Offentlige vannverk sikrer kvaliteten

Ni av ti ordførere mener kommunene bør eie vannverkene, og at dette er den beste måten å sikre god vannkvalitet til innbyggerne.

2005121509421920131216050630

– Det er gledelig at politikerne i norske kommuner støtter Fagforbundets syn på privatisering og betydningen av kvalitet, sier Stein Guldbrandsen, leder i forbundets Seksjon samferdsel og teknisk.

Ordførernes synspunkter kommer fram i en delrapport som Sintef har gjort for kommunenes egen arbeidsgiverorganisasjon, KS. Rapporten er en del av et prosjekt som skal belyse tilstanden og utfordringene i vann- og avløpssektoren i Norge.

Også når det gjelder driftsoppgaver, mener to av ti ordførere at det burde være større konkurranse og bare én av ti at det burde være mer privatisering i VA-sektoren.

Kvalitet

Kvalitet er det viktigste for de aller fleste kommunale lederne, enten de sitter med politisk eller administrativt ansvar. I tillegg ønsker et stort flertall å prioritere kostnadseffektive løsninger og god forsyningssikkerhet.

Lav pris til forbrukerne og reduserte totalkostnader for kommunen kommer først på fjerde og femte plass i kommuneledernes prioriteringer.

Undersøkelsen viser også at tre av fire ordførere mener vann og avløp i deres kommuner er svært godt organisert, sett ut fra et helhetssyn. Det vil i praksis si at de er fornøyd med den offentlige ordningen som de aller fleste kommuner har i dag.

Samtidig mener tre av fire ordførere at det er svært viktig å opprettholde arbeidsplasser knyttet til vann og avløp i kommunen.

Derimot er det delte meninger om interkommunale selskaper er riktig vei å gå hvis VA-sektoren skal omorganiseres. Fire av ti ordførere er uenige i at dette er aktuelt i deres kommune, mens halvparten mener det kan være aktuelt. Én av ti har ingen bestemt mening om saken.

Håndterte krise tradisjonelt

Breddeundersøkelsen viser at de aller fleste kommuner syns de har situasjonen under kontroll når det gjelder beredskap og forsyningsavbrudd som kan føre til helsefare.

Da Sintef gjorde dybdeundersøkelser i enkelte kommuner, viste det seg at alle hadde beredskapsplaner eller -ordninger i en eller annen form. Men svært få kommuner har fått testet planene sine på virkelige hendelser.

I fjor høst opplevde Bergen et utbrudd av Giardiaparasitten. Like før var VA-sektoren i kommunen omorganisert til en «bestiller/utfører-modell». Da krisen oppstod, og kommunen måtte håndtere den raskest mulig og mest mulig effektivt, gikk den tilbake til den tradisjonelle organiseringen. De som deltok i dybdeundersøkelsen til Sintef mener at dette fungerte greit.

«Et interessant spørsmål da er om man ville ha gjort det samme om for eksempel ti år når den nye organiseringen har satt seg,» skriver Sintef i rapporten.

Ved å skille ut aksjeselskaper eller ved å overlate driften til private ved bruk av kontrakter, er flere ordførere skeptiske til at beredskapsordningen kan bli nedprioritert eller tape terreng. Det samme gjelder hvis VA-miljøet splittes opp, for eksempel ved at den blir organisert i en bestiller- og utførermodell, heter det videre i rapporten.

Ideologi

Fagforbundets ungdomsutvalg har det siste halvannet året kjørt en egen kampanje for vann som en menneskerett og ikke en handelsvare. Ungdomstillitsvalgt Kristian Tangen mener denne Sintef-rapporten dokumenterer forbundets syn, nemlig at offentlig kontroll over vannet gir den beste kvaliteten til innbyggerne.

– Den forrige regjeringen jobbet aktivt for at kommunene skulle konkurranseutsette og privatisere driften av vann- og avløpsanlegg, blant annet ved å utarbeide en mal for driftskontrakter som kommunene kunne bruke. Nå viser rapporten at Bondevik-regjeringen har arbeidet på tvers av kommunenes egne ønsker, og det synes jeg det er svært interessant å merke seg.

– Etter min mening viser dette at den borgerlige regjeringen forsøkte å træ sine egne ideologiske ønsker ned over kommunene, i stedet for å hjelpe dem med å ivareta egne ønsker og behov, sier Kristian Tangen.

Han sitter i tillegg på flere internasjonale rapporter som dokumenterer uheldige sider ved å privatisere vann- og avløp:

· Kvaliteten synker. · Prisene stiger. · Vanskeligere å kontrollere driften pga. manglende innsyn. · Liten interesse for å bygge ut VA-anlegg andre steder enn der det er direkte økonomisk lønnsomt.

– Må forbys

– Myndighetene i Norge må gjøre de har gjort i Nederland og Uruguay. Vi må få en lovregulering som forhindrer at private selskaper kan overta offentlige VA-anlegg og levere drikkevann til befolkningen. Sintef-rapporten dokumenterer hvorfor vi må få en slik regulering på plass så fort som mulig, sier Kristian Tanken.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSST

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy