– Vi må ikke skusle vekk Velferds-Norge

Både Fagforbundets leder Jan Davidsen og leder for «Nei til EU», Heming Olaussen, mener EUs tjenestedirektiv kan true den nordiske velferdsmodellen.

2008110714163020131216073241

– EU-politikken generelt og tjenestedirektivet spesielt mangler både et sosial aspekt og en utjevningspolitikk. I stedet snakker vi om et system der frie markeder og fri konkurranse er det eneste som skal gi samfunnsmessig utvikling. Vi mener dette truer arbeidstakernes rettigheter og den nordiske modellen der arbeidsgivere, arbeidertakere og staten samarbeider som likeverdige parter, sa Jan Davidsen da Fagforbundet og «Nei til EU» fredag arrangerte et møte om tjenestedirektivet som en del av den store globaliseringskonferansen i Folkets Hus.

– Må legge ned veto

– EU ser på arbeidstakerrettigheter og forbrukerrettigheter som hindre for de frie markedskreftene, sa Heming Olaussen. Vi har gjennom mange år bygget opp et annet system i Norge. Vi vet ikke hva EU-direktivet innebærer fullt ut, derfor gjelder det å være føre var. Vi må ikke skusle bort den velferdsmodellen som vi har bygget opp gjennom mange år, sa han.

Olaussen mener regjeringen må legge ned veto mot tjenestedirektivet, slik også LO har åpnet for i sin høringsuttalelse.

LO mener at det er usikkerhet rundt konsekvensene av å innføre tjenestedirektivet i Norge. Sekretariatet i LO mener det er fire punkter som må avklares før LO kan akseptere direktivet.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Det må ikke være til hinder for tiltak som er satt i gang for å bekjempe sosial dumping.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Allmenngjøringsinstituttet må kunne føres videre og utvikles.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Nasjonal styringsrett over viktige samfunnsoppgaver må kunne beholdes.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Grunnleggende samfunnsoppgaver må fortsatt kunne løses gjennom offentlig sektor.

Så lenge det er usikkerhet om disse punktene anbefaler LO at regjeringen reserverer seg for EUs tjenestedirektiv.

– Ikke hinder, men mulighet

Nicolai Astrup, leder av Høyres EU-utvalg, var ikke enig med Davidsen og Olaussen. Han mener tjenestedirektivet verken truer norske arbeidstakere eller den nordiske velferdsmodellen. Tvert imot mener han direktivet representerer spennende muligheter for både norsk næringsliv og slik sett også for arbeidstakerne.

– Norge er allerede åpent for konkurranse utenfra, men fordi vi ikke er medlem av EU, er mange europeiske markeder stengt for norske bedrifter. Tjenestedirektivet vil endre på dette, og dermed vil nye muligheter åpne seg uten at de medfører noen nye ulemper, sa han.

– Vi må se forover – og se mulighetene, ikke bakover, slik motstanderne gjør, fortsatte han.

– Må tilpasse oss

Verken Jan Davidsen eller Heming Olaussen trodde framtiden ville bli så enkel. Begge viste til fire EU-dommer der nasjonalt lovverk og inngåtte avtaler var satt til side på en måte som svekket arbeidstakernes rettigheter.

Selv om disse avgjørelsene bygger på andre bestemmelser enn EU-direktivet, som ennå ikke er trådt i kraft, mener de at dommene representerer den framtiden vi kan vente oss hvis Norge blir en del av direktivet.

Ifølge Astrup gir ikke direktivet noen pålegg om f. eks. å konkurranseutsette offentlige tjenester hvis nasjonale myndigheter ikke vil. Tvert om mener han tjenestedirektivet legger opp til at det som best kan avgjøres nasjonalt bør avgjøres der.

Det fikk Davidsen og Olaussen til å replisere at det i direktivet var fritt fram for lokale avgjørelser, men bare hvis de lå innenfor fellesretten.

– Det betyr at vi må tilpasse våre bestemmelser til EU, sa de.

Ap sier ja

Ifølge Dagsavisen kommer Arbeiderpartiet til å gå inn for å godta tjenestedirektivet.

Jan Davidsen, som er sentralstyremedlem i partiet, ble konfrontert med dette etter møtet.

– Regjeringen har fått fire spørsmål fra LO som vi forventer en avklaring på. Her må regjeringen få lov til å gi et svar ut frasitt ståsted, sa Davidsen.

Han fikk også spørsmål om det kan påvirke neste års valgkampstøtte fra fagbevegelsen hvis Ap går inn for tjenestedirektivet.

– Det er vanskelig å si. Vi må se realistisk på dette. Det finnes ingen andre flertallskonstellasjoner som kan tenkes å gå imot EU-direktivet hvis de rødgrønne partiene ikke gjør det. Dessuten handler norsk politikk om mye mer enn et veto eller ikke veto til tjenestedirektivet, sa Jan Davidsen.

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy