JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

IA: Alltid nær

Nesten uansett livsfase og situasjon er det mulig å være til stede. Kanskje bare en liten stund. Og kanskje bare en sjelden gang. Prosjekt Nærvær er basert på at mye fravær kan vendes til nærvær.

2007102216371220131216040801

Det er lettere å ta et skritt ut på grunna enn å hoppe uti. Vissheten om at du kan tre tilbake igjen til tørr grunn gir trygghet. Mandal kommune har åpnet for jobbrotasjon slik at ansatte skal kunne prøve seg i en annen jobb i opptil to år før de tar sjansen på å ta steget fullt ut og si opp sin faste stilling. En av dem som har prøvd seg, er kokken Kjetil Nordhaug. Han tok et steg og kom til Kvisla barnehage hvor han som treåring begynte sin kommunale karriere. – En av dem som arbeidet her den gang, er nå en kollega, forteller Nordhaug.

Kjapt bytte

For to siden ble han oppringt av personalkontoret fordi en av assistentene i barnehagen ønsket å bytte beite for en periode. I løpet av et par måneder var byttet i boks. Nordhaug syntes det var fint å kunne skifte arbeidsplass, for han har vært på de kommunale kjøkkener siden arbeidsuka i 9. klasse. Seinere hadde 33-åringen læretida si på et av kommunens kjøkken, og siden har han vært fast ansatt. Kokken vil gjerne fortsette i Kvisla barnehage, og arbeidsgiveren har klart å sy sammen ei pakke med full jobb. Dermed får kommunen beholde den eneste mannen de har i barnehagesektoren. Venke Kristiansen, daglig leder ved Kvisla barnehage synes jobbrotasjon er helt genialt. – Vi får inn en ny person som tilfører en masse. Og etterpå får vi tilbake en ansatt som har fått masse nye impulser, sier hun.

Vil beholde folk

Jobbrotasjonen er ett av mange tiltak som er satt i gang takket være prosjekt Nærvær. I bunnen av alle tiltakene ligger at de ansatte skal bli ivaretatt og fulgt opp for å forebygge sjukdom, redusere fravær og utsette seniorenes avgang. Prosjektleder Siren Vetnes Johannessen besøker alle arbeidsplasser minst en gang i året. Foran de om lag 30 ansatte ved avdeling 1 ved Mandal omsorgssenter argumenterer hun for at hver enkelt skal ta ansvar. Deretter orienterer hun om hvilke rettigheter de har. Diskusjon blir det først når Vetnes Johannessen utfordrer de frammøtte ved å stille spørsmål ved sjukemeldingen til en som har brukket armen før ferien. – Hun kan ikke jobbe med den armen. Men hun kan kanskje feriere i stedet for å ta ut sjukmelding? Noen mennesker, men ikke alle, kan jo nyte å stille og bare bli vartet opp. Prosjektlederen understreker at prosjekt Nærvær er ikke satt i gang for å spare penger, men for å bidra til at å bevare vår unike sjukelønnsordning og for at kommunen skal få beholde verdifull kompetanse. Mandal har likevel spart en del ved at folk er mindre sjuke og står lenger i jobben.

Penger, fri og muligheter

For å øke pensjonsalderen har prosjektgruppa plukket ut ansatte over 55 år og spurt hva som skal til for at de vil fortsette etter fylte 62 år. Det var tre ting som skulle til; høyere lønn, mer ferie og at de skulle få samme tilbud om utfordringer og oppdatering som yngre arbeidskamerater. – Hittil har vi ikke kunnet innfri de to første ønskene, men vi prøver igjen, og jeg håper de ansatte over 62 år etter hvert får tre ukers ekstra ferie, sier Vetnes Johannessen. Prosjektgruppa har også satt fokus på tidligere ansatte som var blitt uføre. Disse har fått ny kontakt med og informasjon om kommunen. Slik håper arbeidsgiveren å få dem tilbake og bruke den restarbeidsevnen hver enkelt måtte ha. En del av dem som hadde havnet utenfor arbeidslivet, er nå engasjert gjennom Frivillighetssentralen.

Prosjekt Nærvær

Våren 2002: Mandal blir en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Kommunen skal dermed arbeide for å redusere sjukefraværet med 20 prosent, øke den reelle pensjonsalderen og inkludere flere yrkeshemmede i sin virksomhet. I november 2003 inviterte kommunen og KLP alle ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud til en personalpolitisk dag. Her var fokus på hva som gjør at de ansatte kommer på jobb. Dagen markerte starten på første fase i prosjekt Nærvær som gikk fram til sommeren 2005. Deretter har Mandal kommune fortsatt med annen fase av prosjektet i egen regi. Prosjektet har hele tida vært organisert med en prosjektleder og en prosjektgruppe. I gruppa sitter ledere, tillitsvalgte, hovedverneombudet og representanter fra bedriftshelsetjenesten. Prosjektgruppa konkluderte tidlig med at den største utfordringen var den reelle pensjonsalderen. Gjennomsnittsalderen for nye uføre var i 2003 på 51 år. Mandal kommune fikk KS´arbeidsmiljøpris på 100.000 kroner i 2004. I 2006 ble Mandal kommune kåret til årets IA-bedrift i Vest-Agder.

Tiltak under prosjekt Nærvær

I løpet av første fase av prosjekt Nærvær ble det gjennomført seks underprosjekter. Det er gjennomført fem underprosjekter i annen fase. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Plasserte fokus: Ved oppstart av prosjekt Nærvær inviterte prosjektgruppa alle enheter til å samle inn formelle og uformelle tiltak som allerede eksisterte. Alle tiltakene ble så distribuert tilbake til enhetene for å sette fokus på alt det positive som allerede skjedde i kommunen. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Arbeidsmiljøpris: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) opprettet arbeidsmiljøprisen på 10.000 kroner. Første år kom det inn 16 forslag, og vinneren ble en barneskole. Siden har en barnehage og en pleie- og omsorgssone fått prisen. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Nærværsutvalg: Faste medlemmer for kommunens personalkontor, NAV og bedriftshelsetjenesten møtes om lag en gang i måneden. Utvalget er underlagt AMU og er kun rådgivende. Herfra kan leder og ansatte få råd om løsninger som enten kan få en sjukmeldt tilbake på jobb eller forebygge fravær. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Tydeligere sjukefraværsrutiner: En av endringene i rutinene er at oppfølging på arbeidsplassen skal starte før den ansatte blir sjukmeldt i de tilfellene det er mulig å forutse og forebygge fravær. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Prosjektleder og NAV har kurset ledere, tillitsvalgte og verneombud om regelverk, oppfølging og kommunikasjon. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Arbeidstreningsplass: Arbeidstakere under aktiv sjukmelding eller rehabilitering kan få arbeide en periode på et kontor på rådhuset. Noen ansatte har fått vurdert om de har helse til denne type arbeid. config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Trening: Ansatte med muskelplager kan få permisjon med lønn 24 ganger for å trene i regi av fysioterapeut i bedriftshelsetjenesten.

Resultater

*Sjukefraværet i Mandal kommune gikk ned fra 9,2 prosent i 2003 til 7,2 prosent i 2006. Nedgangen tilsvarer 22 prosent. *Reell pensjonsalder: Gjennomsnittalderen for ansatte på attføring, uføretrygd og AFP var i 2004 på 52,3 år. Tre år seinere var gjennomsnittsalderen 55,2 år.

Tillitsprosjektet

I juni vedtok bystyret i Mandal enstemmig å starte opp Tillitsprosjektet. Tidligere i år har Arbeids- og Inkluderingsdepartementet gitt dispensasjon fra Folketrygden slik at egenmelding og legemelding blir likestilt. Det betyr at den ansatte får samme oppfølging uavhengig av om han eller hun har brukt egen- eller legemelding ved sjukdom. Antall egenmeldingsdager er ubegrensete opp til ett år. Prosjektet skal avsluttes etter fire år, sommeren 2011. Prosjektet vil få følgeforskning. Prosjektleder er Siren Vetnes Johannessen. Leder av styringsgruppa er rådmann Erik Hillesund mens Liv Else Kallhovd fra Fagforbundet er leder av prosjektgruppa.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSST

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKKO

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKA

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy