– Hurra for de gamle

Et nytt nasjonalt og europeisk kompetansesenter for eldreomsorg er på plass i Bergen. Verdighetssenteret skal bidra til at mennesker i sin mest sårbare fase får best mulig livskvalitet.

2008101616380220131216071231

– Eldre mennesker – selv i siste livsfase – er mer opptatt av å leve enn å dø. Verdighetssenteret er med på å tilrettelegge nettopp for dette, sier Stein Husebø, lederen for det nyopprettede senteret ved Bergen Røde Kors sykehjem.

Verdighet

Verdighetssenteret er et nytt kompetansesenter som skal bidra til at gamle mennesker i sin siste og mest sårbare livsfase blir møtt med respekt, omsorg, sosial integrasjon og den nødvendige kompetansen. Senteret skal jobbe med forskning, kompetanseutvikling, opplæring, nettverksbygging og bevisstgjøring – både nasjonalt og internasjonalt – for å bidra til en mer verdig alderdom.

Fagforbundet er en av samarbeidspartnerne, og har bidratt med tre millioner kroner.

– Sykehjem er de institusjoner som er best rustet til å ta seg av eldre mennesker – forutsatt at sykehjemmene har tilstrekkelig ressurser. Bergen Røde Kors sykehjem har bedre legedekning enn noe annet sykehjem i verden så vidt jeg vet, sier Husebø.

– Å leve humanitet i praksis

Lovprisningene og gratulasjonene satt løst under åpningen av det nye senteret, som var gjestet av både by- og statsråd. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen fremhevet kompetanseøkning som en vesentlig faktor for å kunne håndtere eldrebølgen:

– Vi bruker mer penger enn vi trenger på en dårligere pasientbehandling enn vi er i stand til å gi. Vi må legge om dette systemet før eldrebølgen kommer – og ikke minst må vi utvide engasjementet for eldreomsorgen, sa Hanssen.

Modell for hele verden

Sven Mollekleiv, nyvalgt president i Norges Røde Kors, mente Bergen Røde Kors sykehjem er en modell ikke bare for Norge, men for Røde Kors og Røde Halvmåne over hele verden:

– Forskning er avgjørende, fordi riktig kompetanse bidrar til økt kvalitet i hverdagen for både pasienter, pårørende og pleiere. Det handler om å kunne bli eldre i samfunnet på en måte som kommer samfunnet til gode. Gjennom å åpne dørene, inkludere og involvere lever Bergen Røde Kors sykehjem humanitet i praksis, sa Mollekleiv.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy