Utålmodige funksjonshemmede

Nytt magasin for funksjonshemmede retter kritiske spark i flere retninger.

2008072113001020131216060837

«Hvis det å være funksjonshemmet forstår som feil eller mangler ved en person, vil man rette oppmerksomheten mot denne feilen. Man vil rette blikket mot personen, og man vil forsøke å finne løsninger på problemene her. Om man skifter fokus og ser funksjonshemmedes situasjon først og fremst som et resultat av en kollektiv undertrykking fra samfunnets side, vil man rette søkelyset mot samfunnsforholdene og finne løsningen på situasjonen her.»

Sitatet stammer fra sosiologiprofessor og aktivist Mike Oliver. Han intervjues i det nye bladet Selvsagt, som for en tid tilbake sendte sitt første nummer fra trykkpressen. Sitatet kan sies å være betegnende for ånden som gjennomsyrer bladet, som presenteres som et blad for de som er funksjonshemmede og blir diskriminert. Jeg antar det gjelder mange av Fagbladets lesere. Enda flere av dem forholder seg til funksjonshemmede gjennom sitt arbeid som produsent av kommunale velferdstjenester, eller gjennom familie og bekjente. Uansett din egen funksjonsevne er det mye allmenndannelse å hente her. Visste du for eksempel at Ugandas grunnlov er enestående i verden med sine krav til representasjon, og blant annet krever at fem parlamentsmedlemmer er funksjonshemmede? Eller hva KS, eller din kommune, mener om rettighetsfesting av borgerstyrt personlig assistanse? Tenkt over hva offentlig sektor kan gjøre for å bruke kjøpekraften sin til å tvinge fram tilgjengelighet for alle?

Flere av artiklene ser ut over Norges grenser for å vise at hvordan situasjonen her hjemme ikke trenger å være noe selvsagt – Sverige, til Storbritannia. De besøker USA, der «Americans with Disabilities Act», kjempet fram av funksjonshemmedes organisasjoner i 1990, virkelig har gjort en forskjell for funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet.

I april i år ble diskriminerings- og tilgjengelighetsloven lagt fram for det norske Stortinget, og kan tidligst tre i kraft fra neste år. Selvsagt har sine reservasjoner: «Se hvor bra ADA-loven [i USA] fungerer. Slik blir det ikke i Norge med den nye loven», slår bladet fast. Regjeringens lovforslag mangler rettskrav på varer og tjenester, retningslinjer for universell utforming av IKT på skoler og arbeidsplasser og er uten tydelige tidsfrister for oppgradering av eksisterende bygg, anlegg og transportmidler, påpeker Selvsagt. Lovforslaget beskrives som «en bløff og en hån mot Norges aller mest diskriminerte gruppe».

Bladet har et utropstegn i logoen. Artiklene, subjektive og kommenterende i formen, er gjennomsyret av utålmodighet – ikke bare med samfunnets behandling av de funksjonshemmede, men også med deres egne organisasjoner. Norsk Blindeforbund bedriver «dobbeltmoral» og «stakkarsliggjør synshemmede gjennom forhistoriske tiggerkampanjer», Norges Handikapforbund «jubler over almisser og avlat». Det er forfriskende å lese tekster som ikke er pinlig opptatt av å være diplomatiske. Jeg står selv på utsiden av diskusjonene i og omkring de nevnte organisasjonene, men oppfatter kritikken som både interessant og relevant. Samtidig opplever jeg at retorikken noen steder kan bli så støyende, indignasjonen så sterk, at det går på bekostning av argumentene som framføres. Jeg vet for eksempel ikke om det egentlig fører diskusjonen om det omstridte IPLOS-registeret noe videre å illustrere en artikkel om emnet med nazistenes hakekorsflagg. Kanskje det styrker det indre samholdet blant dem som allerede er enige. Men Selvsagt har såpass mye interessant å melde også utenfor disse rekkene at det hele virker unødvendig. For en som ikke kjenner saken, eller har gjort seg opp noen mening om den, fører det sjelden noe godt med seg å hitle diskusjonen. Likevel legger jeg fra meg bladet litt mer engasjert og ganske mye mer kunnskapsrik enn jeg var da jeg plukket det opp. Jeg kommer til å lese neste nummer også. Interesserte kan skaffe seg et gratis eksemplar av de to første utgavene av bladet.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy