Ingen høykonjunktur for yrkeshemmede

Mens ledighetstallene for øvrig ligger på et historisk lavmål, er andelen yrkeshemmede i ledighetsstatistikken økende. Tiltak for yrkeshemmede settes i stadig større grad ut på anbud.

2008052910233420131216052842

Når det regner på presten, drypper det på klokkeren sier ordtaket – og prestene på dagens arbeidsmarked er definitivt de attraktive arbeidssøkerne som kan velge og vrake blant ledige jobber. Men hvordan står det egentlig til med klokkerne – de som vanligvis må slite mer for å få innpass i arbeidslivet? Nyter de yrkeshemmede også godt av høykonjunkturen?

Nei, viser tallene fra NAV, selv om det i dag er færre yrkeshemmede i statisikken enn for et år siden.

– Månedlige meldinger om fortsatt nedgang i arbeidsledigheten tåkelegger utfordringer for de som sliter med å skaffe seg jobb, sier direktør i Attføringsbedriftene i NHO Service Johan-Martin Leikvoll.

Kortsiktig å kutte

Antallet yrkeshemmede er nå fem prosent lavere enn for et år siden, men sammenlignet med den ordinære ledigheten – hvor reduksjonen er på 18 prosent – er bildet et helt annet, framholder Leikvoll.

Siste månedsstatistikk fra NAV viser 81.400 yrkeshemmede, altså har Norge i dag over dobbelt så mange yrkeshemmede som ordinære arbeidssøkere. Dette er mennesker som ønsker arbeid, men som trenger bistand i form av attføring eller andre tiltak for å komme i jobb.

– Med de mange og økende antall yrkeshemmede, sosialhjelpsmottagere og andre som trenger bistand for å komme i jobb, hadde det vært logisk om regjeringen nå hadde sett muligheten til å øke tiltaksnivået.

Attføringsapparatet har kompetanse og kapasitet til å ta imot flere, og man behøver ikke engang finne "friske midler". I revidert nasjonalbudsjett vil vi få en innsparing på 700 millioner kroner fordi vi totalt sett har færre yrkeshemmede. Disse midlene bør ikke overføres til andre områder, men investeres i langsiktige tiltak for yrkeshemmede.

Yrkeshemmede på anbud

Leikvoll etterlyser en tyngre satsing på tiltak man vet virker for yrkeshemmede.

– Det er tungt dokumentert, blant annet gjennom undersøkelser fra Econ, at de som har mest nytte av arbeidsmarkedstiltakene, er de som står lengst fra arbeidsmarkedet.

Men for å lykkes med denne gruppa, må vi også satse på langsiktige tiltak, og ikke bare satse på høykonjunkturen. For å få flere yrkeshemmede tilbake i jobb trengs også tiltak som ikke gir resultater i morgen, men kanskje i overmorgen. Tiltak som kan gå over to–tre år.

Dette vil lønne seg fordi personene da vil få kvalifikasjoner til stå i jobb – også over tid. Lettvint konkurranseutsetting hvor man setter yrkeshemmede ut på anbud med press på pris, kvalitetet og langsiktighet er i alle fall ikke riktig medisin. Dessverre ser vi nå at dette er en økende tendens, sier NHO-direktøren.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy