Krever 300.000 i minstelønn

Fagforbundet vil ha kompensasjon for etterslepet i forhold til privat sektor, og krever at ingen arbeidstakere med full ansiennitet skal tjene mindre enn 300.000 kroner. Kravet omfatter også uttelling for kompetanse og like god AFP som i dag

2008040113520220131216043009

Det utgjør 90 prosent av industriarbeiderlønn. I kronebeløp betyr dette en heving av minstelønnsnivået med 35.700 kroner.

– Det er ingen grunn til at Fagforbundets medlemmer skal stå med luen hånden, sier Fagforbundsleder Jan Davidsen.

Dette kravet gjelder ansatte som i dag er plassert i den laveste lønnsrammen. For arbeidstakere som er plassert i de andre lønnsrammene, er kravet at minstelønn for dem med full ansiennitet heves tilsvarende.

Kommunene satt av fem prosent

De fleste kommunene har budsjettert med en lønnsutvikling på fem prosent, det vil si om lag 17.000 kroner. Krav ut over det vil gå ut over tjenestetilbudet dersom en ikke finner mer effektive måter å utføre tjenestene på, advarte KS-direktør Olav Ullern på en pressekonferanse i går.

Uttelling for kompetanse

Fagforbundet krever uttelling for kompetanse og erfaring på alle nivåer.

Jan Davidsen mener det ikke er riktig å prioritere de med høyest lønn i dette oppgjøret. På et presseseminar i dag framholdt Davidsen at kommunesektoren har behov for å konkurrere om arbeidskraft på mange nivåer, ikke minst i yrker som arbeider direkte med mennesker.

Davidsen har likevel forståelse for et ønske om å heve lærerlønningene, og at undervisningspersonale ikke skal oppleve en mindrelønnsutvikling etter at de har kommet over fra statlig til kommunalt område.

Vil ha AFP i år

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, ønsker å skyve pensjonsspørsmålet over til mellomoppgjøret i 2009 for å se AFP i sammenheng med tjenestepensjon. Det er ikke aktuelt for Fagforbundet.

– AFP er en sak for hele LO og skal gjelde alle overenskomstene i LO i år. Det vil bli rikelig tid i forhandlingene til å tilpasse AFP-resultatet som oppnås i privat sektor til offentlig sektor, sa rådgiver Klemet Rønning-Aaby på pressekonferansen i dag.

AFP også for lavtlønte kvinneyrker

Han understreket at en AFP- løsning må innebære at også kvinnedominerte yrker må ha glede av den.

- Vi kan ikke leve med at kvinner i omsorgsyrker ikke blir omfattet. Ansatte med deltid , lav lønn og begrenset opptjening må også nyte godt av AFP, sa Klemet -Aaby

Kommune- og sykehusoppgjør på mandag

Fredag legger LO, YS, Unio og Akademikerne fram sine lønnskrav for staten. Kommuneoppgjøret starter mandag 7. april. Samme dag starter også de såkalte A-delsforhandlingene i Spekter, som blant annet omfatter mange av Fagforbundets ansatte i landets helseforetak.

Likestillingsutfordring i Spekter

- Spekter sliter med større likestillingsutfordringer enn i kommunesektoren, sa 1. nestleder Gerd Kristiansen på presseseminaret.

Hun opplyste at krav om heltid og likeverd mellom skift og turnus ligger i bunn for oppgjøret. Videre er det viktig å få til en god seniorpolitikk for å få folk til å stå lenger i arbeid. Å få til en god omstilling som ikke raderer ut hjelpepleierne fra sykehusene, er også en viktig sak innenfor helseforetakene framover, understreket Gerd Kristiansen.

Fagforbundet vil i tillegg til høyere lønn kreve AFP-ordningen videreført på minst samme nivå som i dag, ingen svekkelse av offentlig tjenestepensjon, lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse, særskilte likelønnstiltak og kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy