E-verk: Samarbeid sikrer ansatte

Selv om det er et økende press for å få de offentlige kraftselskapene over fra Kommunenes Sentralforbund (KS) til NHO, betyr det i praksis lite for Fagforbundets medlemmer ved e-verkene.

2004043012475420131216050111

Mange tror at de må over i EL & IT-Forbundet i LO hvis arbeidsgiver skifter fra KS til NHO eller hvis det offentlige kraftselskapet skilles ut i en egen enhet som omgjøres til for eksempel et AS.

– Dette er ikke riktig, sier forbundssekretær Bernth-Harry Eliassen ved Kompetanseenheten i Fagforbundet. På en konferanse for tillitsvalgte i e-verkssektoren i midten av mars redegjorde han for samarbeidsavtalen mellom det gamle Kommuneforbundet og El & IT-Forbundet som sikrer rettighetene til Fagforbundets medlemmer uansett hva arbeidsgiver måtte finne på.

Samarbeid

Allerede i 1998 inngikk Kommuneforbundet og EL & IT en avtale som gjør at begge forbundene kan forhandle for sine medlemmer. Dessverre er kunnskapen om denne avtalen fortsatt liten – både blant de tillitsvalgte i Fagforbundet og i EL & IT.

– De av våre tillitsvalgte som får be-skjed om at de ikke lenger kan forhandle for sine medlemmer om lokale avtaler, blir feilinformert, slo Bernth-Harry Elias-sen fast. – Paragraf seks i samarbeidsavtalen sier utrykkelig at det er naturlig å samarbeide om lokale forhandlinger, men at dette skal gjøres på en måte som sikrer at interessene til våre medlemmer ivaretas på lik linje med EL & ITs medlemmer.

– I praksis betyr dette at begge organisasjoner må samarbeide om kravene og om selve forhandlingsprosessen – tidsplan og liknende. Men når det kommer til selve forhandlingene, så skal vi gjøre dette selv.

– Dette må EL & ITs tillitsvalgte forholde seg til, sa Eliassen.

Fungerer godt

Et eksempel på hvordan det kan organiseres er Hafslund, der tillitsvalgte fra Fagforbundet og EL & IT har samarbeidet i flere år, fortalte hovedtillitsvalgt Per Orfjell.

– Vi har etablert et forhandlingsutvalg med fire personer – to fra Fagforbundet og to fra EL & IT. Utvalget forhandler på vegne av begge og har en felles konsernsæravtale og en felles selskapssæravtale som begge forbundene har eierskap i.

– Ordningen er ryddig og har etter min mening fungert godt. Tilbakemeldingene fra medlemmene er også gode, sa Orfjell.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSST

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy