Likelønnskommisjonen: For små skritt

Et betinget ja til Likelønnskommisjonens forslag fra Fagforbundet, fører til et LO-flertall for en statlig pott for å løfte kvinnelønna. – Men vi oppnår ikke likelønn uten å likestille arbeidstiden i skift og turnus. Heller ikke uten å redusere bruken av deltid.

2008082511215420131216062422

Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen er mest av alt skuffet over at viktige problemer enda en gang er skjøvet ut i det blå; det vil si ut i et annet utvalg.

– Det er sikkert et ærlig forsøk, men kommisjonen har ikke gått bredt nok inn i problemene. Alle vet at deltid og skift/turnus er essensielle spørsmål. Vi har nok utredninger som viser det. Vi er ikke imot forslagene, men det monner så lite når de ikke tar grep som gir grunnleggende endring. Vi får rett og slett ikke likelønn uten at det koster, sukker Kristiansen.

Redd større gap

Fagforbundet sier ja til kommisjonens forslag om tre milliarder i en egen tiltakspott, men nei til fordelingsnøkkelen. Fagforbundet er redd for at dersom man bare legger på lønna til høyskoleutdannede i offentlig sektor, øker lønnsgapet farlig mye til de lavtlønte.

– Vi er positive til tanken om særskilte midler som ett av flere tiltak, problemet er hvem som skal dele potten. Den må fordeles på alle kvinnedominerte yrkesgrupper. Ikke bare til høgskole- og universitetsutdannede, slik kommisjonen foreslår i en bisetning.

Sentrale oppgjør

Tallforståerne i Fagforbundet har dessuten regnet ut at tre milliarder gir én prosents lønnsvekst. Når lønnsgapet er på 15 prosent, så blir tilskuddet en dråpe – ikke på langt nær nok til å snu et løp.

– Vi sier ja takk; putt midlene inn i oppgjøret så skal partene gjøre sitt til å finne en likelønnsfordeling. Da mener vi at sentrale oppgjør er det beste redskapet, fordi samordnede oppgjør gir mulighet til å løfte enkeltområder utover rammene, sier Kristiansen.

Støtte til far

Hun påpeker at Fagforbundet også støtter en utvidet fødselspermisjon som er forbeholdt menn.

– Vi støtter selvfølgelig et forslag som fører til at far kan få et større ansvar for barn og omsorgsoppgaver. Men vi peker også på en alternativ løsning som er å gi begge ektefeller rett til full opptjening i forhold til egen inntekt – ikke kvinnens. Vi tror det er en viktigere endring, sier Kristiansen.

Verdivurdering

Kommisjonen har ingen forslag som går inn på å verdivurdere kvinne- og mannsyrker. I Sverige skal arbeidsgiver årlig kartlegge og analysere lønn mellom kvinner og menn som utfører likt og likeverdig arbeid. Der skal også lages planer for likestilt lønn for å avdekke og justere usaklige lønnsforskjeller.

– Der er det avdekket og synliggjort at kvinne- og mannsyrker vurderes ulikt. Norge trenger også slike verdivurderinger som kan munne ut i forpliktende lønnsplaner, sier Kristiansen og legger til:

– Og vi må innse at å få lik lønn mellom mann og kvinne, det koster penger.

MEST LEST:
Regjeringen får kritikk av Ap for sammensetningen av folk i Koronakommisjonen.

Regjeringen får kritikk av Ap for sammensetningen av folk i Koronakommisjonen.

Ole Palmstrøm

Ingen sykepleiere eller helsefagarbeidere er med på å granske håndteringen av krisa. Nå svarer Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

FORNØYD: Iren M. Luther er godt fornøyd med at en helsefagarbeidewr fikk godkjent sin skade som yrkesskade av lagmannsretten. Hun mener også at dommen viser hvor viktig det er å sørge for god opplæring av ansatte og ha gode rutiner på plass.

FORNØYD: Iren M. Luther er godt fornøyd med at en helsefagarbeidewr fikk godkjent sin skade som yrkesskade av lagmannsretten. Hun mener også at dommen viser hvor viktig det er å sørge for god opplæring av ansatte og ha gode rutiner på plass.

Birgit Dannenberg, Fagforbundet

Dom i lagmannsretten: Helsefagarbeider fikk godkjent yrkesskade selv om det ikke var en ulykke

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy