Ny varsler-sak for Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge rystes nå av et nytt varslingsbrev i forbindelse med ambulanseskandalen. Også kontraktssjef Bård Skage føler seg dolket i ryggen av styreleder og den forrige direktøren.

2008111016502620131216073524

Nærmest over natten gikk Bård Skage fra å være en høyt betrodd medarbeider med vide økonomiske fullmakter til å bli en inkompetent skyldig i at styret ikke satt med riktig og nødvendig informasjon før vedtakene i ambulanseskandalen.

Etter at advokatfirmaet Kvale & Co kom med knusende kritikk av måten ambulanseanbud er blitt håndtert på, uttalte både styreleder Kolbjørn Almlid og daværende administrerende direktør Jan Eirik Thoresen seg meget kritisk om det arbeidet som administrasjonen hadde gjort før saken kom til styret.

Gode tilbakemeldinger

Ifølge brevet fra kontraktssjef Bård Skage er det kritikkverdig av begge å trekke kompetansen i forhold til avtale- og kontraktsforhold i tvil – både på generelt grunnlag og i forhold til denne spesielle saken.

Ikke minst mener Skage at kritikken blir feil med utgangspunkt i et stort antall kontrakter som helseforetaket har inngått og håndtert på en riktig måte.

Skage skriver i varslingsbrevet at han de siste årene ikke har fått tilbakemeldinger om at hans arbeid eller kompetanse ikke har vært tilfredsstillende. Tvert om synes han at han har fått gode tilbakemeldinger. Han synes derfor det er urimelig og merkelig at en kompetanse innen offentlige anskaffelser som er bygget opp gjennom de sju siste årene plutselig over natten vurderes på en helt annen måte av styreleder og tidligere direktør.

Støtter advokat

Tidligere har advokat Dordi Flormælen skrevet et varslerbrev der hun mener styreleder og administrerende direktør har ærekrenket henne og opptrådt i strid med Arbeidsmiljøloven.

Bård Skage støtter advokaten i sitt varslingsbrev. Han gir henne et meget godt skussmål, og mener det ikke er grunnlag for de påstandene hun er blitt utsatt for.

For sin egen del mener Skage det er liten tvil om at også han selv blir hardt rammet av de samme påstandene. Han mener styreleder og direktør har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser også for hans del, og ber om at dette blir fulgt opp.

Han krever også at Helse Midt-Norge gjør det som er nødvendig for å rette opp det inntrykket som utad er skapt av han i denne saken.

Ledelsen i Helse Midt-Norge har offentliggjort begge varslingsbrevene i forståelse med varslerne, og sier at dette vil bli tatt på dypeste alvor. Ut over det ønsker ledelsen ikke å kommentere sakene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy