Omsorg til flere neste år

- En opptrapping og satsing i riktig retning, sier Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg i en kommentar til eldresatsingen i årets statsbudsjett.

2008100713424920131216070425

Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, fagutdanning til flere og utvikling av gode læringsmiljø for hjemmetjenesten er noe av nyhetene i "eldrepotten" på årets statsbudsjett.

Regjeringens Omsorgsplan 2015 blir i årets statsbudsjett styrket med i alt 235 millioner.

Oppfølging av omsorgsplan

Utbygging av 1000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger er ett av regjeringens tiltak for å møte utfordringene i helse- og omsorgssektoren. For 2009 er det satt av totalt 280 millioner til dette, 100 millioner mer enn tidligere planlagt.

- Fagforbundet mente vi burde fordoble satsingen. Det har vi ikke fått til, men det er en kraftig opptrapping, og det er bra, sier Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg.

På bakgrunn av at hjemmetjenestene utgjør en stor andel av den kommunale omsorgstjenesten, skal det utvikles undervisningshjemmetjenester etter modell av undervisningssykehjemmene. 15 milloner er satt av til å styrke aktivitetene her.

- Dette er en god start for å utvikle hjemmetjenestene både når det gjelder kvalitet og kompetanse, mener Nord.

Hvor mange hender?

Løftet om 10 000 nye hender til helse og omsorg ble innfridd allerede i 2007, skriver regjeringen i neste års statsbudsjett, der de anslår at det i perioden 2008-2015 vil være behov for ytterligere 12 000 årsverk i omsorgstjenestene.

Uten å gå inn i regnestykket som ligger bak tallene, understreker Mette Nord at det ikke er grunn til å nøye seg med det som er oppnådd.

- Vi må se på den demografiske utviklingen og på kvalitetsstandardene. Det er mange utfordringer framover, og helt klart behov for ytterligere satsing.

Dessuten må vi se på hvordan vi kan utnytte kompetansen bedre, i dette ligger blant annet hel- og deltidsproblematikk, og skift- og turnusordninger.

Kompetanseløft

Foruten fullfinansiering av helsefagskoler, er det på budsjettet satt av fem millioner til kompetanseløftet som skal kvalifisere ansatte uten relevant fagutdanning.

Fem millioner kan se ut som et lite beløp, men her er det for manges vedkommende små midler som skal til, understreker Mette Nord:

- Mange med høy realkompetanse trenger bare korte kurs for å oppnå formell kompetanse. Innenfor de fem millionene er det mange som kan få nødvendig påfyll.

Det er viktig at vi får en økning, og dette er et skritt i riktig retning, sier Mette Nord.

Da

gaktiviteter for demente

- I 2009 ber vi kommunene spesielt om å sette fart i utbyggingen av dagaktivitetstilbud til personer med demens, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i sin kommentar til eldresatsingen.

Denne satsingen har ikke fått øremerkede midler. Det forutsettes at veksten i kommunenes frie inntekter skal gi rom for oppbygging av dette.

At midlene ikke er øremerkede kan være positivt, framholder Mette Nord:

- Dette gir rom for en helhetlig opptrapping på flere områder. Nå forventer vi at kommunene følger opp opptrappingen gjennom sine budsjettprosesser slik at vi når målsettingen om opptrapping innenfor eldreomsorg og psykisk helse.

Satidig må det satses på kalitet. En trygghetsalarm rundt halsen er ikke nok. Vi må ha kvalitativt god omsorg og pleie, understreker Mette Nord.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy