JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Prøvestein for Nav-reformen

– Vi må lykkes i å kvalifisere utsatte grupper til arbeid og aktivitet. Nav-reformen står på spill hvis vi ikke det til kvalifiseringsprogrammet, sier Per Inge Langeng, ­fungerende direktør i avdeling for levekår og sosiale tjenester i Nav.

2008112009033020131216074446

Per Inge Langeng tok for seg utfordringer i Nav-reformen og kvalifiseringsprogrammet på Nav-konferansen i regi av Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA).

Nav-direktøren ser medvirkning fra brukerne selv som helt avgjørende.

– Kvalifiseringsprogrammet er tuftet på at brukerne får innflytelse, understreket Langeng.

Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også der veien fram kan være lang og usikker. Programmet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom.

Tre reformer

Nav-reformen er nå i sin mest krevende fase, med store omstillinger for de ansatte som samtidig skal løse saker hver dag. Det er reist mye kri­tikk i media som er berettiget, inn­rømmer Langeng. Det er særlig de med krav om barnetrygd og midler­tidig uføretrygd som må vente lenge på svar.

– Selv i en presset situasjon er det viktig at de ansatte viser gode holdninger til sårbare brukere som Nav-kontorene skal hjelpe til et verdig liv, påpeker Nav-direktøren.

Han understreker at det her ikke bare dreier seg om én reform, men tre. Nav-reformen, pensjonsreformen og reformerte helserefusjoner. Alt dette innebærer ny organisering, arbeidsprosesser, nye regler og lov­givning, nye kompetansekrav og nye ikt-systemer.

Samtidig skal de ansatte besvare ti millioner telefonsamtaler årlig. Personlig oppmøte fra brukerne utgjør flere millioner besøk årlig, mens de ansatte behandler 22 millioner dokumenter i året.

Halvveis i reformen

Konferansen ble holdt på et tidspunkt der en er halvveis i gjennomføringen av Nav-reformen, den største politiske forvaltningsreformen i nyere tid.

Fagforbundet er enig i at de statlige etatene trygdeetaten og arbeidsfor­midlingen skal slås sammen og lokalt flytte sammen med kommunenes sosialtjeneste.

– Innbyggerne skal ha én dør å forholde seg til. Det er viktig å slippe å løpe fra kontor til kontor, sier SKA-leder Gerd Eva Volden, som selv har arbeidet på kommunalt sosialkontor.

Arbeidsavklaring

Per Inge Langeng redegjorde blant annet om den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger, som skal erstatte rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad fra 1. mai 2009. Arbeidsvurdering skal bli obligatorisk i forkant.

– Vi har store forventninger til at dette kan bli en innretning i å møte og se brukeren. Arbeidsevnevurdering krever opplæring og trening. Det dreier seg ikke bare om registrering. Relasjonsbiten må også på plass, sa Langeng. Det gjelder også når bruk­erne skal vurdere sin egen arbeidsevne gjennom et egenvur­deringsskjema.

– Mange brukere klarer ikke å gjøre det selv. Dette skal være et samspill mellom bruker og ansatt til å få en felles forståelse, sa Langeng.

Summer om utfordringer

Deltakerne summet friskt om ut­for­dringer og erfaringer fra arbeids­plassene. Nye kolleger og oppgaver inspirerer, men mange syns de får for lite tid til å ta i bruk det de lærer på grunn av arbeidspress. Flere ønsker seg mindre åpne kontorlandskap og flere stillerom for å møte brukerne på en god måte.

Kulturforskjeller mellom statlig regelstyring og kommunalt skjønn er en utfordring. Flere ønsker dessuten at realkompetansen de har blir opp­vurdert gjennom realkompe­tansevurdering.

Ulike betingelser

Ulik lønn og arbeidsbetingelser er kilde til frustrasjon. De statlig ansatte går på statlig avtaleverk og er beskyttet av tjenestemannsloven, mens de kommunalt ansatte har sitt oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og har sine lønns- og arbeidsforhold knyttet til hovedtariffavtalen med KS.

Flere av deltakerne ønsker seg ett felles lønns- og avtaleverk.

Randi Røvik i Fagforbundets sam­funnspolitiske avdeling er ikke over­bevist om at det vil være til det beste når det gjelder ansettelsestrygghet og rettigheter.

Hun oppfordret de tillitsvalgte til å finne fram til gode løsninger ved de lokale Nav-kontorene, og til et nært samarbeid mellom de tillitsvalgte fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Norsk Tjenestemannslag.

– Opprett LO-utvalg lokalt, og bruk medbestemmelsesretten når nye Nav-kontor skal utformes, er Fagforbundets oppfordring til sine medlemmer.

Flere i arbeid og færre på stønad.

Velferdstjenestene skal bli bedre tilpasset den enkelte brukers behov.

Mer effektiv forvaltning av tjenestene.

Aetat og trygdeetaten er slått sammen til Arbeids- og velferdsdirektoratet under Arbeids- og Inkluderingsdepartementet.

Den kommunale sosialtjenesten integreres i det lokale Nav-kontoret, og innen utgangen av 2009 skal det opprettes felles Nav-kontor i alle kommuner.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

HYLLET FOR ÅPENHET: F.v. Hjelpepleier Elisabeth Andersson, og sykepleierne Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø fikk Flaviusprisen under Åpenhetsseminaret på Pressens Hus i Oslo torsdag 21. september.

Marte Bjerke

Helsearbeiderne snakket om kritikkverdige forhold på jobben. Her får de pris for åpenheten

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy