Klart ja i uravstemningen i HSH-HUK

Et overveldende flertall har stemt ja til lønnsoppgjøret med HSH innen området helse, utdanning og kultur (HUK). - Det er vi svært glad for, sier forhandlingsleder Hilde Løkholm i Fagforbundet.

2008093013111220131216065722

Godt over 90 prosent av Fagforbundets medlemmer har stemt ja i uravstemningen på HUK-området innefor Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). - Det er et veldig bra svar på et forhandlingsresultat som vi som forhandlere var godt fornøyd med, sier Fagforbundets Hilde Løkholm til Fagbladet.

Forhandlingene omfatter omlag 25.000 arbeidstakere i 800 virksomheter fordelt på sju landsoverenskomster. HSH har forhandlet parallelt med LO, YS, UNIO og Akademikerne.

Partene kom til enighet natt til 29. august etter lange og krevende forhandlinger. Fagforbundet har ca. 5000 medlemmer på HUK-området, fordelt på blant annet private sykehjem, helseinstitusjoner, folkehøyskoler, barnevernsinstitusjoner og museer.

Resultat som i de store overenskomstområdene

Hilde Løkholm framholder at det er store utfordringer å få til et resultat som korresponderer med resultatet på tilsvarende områder i kommunesektoren, Spekter helse og staten.

- Det greide vi i all hovedsak å få til, og medlemmene har godtatt oppgjøret. Dermed har vi landet en tariffavtale til, sier Hilde Løkholm.

Følger KS-området

Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og landsoverenskomst for virksomheter korresponderer med KS-avtalen. Det gis her et generelt tillegg på 2,5 prosent til ansatte som omfattes av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1. mai 2008.

Minstelønnssatsene heves

Endring i overenskomstenes minstelønnssatser utgjør for eksempel 14.200 for ansatte i stillinger uten krav til utdanning med ti års ansiennitet. En lærer med 16 års ansiennitet får 15.700 kroner.

Minstelønnsgaranti

Det er avtalt en minstelønnsgaranti som sikrer at ansatte med 20 års ansiennitet får 290.000 kroner per år i hel stilling.

Det skal forhandles i virksomhetene om en lokal pott på 1,6 prosent, med samme virkningsdato som det generelle tillegget.

Følger Spekter

Resultatet i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten korresponderer med Spekter Helse. Her gis et generelt tillegg til medlemmer av LO og YS på 4 prosent med virkning fra 1. juni 2008. Dette skal utgjøre minimum 10.000 kroner og maks 15.000 kroner.

Minstelønnssatsene i overenskomsten er økt på alle nivåer. Eksempelvis utgjør dette 25.000 kroner for en fagarbeider med ti års ansiennitet.

Det skal ikke føres lokale forhandlinger i virksomhetene med mindre partene lokalt blir enige om det.

Følger staten

Landsoverenskomster for høgskoler, museer og andre kulturinstitusjoner og virksomheter får et resultat på linje med korresponderende virksomheter i staten.

Det skal gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen i kombinasjon krone/prosent. Dette utgjør minimum 16.000 kroner og maks 35.000 kroner gjeldende fra 1. mai i år.

Resultatet fra justeringsoppgjøret i staten skal gjøres gjeldende for tilsvarende grupper ansatte der det er aktuelt.

Det skal forhandles lokalt om en pott på 1,3 prosent med virkning fra 1. mai i år.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy