Nekter å tømme søpla til Sentrum Røntgeninstitutt

Fra første dag etter påske vil søpla hope seg opp utenfor Sentrum Røntgeninstitutt i Trondheim. Ansatte i Retura vil sette i verk sympatiaksjon fra den 25. mars dersom bedriften ikke har innfridd kravet om tariffavtale for de streikende pasientmedarbeiderne.

2008031111110520131216041928

Fagforbundet har vært i forhandlinger med KS og blitt enige om at de ansatte i det kommunalt eide renovasjonsfirmaet Retura kan iverksette en betinget sympatiaksjon.

– Det innebærer at våre medlemmer skal utføre sitt vanlige arbeid i Retura, men ikke hente søppel i Sentrum Røntgeninstitutt fra første dag etter påske, sier rådgiver Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsenhet til Fagbladet.

Sykehus boikotter

Hun opplyser at Fagforbundet også er i forhandling med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter som omfatter helseforetakene om at de store sykehusene i hovedstadsområdet ikke skal henvise pasienter til Sentrum Røntgen. Det kan også komme på tale å iversette sympatiaksjoner.

I Stavanger vil Fagforbundet vurdere muligheten for å sette i verk sympatiaksjon ved Berentzen Vaskeri, for å legge press på eierne av Sentrum Røntgeninstitutt.

Fanemarkering

LO i Trondheim arrangerer fanemarkering ved Sentrum Røntgeninstitutt i Kjøpmannsgata 17 torsdag 13. mars fra klokken 12.00 til 12.30.

LO og Fagforbundet oppfordrer fagforeninger og tillitsvalgte til å vise solidaritet med de streikende ved å møte opp til fanemarkeringen for å støtte kravet om å få etablert en tariffavtale i virksomheten.

Streik for minimumslønn og AFP

Fagorganiserte i Fagforbundet ved Sentrum Røntgeninstitutt AS er nå i streik for å få etablert en tariffavtale. De streiker for å sikre Fagforbundets medlemmer minimum det som tilsvarer minstelønnssatser i sammenlignbare områder. De streiker mot uønskede individuelle bonusordninger. De streiker for å få muligheten til å gå av med avtalefestet pensjon (AFP).

LO i Trondheim understreker at en tariffavtale er en av de viktigste pilarer i samfunnet som motvirker polarisering og som fremmer trygghet og likebehandlingsprinsippet mellom folk. Det er 101 år siden at den første landsomfattende overenskomsten ble forhandlet fram i Norge. Det skal være en selvfølge i dag at partsforholdet som regulerer lønn- og arbeidsvilkår er regulert i kollektive tariffavtaler.

– Vi gir de streikende full støtte og oppfordrer samtidig eierne til å inngå en tariffavtale snarest, heter det i en pressemelding fra LO i Trondheim. På sine hjemmesider oppfordrer de fagorganiserte i byen å stille som streikevakter en økt eller to.

For nærmere informasjon: Kristin Sæther, leder av streikekomiteen i Fagforbundet, tlf 977 37 708

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy