95 mill til samhandling i helsesektoren

– Jeg er på jakt etter de gode samhandlingeksemplene, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Regjeringen bevilger 95 millioner kroner til ulike samhandlingstiltak og pilotprosjekter i helsesektoren.

2008100712251820131216070446

Pengene skal fordeles på denne måten:

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt 50 millioner for å bidra til økt samhandling mellom kommunene og distriktspsykiatriske sentre.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt 40 millioner til målrettede samhandlings- og forebyggingstiltak.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt 5 millioner til samhandlingsprosjekter under «Opptrappingsplan for rusfeltet».

Samhandlingsreform

I tillegg til disse bevilgningene arbeider Helse- og omsorgsdepartementet med en ny helsereform der målet er at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten skal fungere som en sammenhengende behandlingskjede.

Regjeringens forslag til samhandlingsreform i helsetjenesten skal legges fram i april neste år.

– Mangel på helhet og samordning er kanskje den største utfordringen i helsetjenesten, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Pilotsykehus

I forkant av statsbudsjettet krevde Fagforbundet at systemet for samhandling mellom førstelinjetjeneste og andrelinjetjenesten i helsevesenet skulle videreutvikles og styres politisk.

Forbundet krevde også at det ble satt av penger til å følge opp og utvide pilotsykehusprosjektet som Fagforbundet har vært en av initiativtakerne til, og som nå er i startfasen. Dette prosjektet har hentet mange av de viktigste elementene fra kvalitetskommuneprosjektet, der trepartsamarbeid og medarbeiderinitiert omstilling er viktige faktorer.

– Ut fra disse tallene er det vanskelig å si hva regjeringen konkret gir til pilotsykehusprosjektet. Samtidig skal dette prosjektet gi gode eksempler som viser vei for andre, og med disse beviglningene venter vi i Fagforbundet at økonomien ikke skal være et hinder for å få gode eksempler opp å stå, sier leder i Omstillingsenheten, Anne-Grethe Krogh til Fagbladet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy