av realitetene må undersøkes og ordnes opp i.

Også fagforeningene er splittet

Fagforbundene ved RS har medlemmer som ønsker samarbeid med ledelsen, mens andre avskriver enhver mulighet til framgang på grunn av manglende tillit. Jan Arne Neteland innrømmer at vervet som leder i Fagforbundet Helse Bergen har vært krevende dette siste året. I likhet med andre fagforeninger har også Fagforbundet medlemmer på begge sider i konflikten. Netelands oppgave har vært å serve medlemmer på begge, eller alle, sider i konfliktene på og rundt RS på Sandviken. På årsmøtet 30. januar tapte han vervet til Knut Inge Olsen med 36 mot 35 stemmer.

Har tillit

– Ledelsen i Helse Bergen skulle ha tatt tak i arbeidsmiljø problemene tidligere. Men nå må vi ha tillit til at de som er satt til å kartlegge arbeidsplassen, er uhildede personer, sa Neteland til Fagbladet på tampen av sin periode som leder. Neteland har ingen forståelse for dem som fremdeles vanskeliggjør situasjonen ved enten å lekke til pressen eller skrive negativt om Sandviken. – Det er lite konstruktivt, og jeg håper alle våre medlemmer holder seg for god til det.

Stedfortredende tillitsvalgt

En av dem som mest aktivt har kritisert RS, er Øyvind Hauge, også medlem av Fagforbundet. Han betrakter seg selv som varsler. Sammen med Bente Andersen har han flere ganger gått ut med kritikk både av ledelsen og andre ansatte på RS. Bente Andersen representerte ansatte på flere avdelinger i forbindelse med God Vakt-kampanjen, og var følgelig med på mange av møtene med Arbeidstilsynet. Grunnlaget for hennes legitimitet er at hun på et årsmøtet for mange år siden ble valgt som tillitsvalgt ved en annen avdeling. Knut Inge Olsen, tidligere tillitsvalgt for psykiatrien, og siden slutten av januar 2007 ny leder for Fagforbundet i Helse Bergen, har i tillegg utpekt henne som sin stedfortreder på Sandviken.

Krever taushet

Knut Inge Olsen tok selv kontakt med Fagbladet da han fikk nyss om at jeg skrev en artikkel om Sandviken. – Jeg vil oppfordre deg til å sjekke grundig sannhetsgehalten i det du skriver. Hvis du baserer deg på de kildene jeg tror, kan jeg fortelle at alle påstander er tilbakevist. – Hvis det er slik at jeg har noen opplysninger som du kan tilbakevise, vil jeg gjerne ha det dokumentert. – Ikke nå. Jeg må ha tillatelse fra andre som har skrevet det. Og de treffer jeg ikke i dag. Men hvis du skriver noe negativt om navngitte personer, kan Fagbladet bli saksøkt. – Akkurat nå holder jeg på å undersøke sannhetsgehalten i saken slik du ber om. Men du kan ikke hjelpe meg med det? – Jo, siden. – Når hadde dere årsmøte på RS sist? – Det vil jeg ikke lekke. – Er det hemmelig? – Nei, du skal få vite det senere. Jeg foreslår at du ringer Bente Andersen for å få mer korrekt informasjon. Det lyktes ikke å komme i kontakt med Andersen.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy