Uønsket deltid øker

– Det tristeste er at bruken av uønsket deltid øker. Ufrivillig deltid er som en gjærdeig ute av kontroll. Nå er viktigste oppgave å få opp stillingsbrøkene.

2008042313250220131216045139

Seniorforsker Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet er oppgitt over egne funn i forhold til turnus og uønsket deltid. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som har bedt om utredningen. Den skal gi kunnskap til ekspertutvalget som skal foreslå lovendringer og tiltak som reduserer bruken av tvungen deltid. Utvalget skal også vurdere konsekvenser i forhold til likestilling, arbeidsmiljø og arbeidskraftbehov.

Del på helgejobbinga

– Det er først og fremst små stillinger i turnuser som er roten til ondet. Eneste løsning er å øke bemanningen, eller å fordele helgearbeidet jevnere, sier Amble.

Hun er nylig ferdig med sin utredning av turnusforsøk i Helse-Norge, som har som mål å redusere bruken av deltid. Rapporten inneholder 13 studier fra hele landet.

Uønskede deltidsrester

Funn tyder på at arbeidstidsordningene i seg selv sliter ut folk. Dagens ordninger tilbyr verken fleksibilitet eller tidsvelferd. Særlig gjelder det helgene, som ofte også preges av dårlig bemanning og sykefravær.

– Tidligere fantes det hjemmeværende som tok en helg i måneden for å spe på inntektene. Nå er det gamle husmormarkedet tørket inn. Fagutdannede omsorgsarbeidere og hjelpepleiere vil ikke plukke opp deltidsrester. Dagens unge vil ha full jobb eller i det minste en høy stillingsbrøk, påpeker Amble.

Nyere undersøkelser viser at 35–50 prosent av de deltidsansatte i helsesektoren ønsker høyere avtalt arbeidstid. I 2002 viste en Fafo-rapport at tallet var 28 prosent.

Flere årsaker

Amble peker på fem årsaker til deltidsuføret.

Arbeidstidsreformen i 1987 førte til en forkortelse fra 38 til 35,5 timers uke. Det ble tatt ut som frihelg, uten at turnusene ble lagt om.

Ansatte ønsker noe redusert stilling, gjerne ved å slippe helgjobbing. Det etterlater små stillingsbrøker.

En utvikling mot mindre organisatoriske enheter, gjør det vanskeligere å få turnuser til å gå opp. Stordriftsfordelene er borte. Før var det 25 pasienter på en avdeling.

– Det er matematisk umulig å kombinere jobbehelg hver tredje uke med avdelinger på åtte pasienter. Da blir stillingene gjennomsnittlig på 44 prosent.

Systematisk utnytting

En fjerde årsak er knyttet til problemer med å rekruttere fagfolk. Sykepleiere tilbys ofte turnus med lite helgevakter. Derved lander deltidsrestene på de svakeste profesjonene.

Tilgang på arbeid er ikke det største problemet for de deltidsansatte nå som arbeidsmarkedet er stramt. Problemet er at en stor del av arbeidstiden og derved fritiden, må planlegges på kort varsel.

– En pleier fortalte at hun hadde jaget vakter i 20 år. I en periode jobbet hun på fire forskjellige arbeidsplasser. I tillegg faller uforholdsmessig mye av arbeidet på kveld og helg.

Tre typer turnus

Utfordringen er å lage turnuser uten små stillinger tilpasset dagens bemanning og lov- og avtaleverk. Amble har trukket fram flere eksempler.

Den første er turnus basert på store stillinger. Den andre er å lage hele stillinger uten omlegging av turnus. Og den tredje typen er bevegelig arbeidstid, såkalt forhandlingsturnus.

AIDs ekspertutvalg skal legge fram sine forslag til høsten.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

MARSJORDRE: Fylkesregionlederne i Fagforbundet jubler over at Ap-leder Jonas Gahr Støre ligger an til å bli statsminister, men de har også klare forventninger til hva han må levere.

Jan-Erik Østlie

Her er Fagforbund-ledelsens krav til Jonas Gahr Støre: Få SV inn i regjering, sett i gang reversering av kuttene til Erna med en gang, og ta Rødt og MDG med på råd

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy