Krever 300.000 i minstelønn

Fagforbundet vil ha kompensasjon for etterslepet i forhold til privat sektor, og krever at ingen arbeidstakere med full ansiennitet skal tjene mindre enn 300.000 kroner. Kravet omfatter også uttelling for kompetanse og like god AFP som i dag

2008040113520220131216043009

Det utgjør 90 prosent av industriarbeiderlønn. I kronebeløp betyr dette en heving av minstelønnsnivået med 35.700 kroner.

– Det er ingen grunn til at Fagforbundets medlemmer skal stå med luen hånden, sier Fagforbundsleder Jan Davidsen.

Dette kravet gjelder ansatte som i dag er plassert i den laveste lønnsrammen. For arbeidstakere som er plassert i de andre lønnsrammene, er kravet at minstelønn for dem med full ansiennitet heves tilsvarende.

Kommunene satt av fem prosent

De fleste kommunene har budsjettert med en lønnsutvikling på fem prosent, det vil si om lag 17.000 kroner. Krav ut over det vil gå ut over tjenestetilbudet dersom en ikke finner mer effektive måter å utføre tjenestene på, advarte KS-direktør Olav Ullern på en pressekonferanse i går.

Uttelling for kompetanse

Fagforbundet krever uttelling for kompetanse og erfaring på alle nivåer.

Jan Davidsen mener det ikke er riktig å prioritere de med høyest lønn i dette oppgjøret. På et presseseminar i dag framholdt Davidsen at kommunesektoren har behov for å konkurrere om arbeidskraft på mange nivåer, ikke minst i yrker som arbeider direkte med mennesker.

Davidsen har likevel forståelse for et ønske om å heve lærerlønningene, og at undervisningspersonale ikke skal oppleve en mindrelønnsutvikling etter at de har kommet over fra statlig til kommunalt område.

Vil ha AFP i år

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, ønsker å skyve pensjonsspørsmålet over til mellomoppgjøret i 2009 for å se AFP i sammenheng med tjenestepensjon. Det er ikke aktuelt for Fagforbundet.

– AFP er en sak for hele LO og skal gjelde alle overenskomstene i LO i år. Det vil bli rikelig tid i forhandlingene til å tilpasse AFP-resultatet som oppnås i privat sektor til offentlig sektor, sa rådgiver Klemet Rønning-Aaby på pressekonferansen i dag.

AFP også for lavtlønte kvinneyrker

Han understreket at en AFP- løsning må innebære at også kvinnedominerte yrker må ha glede av den.

- Vi kan ikke leve med at kvinner i omsorgsyrker ikke blir omfattet. Ansatte med deltid , lav lønn og begrenset opptjening må også nyte godt av AFP, sa Klemet -Aaby

Kommune- og sykehusoppgjør på mandag

Fredag legger LO, YS, Unio og Akademikerne fram sine lønnskrav for staten. Kommuneoppgjøret starter mandag 7. april. Samme dag starter også de såkalte A-delsforhandlingene i Spekter, som blant annet omfatter mange av Fagforbundets ansatte i landets helseforetak.

Likestillingsutfordring i Spekter

- Spekter sliter med større likestillingsutfordringer enn i kommunesektoren, sa 1. nestleder Gerd Kristiansen på presseseminaret.

Hun opplyste at krav om heltid og likeverd mellom skift og turnus ligger i bunn for oppgjøret. Videre er det viktig å få til en god seniorpolitikk for å få folk til å stå lenger i arbeid. Å få til en god omstilling som ikke raderer ut hjelpepleierne fra sykehusene, er også en viktig sak innenfor helseforetakene framover, understreket Gerd Kristiansen.

Fagforbundet vil i tillegg til høyere lønn kreve AFP-ordningen videreført på minst samme nivå som i dag, ingen svekkelse av offentlig tjenestepensjon, lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse, særskilte likelønnstiltak og kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy