Bydrift Bergen mot styrt avvikling?

Ansatte i Bydrift Bergen føler seg overkjørt av den politiske ledelsen. De ser for seg en fremtid der arbeidsplasser forsvinner i omstrukturering og det mange opplever som en styrt avvikling av det som tidligere var seksjon for tekniske tjenester i Bergen kommune.

2008032815333620131216042752

Bydrift Bergen er et kommunalt foretak som utfører tjenester innen områdene vann og avløp, vei og parkdrift samt anleggs-, byfornyings- og entreprenøroppgaver. Da det gikk fra å være en etat til et kommunalt foretak i juli 2004, var hensikten at Bergen kommune skulle få en mer effektiv drift av sine tekniske tjenester.

I stedet har det nærmest blitt en kommunal fadese. I fjor gikk Bydrift Bergen med 16,3 millioner kroner i underskudd. Prognosene viser økende underskudd i 2008 og 2009. Kjempesprekken skyldes blant annet at det kommunale foretaket la seg altfor lavt i et stort anbud til Bergen kommune på brøyting, strøing og kosting av veier.

– Det har nesten vært en belastning å jobbe for Bydrift Bergen, så galt har det vært, sier Geir Hagebø, Fagforbundets tillitsvalgt i Bydrift Bergen.

Ny omstrukturering

Dagens byråd varslet i fjor ny omstrukturering av Bydrift Bergen. Et av alternativene som nå vurderes er blant annet oppsplitting av foretaket. Byrådet går for eksempel inn for at de vedlikeholds- og beredskapstjenestene som Bydrift Bergen leverer innenfor vann- og avløpssektoren skal overdras til Bergen Vann KF med mannskaper og utstyr. Og i en prosjektgruppe nedsatt av kommunen foreslås det at park og vei med til sammen rundt 60 ansatte overføres til private aktører.

– Vi føler at man fra politisk hold har lagt opp til at driften av Bydrift Bergen skal gjøres så «kommunalt» og gammeldags som det går an. Nesten for å bevise at foretaket ikke er konkurransedyktig, hevder Geir Hagebø, og legger til at det kommunale foretaket ikke har fått tid nok til å bygge opp kompetanse.

– I dag er det en papirmølle uten like for å få gjort de samme jobbene som tidligere.

Tungvint

Hagebø mener at Bydrift Bergen er altfor topptungt og altfor tungvint drevet. Han viser videre til at da foretaket ble opprettet i 2004, ble det ansatt en leder uten erfaring med tekniske tjenester. Det har blant annet gitt seg utslag i altfor lave anbud fra foretakets side. Selv om han ikke vil henge ut administrasjonen, har mangel på fagkompetanse i ledelsen ikke bidratt til mer effektivisering av tjenestene.

Et eksempel er da den såkalte samferdselskontrakten ble lagt ut på anbud. Da skulle Bydrift Bergen konkurrere mot private aktører som Mesta, NCC og Løvaas. Direktøren av Bydrift Bergen, Kjersti Skaar, resonerte at det var bedre å senke anbudet til langt under det forsvarlige enn å risikere å tape anbudskampen, for i så fall ville hun sitte igjen med 40 mann som ikke hadde noe fornuftig å gjøre. Dermed la Skaar inn et anbud som lå på om lag halvparten av det hun visste var den sannsynlige kostnaden.

Felles front

I går samlet tillitsvalgte for de tre forbundene som organiserer ansatte i Bydrift Bergen, Fagforbundet, Maskinistforbundet og KFO, seg. De ønsker å gjøre samlet front mot det som oppleves som nedbygging av foretaket og mobilisere medlemmene til kamp mot rasering av arbeidsplassene.

De tre fagforeningene foreslår at Bydrift Bergen, Bergen Vann KF og Samferdselsetaten samles i én etat eller kommunalt foretak istedenfor oppsplitting. I forslaget som skal sendes byrådet i Bergen, viser de til Trondheimsmodellen som et eksempel til etterfølgelse.

– I dag driver vi kannibalisme på hverandre istedenfor å samarbeide. Ved å samles kunne vi fremstå som en konkurransedyktig enhet, påpeker Geir Hagebø.

Må snu prosessen

Bydrift Bergen har 180 ansatte og er en typisk mannsarbeidsplass. Gjennomsnittsalderen er 55 år, der mange har jobbet over 40 år i kommunen. Den politiske ledelsen i Bergen kommune har sagt at ingen skal sies opp, men hvor skal denne gruppe arbeidstakere i så fall gå? spør Hagebø retorisk.

– Vi er nødt til å snu dette, men det blir et tungt løp, sier Geir Hagebø.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy