JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vellykket omstilling?

Ikke minst i offentlig virksomhet har store omstillinger og endringer blitt omtalt som viktige og nødvendige. Likevel blir mange av dem oppsummert som lite vellykkede. Erfaringene viser at det er prosessene og manglende involvering som svikter.

2008053010200020131216053004

OMSTILLINGER og endringer har alltid vært en del av arbeidslivet. Det finnes mange ulike typer, blant annet eierskifte, endringer i antall ansatte, sammenslåinger, oppsplitting av virksomheter, omorganisering, ny teknologi, lederskifte, skifte av lønnssystem, innføring av nye produkter eller tjenester. Forskning viser at det er vanskelig å lykkes med slike endringer.

I endringer er det vanlig å skille mellom omstillingens innhold og omstillingens prosess. Omstillingens innhold handler om hva som endres, for eksempel innføring av ny teknologi, mens prosessen handler om måten omstillingen gjennomføres på.

Prosessen blir ofte undervurdert til tross for at det er denne siden ved en omstilling som er lettest å gjøre noe med. Hvordan omstillingen gjennomføres bestemmer hvorvidt den opp­leves som positiv og utviklende eller negativ og belastende. For virksomheten er prosessen dermed avgjørende for en vellykket omstilling. Dette både for å oppfylle formålet med den, for å opprettholde produktiviteten i omstillingsperioden, og for å unngå at fysiske og psykiske helsebelastninger som en følge av omstillingen øker på kort og lang sikt.

PROFESSOR Per Øystein Saksvik og kolleger ved Psykologisk institutt ved NTNU har i flere år forsket for å finne suksessfaktorer for endringer i arbeidslivet, og ønsker å bidra til at endringer gjennomføres på en så god måte som mulig. Et utgangspunkt for denne forskningen er arbeidsmiljøloven, og spesielt § 4.2 (3) som omhandler hvordan endringer skal gjennomføres for å følge loven.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i samarbeid med NTNU et konsept å tilby i forhold til kartlegging av endringer, som også er en del av vårt forskningsprosjekt. Vi vet mye om hva som er viktig for å gjennomføre gode omstillinger, men vi ønsker å vite mer om hvordan dette arter seg på et nasjonalt plan.

I dette prosjektet tilbys det en kartlegging ved hjelp av et web-basert spørreskjema som involverer de ansatte. En slik kartlegging vil i tillegg til spørsmål om endring også inneholde en velprøvd arbeidsmiljøkartlegging.

Spørsmålene om endring tar for seg endringsprosessen, endringsvillighet og endringens betydning for de ansatte. Spørsmålene om arbeidsmiljø tar blant annet for seg jobbkrav, rolleforventninger, lederskap, gruppearbeid, organisasjonsklima, arbeidsmotivasjon, til­hørighet og helse.

NØDVENDIG VEILEDNING vil bli gitt underveis i undersøkelsen. I etterkant vil det gis en kort skriftlig og muntlig tilbakemelding innen to uker etter at den enkelte bedrift har avsluttet undersøkelsen. Det er mulig å få rapporter både på bedriften som helhet og på avdelingsnivå. Deltakelse i undersøkelsen er kostnadsfritt.

Gjennom å delta på denne kartleggingen, vil virksomheten få viktig og nyttig kunnskap om sin omstillingsprosess og sitt arbeidsmiljø. Denne kunnskapen kan bidra til at endringen gjennomføres på en så god måte som mulig for å ivareta ansattes helse og arbeidsmiljø samt bedriftens verdiskapning og konkurranseevne. Det vil også gi virksomheten muligheter til å fokusere på de problemene som er viktige samt de løsningene som virker.

KUNNSKAP OM betydningsfulle faktorer for å få til en vellykket omstilling og kunnskap om hvilke faktorer i arbeidet som påvirker blant annet helse, fravær, arbeidsevne, motivasjon, jobbengasjement og pensjonering vil være viktig både for den enkelte bedrift som deltar og være samfunnsnyttig. I tillegg til dette vil forskningen kunne ta et stort steg fremover. 

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy