– Ansatte skal ikke betale for dårlig sykehusøkonomi

– Vi godtar ikke at lønna til ansatte i helseforetakene skal sakke akterut. Vi må ta igjen etterslep til privat sektor, og få de samme resultatene som i kommunal sektor. Det sier forhandlingsleder Gerd Kristiansen ved forhandlingsstart i Spekter helse i dag.

2008042115221220131216045135

Klokka ti i dag brakte det løs med prinsippielle krav for de LO-organiserte i landets helseforetak. Leder i Spekter Helse, Lars Vorland, advarer mot for høye lønnskrav i en situasjon hvor helseforetakene allerede er sterkt presset på økonomi.

– De ansatte skal ikke betale for at helseforetak har dårlig økonomi, slo Gerd Kristiansen fast da hun la fram de første kravene på vegne av LO-forbundene i A2-forhandlingene i Spekter-huset i dag.

Nasjonal overenskomst

A2-forhandlingene er en spesialkonstruksjon i Spekter-område 10, Spekter helse, og tar for seg nasjonale bestemmelser for lønn og andre viktige avtalebestemmelser for yrkesgrupper og forbund innenfor helseforetakene.

Sikre rekruttering

LOs forhandlingsleder peker på at det er en stor oppgave å beholde og rekruttere medarbeidere til helseforetakene.

– Da er vi nødt til å være konkurransedyktig på lønn i forhold til andre sektorer, sier Gerd Kristiansen til Fagbladet.

Krever 90 prosent av industriarbeiderlønn

LO krever en minstelønnsgaranti på 90 prosent av industriarbeiderlønn for de ansatte med full ansiennitet i Spekter helse-området. Det utgjør 300 000 kroner for arbeidstakere uten krav til formell utdanning med full opptjening etter ti år.

– Dette er et felles minstelønnsnivå som vi krever i alle forhandlingsområdene våre, understreker Gerd Kristiansen.

Brudd uten minstelønnsgaranti

– Betyr det at helseminister Sylvia Brustad må bla opp hvis ikke helseforetakene har penger?

– Uten penger som sikrer minstelønn blir det brudd, slår Gerd Kristiansen fast.

Uønsket deltid må vekk

Hun framholder at helseforetakene er nødt til å gjøre noe for å holde på folk.

– Det gjelder å få bukt med uhyrlig mye uønsket deltid, som har vist seg å ha økt til tross for intensjon om det motsatte, sier hun.

Nyere undersøkelser viser at 35–50 prosent av deltidsansatte i helsesektoren ønsker seg høyere avtalt arbeidstid. Dette er økende i forhold til en Fafo-undersøkelse som viste at 28 prosent av de deltidsansatte ønsket større stilling i 2002.

– Det er viktig å legge inn føringer i forhold til helseforetakene for å få bukt med den store deltidsbruken. Det står også i oppdragsdokumentet fra helseministeren at helseforetakene skal redusere bruken av deltid, så dette er de nødt til å gjøre noe med.

Må få bedre seniorpolitikk

Samtidig gjelder det å få til en god seniorpolitikk for å få ansatte til å orke å stå lenger i arbeid. Det handler om tiltak ut over det en er forpliktet til som IA-bedrift. Hvis vi får medarbeidere som kan gå av med AFP til å stå litt lenger, vil det være en stor økonomisk fordel for helseforetakene, sier Gerd Kristiansen.

Grupper for arbeidstid og overgangsbestemmelser

Arbeidsgiver i Spekter ønsker å se nærmere på arbeidstid for å tilpasse den mer til arbeidstiden ute i foretakene, varighet av overgangsordninger og å gi kompensasjon for spesiell kompetanse og ubekvem arbeidstid innenfor den økonomiske rammen.

Etter dagens forhandlingsmøte i Spekter helse er partene enige om å sette ned to partssammensatte arbeidsgrupper. Den ene skal ta for seg arbeidstid og deltid, mens den andre gruppen skal se på varigheten og innholdet i overgangsbestemmelser for ansatte som kommer fra Oslo-sykehusene og statssykehusene.

Neste forhandlingsmøte for LO-forbundene avtales på et seinere tidspunkt. YS-forbundene er innkalt til møte 25. april, mens Legeforeningen er innkalt 29. april. Det er foreløpig ikke fastsatt tidspunkt for forhandlingsmøte med Unio.

Et generelt tillegg for alle arbeidstakere som omfattes av overenskomstens del A2.

Minstelønnssatsene i tariffavtalen heves med minst tilsvarende beløp på alle trinn.

Særskilte likelønnstiltak.

Forbedring av lønn for hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt.

Lønnsmessig uttelling for formal- og realkompetanse.

Kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning.

Lønnsmessig uttelling for ledere og fagledere i tråd med ansvar og kompetanse.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Du kan vente småpenger i lønnstillegg i år – Regjeringen Solberg anslår et oppgjør på 1,5 prosent.

Så lavt kan tillegget bli i år: – Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, men utsatt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy