På vei til framtida

Fagforbundet ønsker å se framover. Mange medlemmer har vært invitert med i et prosjekt som skal danne grunnlaget for framtidas politikk.

2008100612061720131216070203

Forskningsstiftelsen Fafo har fått oppdraget med å skaffe kunnskap om dagens og morgendagens arbeidsliv og samfunn.

– Hvorfor ønsker noen å jobbe ut over pensjonsalderen, mens andre begynner å telle ned flere år før de kan slutte?

– Hvordan henger privatliv og ­arbeidsliv sammen i forhold til tid­ligere?

– Gir det nye utdanningssamfunnet arbeidstakerne nye muligheter, eller fører det til at hvert yrke får formelle kompetansekrav som tvert om gjør fleksibiliteten mindre?

Valgmulighet

– Det er ikke nok bare å tenke lønn og tariffavtaler for å ivareta medlemmenes behov. Vi må bruke fagbevegelsens styrke til å påvirke samfunnet slik at det blir et godt sted å leve for alle. Derfor blir dette en av våre aller største og viktigste saker i et fem- til tiårs perspektiv, sier forbundsleder

Jan Davidsen som har vært en ivrig initiativtaker til prosjektet.

– Jeg håper vi får kunnskap som gjør oss i stand til å påvirke organiseringen av arbeidslivet med utgangspunkt i vårt verdigrunnlag om at det er bruk for alle som ønsker å stå i arbeid.

– Vi må også forholde oss til en pensjonsreform der utbetalingene henger sammen med hvor lenge folk ønsker å stå i jobb. Da blir det en sentral oppgave å påvirke arbeidsinnholdet og oppgavene slik at folk har en reell valgmulighet, og ikke må forlate arbeidslivet fordi de ikke makter mer, sier forbundslederen.

Omsorg for foreldre

En av Fafo-forskerne som arbeider med prosjektet, er tidligere statsråd Gudmund Hernes.

– Samfunnet har forandret seg dramatisk siden fagbevegelsen for­mulerte sine visjoner og mål. Både arbeidslivet og koblingen mellom arbeidsliv og privatliv har endret seg betydelig bare de siste 20–30 årene, sier han,

– Vi ønsker blant annet å undersøke hvordan plutselige endringer i familiesituasjonen påvirker arbeidssituasjonen, og om det er endringer eller tilrettelegginger i arbeidet som kan gjøre det mer meningsfylt og lettere både å jobbe og å kombinere jobb og privatliv på en god måte.

Hernes trekker fram omsorg for gamle foreldre som en av de nye problemstillingene prosjektet skal skaffe kunnskap om:

– Samfunnsutviklingen har gitt oss nye sårbarhetspunkter i livet. Fødsel og småbarnsperiode har alltid vært der, men nå velger mange å få barn på et senere tidspunkt i livet enn før. Samtidig fører økt levealder til at foreldre trenger en viss pleiehjelp fra sine barn. Da er spørsmålet om det i økende grad blir slik at folk både har ansvaret for tenåringsbarn og et visst ansvar for gamle foreldre på samme tid, og om dette gir utslag i arbeidslivet i form av fravær, sykdom og redusert arbeidstid. I tillegg blir det viktig å komme med innspill til hvordan arbeidslivet kan tilrettelegges for dem som er i en slik situasjon, sier Hernes.

Medlemmene bidrar

Det er ikke bare forskere som bidrar i prosjektet. 1850 av Fagforbundets medlemmer har fått tilsendt spørreskjemaer der de blant annet skal svare på om de har brukt egenmeldings­dager for å hjelpe foreldre, i hvilken grad de er interessert i videreutdanning eller opplæring på arbeids­plassen, om årsakene til at de ønsker

å gå av tidlig, eller om grunner til at de ønsker utsette tidspunktet for å pensjonere seg.

– Spørreundersøkelsen ble gjennomført i april–juni i år, og resultater vil bli løpende publisert i månedene framover i en rapportserie ved Fafo med tittelen «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» sier forskningsleder Heidi Gautun i Fafo.

– Viktig informasjon

– Vi håper svarene skal gi oss et innblikk i hvilke forventinger folk har til arbeidslivet ut fra hvilke livssituasjoner de befinner seg i, og dette blir et svært viktig materiale når vi skal sette sammen funnene i under­søkelsen og forsøke å beskrive en helhetstenkning rundt koblingen mellom arbeidsliv og privatliv, sier Gautun.

Også forbundsleder Jan Davidsen håper at medlemmene har benyttet muligheten til å påvirke resultatet av prosjektet:

– Vi trenger å vite om det livet folk lever utenfor jobben henger sammen med måten arbeidet deres er organisert på. Henger dette godt sammen, eller har både jobb og privatliv endret seg slik at det blir vanskelig å henge med i yrkeslivet.

– Svarene på slike spørsmål er det bare medlemmene som kan gi oss. Informasjonen deres blir svært viktig i forhold til hvordan Fagforbundet skal utforme sine framtidige strategier og mål, sier Davidsen.

Prosjektet har som mål å finne ut noe om forutsetningene for et bedre liv og lengre yrkesliv. Det skal gi et kunnskapsgrunnlag for et arbeidsliv som gir folk mulighet til å velge gode og lange yrkeskarrierer.

Dette er noen problemstillinger som omfattes av prosjektet:

– Er arbeid og familie mer i utakt?

– Kan økt kompetanse holde folk i arbeid?

– Hvordan fungerer belønning som virkemiddel for å få folk til å stå i arbeid?

– Hva er den attraktive arbeidsplass – hvordan rekruttere og beholde folk?

– Hva fremmer inkluderende arbeidsliv – gir seniorpolitikk og livsfase­politikk resultater?

Prosjektet består av fire moduler:

De forskjellige delrapportene vil bli lagt fram etter hvert som resultatene foreligger, mens den avsluttende perspektivrapporten skal legges fram på Fagforbundets landsmøte i november neste år.

MEST LEST:

Bjørn A. Grimstad

Marthe skjønte noe var galt da hun fikk en tekstmelding i en pause på jobb

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

– Som helsefagarbeider må man ofte jobbe litt ekstra for å vise hva man kan, dette tror jeg kommer av at det er for lite kunnskap om hva en helsefagarbeider faktisk kan brukes til, sier Karoline Sol Danielsen (t.h.). Her sammen med kollega Susanne Fjeld.

Haukeland universitetssjukehus

Dette sykehuset satser på helsefagarbeidere: Nå vil de ha flere som Karoline og Susanne

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

TUSEN TAKK: Else Marie Nakken, hjelpepleieren som aldri ga opp å få tilbake sin kommunale arbeidsgiver, fikk blomster og en stor takk av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Det samme fikk tillitsvalgte Pooja Sharma.

Ingeborg Vigerust Rangul

Her får hjelpepleieren beskjed om at sykehjemmet hun jobber på skal tilbake til kommunen

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

BRUKER TID: Når ambulanseansatte har hjemmevakt kan det fort gå en halvtime å samle vaktlaget. Deretter er det over 20 mil til sykehuset.

Ambulansetjenesten Steigen

Ambulansefolket inviterer helseminister Høie: – Kom hit, så skal få se hva avstand er for noe

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Kari Fossum ser fram til en tillitsreform i offentlig sektor.

Helge Rønning Birkelund

Skjemaveldet stjeler av tida for helsefagarbeider Kari (47): – For mange er samtalen viktigere enn sårstellet

NOK ER NOK:  Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

NOK ER NOK: Marte Dahl Olsen, Maria Lillegraven, Ingebjørg Schrøder, Roger Kristensen, Marte Ørling Andersen og Mona Rist Nystad, er blant dem som har fått nok av hjemmevaktordningen.

Ambulansetjenesten Steigen

Fikk nok av hjemmevakt: Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten sa opp jobben

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy