JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Teknisk: Sørger for at sykehuset fungerer

De har fagutdannelse og spesialkunnskaper, men jobber gjerne tverrfaglig og hjelper hverandre når det trengs. De betrakter sykehuset i Stokmarknes som «sitt». Og da må jo alt være i orden.

2005081514180020131216050533

De sju teknikerne på sykehuset i Stokmarknes er en sammensveiset gjeng som står på for hverandre – og for sykehuset.

– Ingen jobb er for stor, ingen for liten. Det er mottoet vårt, sier Finn E. J. Nyheim, SST-leder i den lokale avdelingen i Fagforbundet, og John Kåre Jakobsen som er verneombud blant de teknisk ansatte.

Alle som spør får hjelp, men de ansatte på teknisk avdeling må av og til minne om at noen oppgaver er viktigere og haster mer enn andre. Når det må gjøres noe med vitale komponenter som har med sikkerheten å gjøre, må lysstoffrøret på et kontor stå og blinke noen timer før det blir skiftet. Sånn er rett og slett hverdagen.

– Vi samarbeider veldig godt med de andre avdelingene på sykehuset, og det er også nødvendige for at vi skal få gjort det vi skal på en best mulig måte, sier Nyheim og Jakobsen.

Trukket inn tidlig

De har gode erfaringer med at sykehusledelsen tidlig tar med teknisk avdeling når det planlegges ombygginger eller andre tiltak som krever teknisk tilrettelegging.

– Når ledelsen har lagt fram planene for vår sjef, kommer han rett til oss, slik at vi sammen kan se på dem. Vi kjenner bygningene godt, og blir ofte hørt når vi kommer med forslag til hvordan ting kan gjennomføres rent praktisk, forteller Nyheim.

Et eksempel er dialyseavdelingen, som nylig ble utvidet fra fire til sju stoler. Teknikerne ble tidlig med i prosessen, og de tok seg til tid å snakke også med pasientene, før de foreslo hvordan strøm, vann og avløp, og tilførsel av medisinske gasser skulle legges opp. Resultatet er at både brukere og ansatte er strålende fornøyd!

Nær pasientene

– Dette er et eksempel som viser en viktig forskjell på oss og mange andre tekniske ansatte, sier Nyheim og Jakobsen.

– Vi jobber veldig pasientnært, og mye av det vi gjør skal tilfredsstille deres behov. Vi skal komme når det passer brukerne, ikke når det passer oss, sier de.

Derfor må alle på avdeling være forberedt på å slippe det de har i hendene hvis det skulle oppstå et øyeblikkelig behov for teknisk hjelp. Og det hender...

De jobber i lag, der fire personer alltid er på vakt, og der noen alltid har bakvakt hvis noe skulle skje på kvelden og natten. Som kompensasjon for dette har de fri hver fjerde uke, det vil si at de aldri er fulltallige på avdelingen

Gjør det umulige mulig

Ved siden av vedlikehold, vaktmestertjenester, brannvern, service og sjåføroppdrag, tar de også på seg spesialoppdrag fra andre avdelinger:

De lager blant annet en regulerbar skinne for pasienter som skal ha foten i strekk. Noe slikt er ikke å få kjøpt, og skinnen er et resultat av samarbeidet mellom pasienter, medisinsk personell og sykehusets egen tekniske avdeling.

I tillegg har avdelingen spesialinnredet den nye røntgenavdelingen med seksjoner og skap med ukurante mål, der alt er bygget opp helt fra bunnen.

Avdelingen har også bygget opp en operasjonsbenk fra A til Å, etter at operasjonsavdelingen hadde forklart hvilke behov de hadde. Dermed fikk de en benk som var spesialtilpasset nettopp til deres bruk.

Ros fra tillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt ved sykehuset, Unni Roland, kan ikke få fullrost innsatsen til teknisk avdeling.

– Dette er et gammelt sykehus med en svært slitt boligmasse. Derfor krever vedlikeholdet at de ansatte er oppfinnsomme og klarer å finne de løsningene skal til i et gammelt bygg. Og vedlikeholdet betyr veldig mye for driften. Hvis alt det denne avdelingen spesiallager og tilpasser skulle ha vært bestilt utenfra, tør jeg ikke tenke på hva det ville ha kostet, sier hun.

Roland forteller at Hålogalandssykehuset, som Stokmarknes er en del av, har hatt planer om å slå sammen tekniske tjenester som en del av prosessen om å samordne tre sykehus i ett helseforetak. I utgangspunktet skulle ikke sykehusene være egne resultatenheter heller, men disse planene er foreløpig droppet.

– Nå har vi det omtrent som før. Vi er en egen resultatenhet, med de klare ansvarslinjer og økonomistyringen som dette medfører. Det synes jeg er bra, sier hun.

Totalkunnskap

Den tekniske avdelingen ved sykehuset er bevisst satt sammen av medarbeidere med forskjellige fagutdanninger. Her er to elektrikere, maskinist, fagarbeider med reguleringsteknikk, vaktmester og en sjåfør. I tillegg har avdelingen en boligoppsynsmann som også har ansvaret for brannopplæringen i hele helseforetaket.

Alle har lang fartstid på avdelingen og har fått et eierforhold til sykehuset og jobben sin. Derfor er det aldri noen som vegrer seg for å gjøre oppgaver ut over eget fagfelt. Gjennom dette har alle lært seg litt om alt, og de hjelper hverandre når det trengs. Den totale kunnskapen på avdelingen er stor. Sånt blir det både gode resultater og godt arbeidsmiljø av.

Eller for å si det som John Kåre Jakobsen: – Jeg ser nesten på sykehuset som «mitt». Og da må jo alt være i orden.

Hålogalandssykehuset helseforetak

Hålogalandssykehuset krysser fylkesgrensene mellom Nordland og Troms. Det er somatiske sykehus i Harstad, Narvik og Stokmarknes.

Psykiatrien har disse sentrene: Distriktspsykiatrisk senter Sør-Troms (Harstad), Ofoten psykiatriske senter (Narvik) og Vesterålen Distriktspsykiatriske senter (Stokmarknes).

Hålogalandssykehuset HF har også ansvar for Nordlandsklinikken i Narvik som er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelmisbrukere.

Stokmarknes sykehus

Dagens sykehus sto ferdig og ble åpnet i 1951, men sykehusdriften på stedet strekker seg tilbake til 1700-tallet.

Dekker et stort geografisk område i Vesterålen, med rundt 35.000 mennesker.

Har en rehabiliteringsavdeling i Lødingen og distriktspsykiatriske sentre i Andenes og Straume. Selger tekniske tjenester og vaktmesteroppgaver til sykehjemmet vegg i vegg. Det er teknisk avdeling ved sykehuset som gjør disse oppgavene.

Ble midlertidig bygget ut i 1976 med provisoriske lokaler. Moelvenbrakkene brukes fortsatt for akuttmottak og legekontorer.

Påbygget i 1988 med blant annet ny hovedinngang, lokaler for poliklinikk, kantine, fyrhus og hovedkjøkken.

Styret i Hålogalandssykehuset HF vedtok 19. august 2002 å bygge ut Stokmarknes sykehus for 406 millioner kroner. Byggestart er planlagt innen utgangen av 2006, forutsatt at helseforetakets budsjett er i balanse.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSST

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy