Barnehageloven: Barna trenger voksne

Barnehageloven må sette rammer for bemanning, antall barn og areal. Det er den eneste måten å sikre et likeverdig barnehagetilbud for alle barn i hele landet.

2005021410410820131216041453

Fagforbundets høringssvar om den nye barnehageloven er klinkende klar: Rammene om barnehagen må beholdes i loven, ellers øker risikoen for at barnehagene ikke gir et likeverdig tilbud.

– Uten lovpålagte rammer øker faren for at ikke alle barn får tilbud om en god barnehage; uavhengig av bosted, økonomi og alder. Vi må slå ring rundt barnehagene, det er en av grunnpilarene i velferdsstaten, sier Mette Henriksen Aas, som leder forbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

Barne- og ungdomsarbeider

Fagforbundet ønsker å videreføre dagens norm med krav om tre voksne per 16 barn over tre år, og per åtte barn under tre år. Bemanningen skal bestå av førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og annet egnet personale.

– Vi vil lovfeste normer for den pedagogiske bemanningen. I tillegg ønsker vi at barne- og ungdomsarbeideren skal ha sin naturlige plass blant de med pedagogisk kompetanse. Derfor er det viktig at loven inkluderer barne- og ungdomsarbeiderne i tillegg til førskolelærerne, påpeker Henriksen Aas.

Departementet foreslår at Fylkesmannens tilsyn med den enkelte barnehage skal opphøre.

– Vi er skeptisk til at Fylkesmannen bare skal ha tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, og ikke lenger den enkelte barnehagen. Vi er bekymret for at kommunene skal komme i en skvis mellom lovens krav og intensjoner - og kommunens økonomi.

Krever tariffavtaler

Fagforbundet krever at også private barnehager skal ha tariff- og pensjonsavtaler for å motta offentlig støtte. Fagforbundets oversikt viser at bare 30 kommuner krever tariffavtaler for at barnehagene får kommunal støtte.

– Like lønns- og arbeidsforhold for private og offentlige barnehager er helt nødvendig for å konkurrere på like vilkår. Uten en slik regel vil de private kunne kutte i de ansattes lønn og pensjoner for å konkurrere ut de kommunale barnehagene. Og lønna er lav nok, de ansatte skal tross alt kunne fø både seg selv og familie.

Hun er bekymret for tendensen til at private barnehager melder seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen for å slippe unna tariffavtalen. Fagforbundets tall viser at 50 barnehager meldte seg ut av KS Bedrift. Private barnehagers landsforbunds (PBL) tall viser at omkring 20 av deres medlemmer trakk seg fra tariffavtalen i fjor.

– Da kommer vi i stedet med standardavtalen. De slipper ikke unna å tilby anstendige ansettelsesforhold, påpeker Henriksen Aas.

God barnehage = god likestilling

Likestillingsombudet advarer mot endringer i barnehageloven som svekker kvaliteten. Svekket kvalitet vil gå ut over likestillingen.

Det skriver likestillingsombud Kristin Mile i sitt høringssvar til forslaget om ny barnehagelov. Hensynet til likestilling krever at dagens krav til antall ansatte per barn, pedagogisk utdanning og areal bør opprettholdes.

I høringssvaret påpeker hun at det er viktig at småbarnsforeldre kan være trygge på at barna har det godt mens de er på jobb. Barnehagene er det viktigste likestillingstiltaket vi har, fordi de gjør det mulig for småbarnsmødre å delta i yrkeslivet, skriver ombudet.

I tillegg er det vesentlig at kvinnedominerte yrkesgrupper ikke skal miste status og sakke akterut lønnsmessig. Dessuten er kvalitetskravene viktige for å rekruttere flere menn til barnehagene.

Skivebom fra KS

Ni av ti kommuner ønsker at staten bestemmer krav til bemanning, antall barn og areal. Mens deres talerør – Kommunenes sentralforbund (KS) – ber om større kommunal frihet.

NRK Dagsnytt har gjennomgått 155 av 228 høringsuttalelser om barnehageloven. Den viser at hele ni av ti kommuner foretrekker at staten stiller krav til den pedagogiske bemanningen, og til antall barn per førskolelærer. Flertallet vil også beholde dagens krav til lekeareal.

Det er stikk i strid med KS' høringssvar. Der står det at KS imøteser større kommunal frihet til å organisere og utforme barnehagetilbudet slik de ønsker. Bare et mindretall på tre, to fra SV og en fra Ap, stemte imot høringsuttalelsen, skriver Kommunal Rapport.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKKO

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy