Ulikelønn i Harstad

Fagforbundet reagerer kraftig på at Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at Harstad kommune ikke bryter likestillingsloven selv om mannlige avdelingsingeniører får over 40.000 kroner mer i lønn enn kvinnelige avdelingssykepleiere.

2008111812495220131216074234

- Med diskrimineringsnemndas velsignelse kan en nå forskjellsbehandle med utgangspunkt i et marked, sier Mette Nord i Fagforbundets ledelse til Fagbladet.

Mette Nord beklager sterkt at nemnda har overprøvd vedtaket til likestillingsombudet som slo fast at Harstad kommune brøt likestillingsloven når de lønnet de to ledergruppene ulikt.

Anken godtatt

Harstad kommune og Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS anket avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Flertallet i nemnda har kommet til at Harstad kommune har godtgjort at ulik avlønning har vært nødvendig for å beholde avdelingsingeniørene som fagkoordinatorer og rekruttere til yrket.

Fagforbundet vil nå vurdere saken lønnspolitisk og se på de juridiske sidene ved en eventuell domstolsbehandling.

Markedsstyring

- Et viktig poeng er at stadig mer lokal avlønning og lønnsfastsettelse skjer uten at en har kampmidler. Dermed blir det mer vekt på arbeidsgivers styringsrett og økte lønnsforskjeller. Markedskreftene rår i stedet for likeverdighet i lønn når det gjelder faglig kompetanse og ansvar. Dette er et alvorlig signal om virkningene av økt lokal avlønning som går ut over likestillingsprinsippene, advarer Mette Nord.

Bremsekloss mot likestilling

- Vedtaket i nemnda er en bremsekloss i arbeidet mot likebehandling av kvinne - og mannsdominerte yrker, og verdsetting av likeverdig arbeid, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt Eva Granås i Harstad kommune.

Fagforbundet Harstad mener at det fortsatt er grunnlag for å påstå brudd på likestillingsloven. Lønnsforskjellene bunner i hovedsak i tradisjonell verdsetting av ulike yrker.

Hovedtillitsvalgt Eva Granås mener at argumentet for å beholde og rekruttere ikke er holdbar grunn for å lønnsdiskriminere mellom avdelingssykepleiere og fagkoordinatorer blant ingeniørene.

Uholdbare argument

Eva Granås framholder at Harstad kommune i årets lønnspolitiske drøftinger selv har uttalt at rekrutteringsutfordringer ikke lenger er et problem. Unntaket var områdene førskolelærere og tilsynsleger. Det var heller ikke satt spesiell fokus på rekrutteringsproblemer av ingeniører i lønnspolitiske drøftinger i 2006, påpeker Granås.

Hun undrer seg over at likestillingsnemnda legger vekt på at det er god personalpolitikk å heve ingeniørenes lederlønninger når markedet presser begynnerlønningene opp.

Kontraster i ulik behandling

- I perioden med ekstrem mangel på sykepleiere fra 2001 til 2005, ble det i kontrast til dette ikke gjort noe for å heve lønnen til avdelingssykepleiere, sier Eva Granås.

- Da hadde man motsatt strategi, ikke å heve lederlønningene fordi lederne ble ansett som stabile, sier Granås som krever at spisskompetansen på forvaltning av mennesker og omfattende helselovgiving må verdsettes på lik linje med spisskompetansen i teknisk sektor.

Utfordrer politikerne

Fagforbundets hovedtillitsvalgte framholder at det i forhandlingene i høst har skjedd noe tilnærming lønnsmessig. Nå er lønnsforskjellene 30.000. I et brev til de politiske partiene i Harstad skriver hovedtillitsvalgt Eva Granås:

Fagforbundet Harstad har merket seg at nemnda har lagt til grunn at Harstad kommune har som mål en ytterligere utjevning av lønnsforskjellene, og utfordrer med dette politikerne til å stille krav til administrasjonen om videre oppfølging.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Kravene fra forhandlingsleder Per Egil Johansen (tv) og leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin, er blitt konkrete. Fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 15. september.

Fagforbundet Oslo

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy